Katedra filozofie FF UP - Aktuality Aktuality katedry filozofie FF UP Zend_Feed_Writer 1.11.11 (http://framework.zend.com) http://www.kfil.upol.cz/aktuality Opakovaný zápis JF Fri, 15 Sep 2017 09:51:07 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/722#722 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/722#722 U přednášek Jednoty filozofické (KFI/JF1) je umožněn opakovaný zápis, mohou se znovu přihlásit studenti ze všech ročníků.

 

Edit: Studenti navazujícího magisterského studia mohou pro zápis použít nový kód KFI/JF1N.

 

]]>
Nabídka kurzů v AJ (z katedry klasické filologie) Wed, 13 Sep 2017 10:15:03 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/721#721 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/721#721 V příloze najdete info o dvou otevřených kurzech na ZS vyučovaných anglicky dr. Leonte na katedře klasické filologie

]]>
Riziko jako ekonomicko-filozofický problém (KFI/REF) Sun, 09 Jul 2017 09:16:31 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/720#720 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/720#720 Mgr. Michal Müller

středa 15:00-16:30, učebna KB-2.18

 

Studium rizika představuje rozvíjející se interdisciplinární obor. Kurz se zaměří na problematiku rizika z hlediska filozofie ekonomie, disciplíny zkoumající teoretická, metodologická a etická východiska ekonomie. Naznačeny budou rovněž přístupy k riziku a příbuzným pojmům v dějinách myšlení. Jak uvádí Peter L. Bernstein ve své knize Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, mistrovské ovládání rizika – definování racionálního procesu, prostřednictvím kterého je možno riziku čelit, představovalo revoluční myšlenku, že budoucnost je více než vrtochem bohů a že člověk není jen pasivní jednotkou. Chápání rizika v nových souvislostech tak proměnilo riskování v hlavní katalyzátor pohánějící západní civilizaci. Během jednotlivých seminářů se pokusíme vymezit tyto základní změny v chápání rizika a budeme diskutovat o současných výzkumech a uplatnění vědeckých poznatků v ekonomické praxi.

 

http://sites.google.com/view/riziko

]]>
Isaac Newton v kontextu vědecké revoluce (KFI/INK) Fri, 09 Jun 2017 13:27:42 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/719#719 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/719#719 Mgr. Roman Zavadil

úterý 16:45-18:15, učebna KB 1.16

 

Cílem předmětu bude seznámit studenty s Isaacem Newtonem nejen jako předním vědcem, ale především jako filozofem, který svým myšlením ovlivnil následující generace. Newtonovo dílo bude probíráno v kontextu jeho předchůdců (Johannes Kepler, Galileo Galilei, Henry More, René Descartes), současníků (Gottfried W. Leibniz, Christiaan Huygens, Robert Boyle, Robert Hooke, John Locke, George Berkeley) a také filozofů, kteří se jím inspirovali (David Hume, Immanuel Kant). V rámci Newtonova filozofického myšlení bude kladen důraz především na metodologii, kauzalitu a pojetí síly, prostoru a času.

 

http://sites.google.com/view/inewton

]]>
Dějiny estetiky 1 (KFI/DES1) Fri, 09 Jun 2017 13:22:53 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/718#718 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/718#718 Mgr. Roman Kucsa

pondělí 15:00-16:30, učebna KB 2.18

 

Volitelný kurz Dějin estetiky v zimním semestru představí hlavní školy a představitele filozofického myšlení starších dějin evropské kultury a v obrysech nastíní vývoj antického a středověkého uvažování o kráse a umění. Vedle vymezení klíčových estetických pojmů a jejich obsahových proměn – vedle pojmů krásy a umění se tradičně s estetikou pojí problematika vznešena, nápodoby apod. – bude pozornost semináře upřena na reflexi jednotlivých druhů umění (zejména rétoriky a architektury). Každé téma bude pak doplněno analýzou vybrané pasáže z děl jednotlivých myslitelů. Kurz nebude ukončen testem ani odevzdáním závěrečné eseje, pro udělení zápočtu je však požadována pravidelná písemná příprava (position paper, 1–2 normostrany) na seminář a aktivní účast v jeho průběhu. Povoleny jsou maximálně dvě absence.

]]>
Erasmus+ na letní semestr 2017/2018 Tue, 09 May 2017 14:05:19 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/717#717 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/717#717 Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyty v letním semestru akademického roku 2017/2018. Podrobné informace o programu naleznete zde: http://kfil.upol.cz/studium-v-zahranici; hlásit se můžete pouze přes webovou aplikaci: http://erasmusplus.upol.cz. Je možnost využít nových smluv s univerzitami v Lublani, Bukurešti a Padově, termín přihlášek je do 2. října 2017. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na dr. Tvrdého, filip.tvrdy@upol.cz.

]]>
Introduction to the Philosophy and Sociology of Human Rights (KFI/LP) Tue, 09 May 2017 13:28:51 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/716#716 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/716#716 Marek Szilvasi, Ph.D. (Eötvös Loránd University in Budapest)
bloková výuka, 23.-24.10., 1.-2.11., 6.-7.12., 13:00-16:30, učebna SV 3.22

 

The course (a composition of lectures and seminars held in English) will concentrate on the social, historical and political context of international human rights systems. It will critically examine the development, the content, and epistemological and political privilege of various human rights treaties (the French Revolution’s Declaration of the Right of Man, UN Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948), Council of Europe’s European Convention of Human Rights (ECHR, 1950) and the Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000). It will look into a context, composition and cohesion of three generations of human rights and their nexus to citizenship rights. It will further point out specific critical approaches to human rights developed by various socio-political movements of the 20th and 21st centuries (anti-racism, postcolonial and subaltern critique, Marxism, feminist and gender equality, and environmental movements). The course will close with a reflection on intersectional, critical race and cosmopolitan theories and the future role of the state and society in upholding (human) rights vis-à-vis recent challenges of terrorism, wars and migration.

]]>
Vybrané problémy etiky II (KFI/VPE2) Tue, 09 May 2017 13:20:16 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/715#715 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/715#715 Mgr. Petra Chudárková

pondělí 13:15-14:45, učebna KB 2.15

 

Kurz je určen pouze studentům magisterského programu, a to buď jako povinný seminář k přednáškám z Etiky, nebo jako volitelný kurz typu B pro ty, kteří již mají Etiku splněnou. Cílem kurzu je na základě vybraných textů seznámit studenty se základními přístupy z oblasti normativní a deskriptivní etiky a metaetiky. Texty jsou dostupné pouze v angličtině, proto se od studentů očekává alespoň pasivní znalost tohoto jazyka. Podmínkami pro úspěšné splnění kurzu jsou četba zadaných textů a aktivní účast ve výuce. Povoleny jsou maximálně dvě absence.

 

http://sites.google.com/view/moralka

]]>
Plakát Jednoty filozofické Tue, 09 May 2017 11:07:18 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/714#714 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/714#714 http://jednota-filozoficka.cz

http://www.facebook.com/jednota.filozoficka

]]>
“Launch workshop”, Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice Mon, 09 Jan 2017 09:00:53 +0100 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/713#713 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/713#713 Milí kolegové,

rádi bychom vás pozvali na “Launch workshop”, který pořádá Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice. Jeho téma je “Situating the Human” a vystoupí na něm vícero špičkových zahraničních badatelů (plakát je v příloze).
Workshop se uskuteční 26-28. září v Pardubicích. 

Srdečně vás na něj zveme.

 

]]>