Katedra filozofie FF UP - Aktuality Aktuality katedry filozofie FF UP Zend_Feed_Writer 1.11.11 (http://framework.zend.com) http://www.kfil.upol.cz/aktuality Evaluace Mon, 21 May 2018 11:16:29 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/746#746 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/746#746 Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním semestru 2017/18.
Hodnocení probíhá od 2. května do 31. srpna 2018 v online systému EDIS, do nějž se

můžete přihlásit stejným jménem a heslem, jako na Portál UP. Hodnotit lze
jak z webového prohlížeče přes odkaz s.upol.cz/eval, tak prostřednictvím
mobilní aplikace evUPOL pro Android (ke stažení zdarma na Google play)
a iOS (ke stažení zdarma v AppStore).
Evaluace je anonymní a účastníkům umožňuje zobrazení jejích výsledků.

 

Plakát přiložen v příloze>

]]>
Podání přihlášky do DSP filozofie Tue, 24 Apr 2018 13:44:17 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/745#745 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/745#745 Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat e-přihlášku  (https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml) do 30.4.2018.

 

Info o studiu - http://www.kfil.upol.cz/doktorske-studium?lang=cz 

Požadavky k přihlášce - viz. příloha

]]>
Konference THINK! Mon, 16 Apr 2018 07:56:57 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/744#744 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/744#744 Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ve dnech 31.5.-1.6.2018.

Více informací v přiložených souborech.

]]>
Termíny státnic/obhajob v červnu 2018 Fri, 04 May 2018 11:18:33 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/743#743 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/743#743 Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu.
STAG je pro zápis otevřen od 12.4. do 17.5.2018.

Termíny:

6.6.2018 (středa) - BCDP + MADP

13.6. + 14.6.2018 (středa + čtvrtek)  - BSZZK
18.6.2018
(pondělí) - SZZK

 

]]>
Odevzdání zadání BP/DP Wed, 14 Mar 2018 14:42:39 +0100 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/742#742 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/742#742 Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání podkladu pro zadání BP/DP je 18.5.2018. Konzultujde vše  se svým vybraným vedoucím práce.

 

Vložení zadání (tématu) BP/DP do STAGu

Pro vložení zadání (tématu) BP/DP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

 

]]>
OFS v LS 2018 Sat, 03 Mar 2018 16:20:24 +0100 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/741#741 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/741#741 Program Olomouckého filozofického spolku na letní semestr 2017/2018.

]]>
Nabídka C předmětů z KKF Sat, 02 Jun 2018 09:03:35 +0200 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/740#740 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/740#740 Katedra klasické filologie nabízí na LS předměty typu "C":

KKF/HF2 (History and Fiction: Narrative Literature from Late Antiquity to the Renaissance) a KKF/RCC2 (Roman Culture and Civilization).

Anotace předmětů najdete v přiložených souborech.

]]>
Nabídka C předmětu z CJS Tue, 30 Jan 2018 13:45:39 +0100 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/739#739 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/739#739 Centrum judaistických studií nabízí studentů filozofie C předmět "Engelmannův kroužek v Olomouci, jeho literárně-filozofický odkaz a východiska" . Více o předmětu viz příloha.

]]>
Témata k magisterské státní závěrečné zkoušce Fri, 19 Jan 2018 14:54:29 +0100 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/738#738 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/738#738 Od února 2018 budou u magisterské státní závěrečné zkoušky používána inovovaná témata. Studenti, kteří půjdou ke státnicím v červnu letošního roku, si mohou vybrat, zdali chtějí být zkoušeni podle starých či nových otázek.

]]>
Studentská konference Philosophia Thu, 18 Jan 2018 13:39:22 +0100 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/737#737 http://www.kfil.upol.cz/aktuality/1/find/737#737 Přinášíme program studentské konference Philosophia, která se koná v Olomouci 15.-16. února 2018. Studentům bakalářského a magisterského studia, kteří se zúčastní obou dnů, budou uznány 2 kredity.

]]>