Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.

Petr Vodešil

Aktuálně vyučované předměty

Politická filozofie

Filozofická východiska konzervatismu

Filozofické základy totalitních ideologií

Britský empirismus

Vzdělání

 1. Ph.D. - filozofie, 2007 na FF UP v Olomouci
  (Disertační práce Apriorní a empirické v moderní teorii poznání)
 2. PhDr. - filozofie, 2003 na FF UP v Olomouci
  (Rigorózní práce Epistemologické aspekty formalismu)
 3. Mgr. - Filozofie, politologie; 1996 na FF UP v Olomouci
  (Diplomová práce John Locke a základy americké demokracie)

Zaměstnání

 1. Asistent (1997-1999) a od 1. 12. 1999 odborný asistent Katedry filozofie FF UP v Olomouci
 2. Tajemník téže katedry (1998-2008)

Badatelské zájmy

 1. Politická filozofie, analytická filozofie, epistemologie

Bibliografie

Studie ve sbornících a odborných časopisech

 1. Pojetí jedince v totalitě a demokracii., In: Demokracie jako hodnota a problém (sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference), Technická univerzita v Liberci, Liberec 2011. Str. 73 - 76. ISBN 978-80-7372-707-9.
 2. Jedinec a společnost v politických teoriích 17. století, In: Studia Comeniana et historica, 39/2009, č. 81-82. Str. 17-24. ISSN 0323-2220.
 3. Apriorní a empirické v moderní teorii poznání. In: : Jednota a mnohost (Ed. Martin Jabůrek), CDK, Brno 2008. Str. 292-299. ISBN 978-80-7325-165-9.
 4. Dogmaty empiryzmu wczoraj i dziś, In: Folia Philosophica, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. Str. 117-124. ISSN 0208-6336 ISSN 1231-0913.
 5. Základní varianty klasického formalismu. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica V, Universita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003. Str. 9-24. ISBN 80-244-0618-7 ISSN 1212-1207
 6. Vztah noetiky a politické filosofie Johna Locka In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica IV, Olomouc 2000. Str. 44-52. ISBN 80-244-0096-0 ISSN 1212-1207.

Aktivní účast na konferencích

 1. Demokracie jako hodnota a problém. Mezinárodní konference. Uspořádala Katedra filozofie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Liberec 22.10. 2010. Příspěvek Pojetí jedince a společnosti v totalitě a demokracii
 2. Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie. Mezinárodní konference. Uspořádalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci. Olomouc 26.-28.11. 2009. Příspěvek Člověk a společnost (otevřená a uzavřená koncepce).
 3. Mezi konfrontací a smírem. XXVII. mezinárodní komeniologické kolokvium. Uspořádalo Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě, Historický ústav a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy FF MU v Brně a Filozofický ústav AV ČR v Praze. Uherský Brod 14.-15. října 2009. Příspěvek Jedinec a společnost v politických teoriích 17. století.
 4. Jednota a mnohost. Mezinárodní konference k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. Uspořádalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci a Katedra filozofie FF UP v Olomouci. Olomouc 6.-8. prosince 2006. Příspěvek Apriorní a empirické v moderní teorii poznání.
 5. Odborný seminář pořádaný Fachhochschule Jena a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, Olomouc 4.-5. dubna 2005. Příspěvek Co dělá jednu disciplínu vědou?
 6. The Summer Academy in Prague. Letní škola a konference pořádaná nadací Studientstiftung des Deutchen Volkes 29.8. - 11.9. 1999. Pracovní skupina Gottlob Frege's Foundations of Logic. (Vedoucí sekce Prof. Dr. Rainer Stuhlmann-Laeisz a Prof. Dr. Pavel Materna.) Příspěvek Disambiguating Natural Discourse.
 7. Mezinárodní filozofická konference v Rzeszowě 26.5. až 29.5. 1999. Příspěvek Pojetí tolerance u Johna Locka.
 8. Mezinárodní filozofická konference Filozofia po tej i tamtej stronie wieku, Wisla květen 1999. Příspěvek Dogmata empirismu včera a dnes.

Studijní pobyty

 1. University of Oxford, University College, OXFORD OX1 4BH, England. Financováno v rámci "Oxford Colleges Hospitality Scheme". Pozice "Visiting fellow", 1.-30.9. 2001.
 2. University of Oxford, The Faculty of Philosophy, 10 Merton Street Oxford OX1 4JJ, England. Financováno z vnitřního grantu UP, květen 2000.

Poslední aktualizace: 13. 12. 2010

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Platón:

Podobá se totiž – co ostatním lidem zůstává skryto – že ti, kteří se správně chápou filosofie,
nezabývají se sami ničím jiným než umíráním a smrtí.