Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.

Vzdělání:

2000-2006 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Filozofie – Česká filologie, diplomová práce Perspektivy poznávajícího subjektu (pod vedením Prof. PhDr. RNDr. Jana Štěpána, CSc.) 2006-2012 VŠB-TU Ostrava, Katedra Informatiky, obor Informatika a aplikovaná matematika, disertační práce Jazyky pro tvorbu ontologií (pod vedením doc. RNDr. Marie Duží, CSc.) 2007-2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, rigorózní práce Universální struktury vědomí jako antropologické konstanty a podmínky racionality (pod vedením Prof. PhDr. RNDr. Jana Štěpána, CSc.)

Výzkumné zájmy

 • Klasická logika a formální teorie
 • Transparentní intensionální logika
 • Logická analýza přirozeného jazyka
 • Epistemologie
 • Ontologie v informatickém kontextu

Pedagogická činnost

Výuka na VŠB-TU Ostrava v letech 2006 - 2011

 • Úvod do logiky

 • Matematická logika

 • Úvod do teoretické informatiky

 

Výuka na FFUP Olomouc v letech 2009 - dosud

 • Logická analýza přirozeného jazyka
 • Úvod do logické argumentace
 • Klasická logika
 • Logická analýza a inference
 • Vědecké myšlení a logika
 • Analýza přirozeného jazyka v umělé inteligenci
 • Filosofické problémy umělé  inteligence

 

Publikační činnost

 

Vyjde v r. 2015

 1. Číhalová, M. Event ontology specification based on the theory of valency frames, In časopise Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Information Modelling and Knowledge Bases XXVII,  IOS Press
 2. Duží, M., Číhalová, M. Questions, answers and presuppositions, In Computación y Sistemas. Scopus Q4 (Computer Science), SJR 0.131
 3. Duží, M., Číhalová, M. Analýza otázek s presupozicí, In Filosofický časopis.

 

2014

 1. Číhalová, M. Event ontology specification based on the theory of valency frames. In sborníku 24th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, eds. B. Thalheim, Y. Kiyoki, H. Jaakkola,108-122, Kiel Computer Science Series, Kiel. ISSN 2193-6781
 2. Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M. Logical specification of processes. In časopise Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, IOS Press, 45-63, DOI 10.3233/978-1-61499-361-2-45
 3. Číhalová, M. Principles of rationality. In sborníku SGEM 2014, International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, STEF92 Technology Ltd, Albena, 823-830. ISBN 978-619-7105-29-2
 4. Číhalová, M., Štěpán, J. Logical classification of queries for MAS. In sborníku 20th International Conference on Soft Computing MENDEL 2014, eds. R. Matoušek, Brno, 253-258. ISBN 978-80-214-4984-8

 

2013

 1. Číhalová, M., Štěpán, J. Principy zdravého rozumu. Kapitola v knize Kognitivní věda a umělý život, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 73-78. ISBN 978-80-7248-863-6
 2. Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M. Communication in a multi-agent system; questions and answers. In sborníku SGEM 2013, STEF92 Technology Ltd, Albena, 11-22. ISBN 978-954-91818-9-0
 3. Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M. , Matoušek, R. Hyperintensional, intensional and extensional context recognition. In sborníku Mendel 2013, 19th International Conference on Soft Computing, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 427-432. ISBN 978-80-214-4755-4

 

2012

 1. Číhalová, M. Kognitivní funkce tabu. In sborníku Kognice a umělý život XII, eds. Kelemen, J., Nahodil, P., České vysoké učení technické v Praze, 55-60. ISBN 978-80-86742-34-2
 2. Číhalová, M.,  Menšík, M., Vích, L. Dedukce v multiagentních systémech za pomoci logiky vyšších řádů. In sborníku Kognice a umělý život XII, eds. Kelemen, J., Nahodil, P., České vysoké učení technické v Praze, 158-166. ISBN 978-80-86742-34-2

 

2011

 1. Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M., Vích, L. Process ontology. In sborníku RASLAN 2010, eds. Sojka, P., CNP MUNI, Brno, 77-88. ISBN 978-80-7399-246-0
 2. Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M. Ontology as a logic of intensions. In časopise Information Modelling and Knowledge Bases XXII, eds. A. Heimbürger A., Y. Kiyoki, T. Tokuda, H. Jaakkola, N. Yoshida, IOS Press, Amsterdam, 1-20. ISBN 978-1-60750-689-8
 3. Kožusznik, J., Štolfa, S., Košinár, M., Duží, M., Číhalová, M., Vondrák, I. Know How and Know What for Software Processes. In Journal Communications in Computer and Information Science.
 4. Duží, M., Menšík, M., Číhalová, M., Dostálová L. E-learning support for logic education. In sborníku CCIS 194, eds. E. Ariwa, E. El-Quawasmeh,  Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 560-568.
 5. Číhalová, M., Duží, M., Menšík, M. Communication in a Multi-Agent system Based on Transparent Intensional Logic. In sborníku MENDEL 2011, eds. Matoušek, R., VUT Brno, 477-485.
 6. Číhalová, M., Menšík, M. TIL jako jazyk pro tvorbu ontologií. In sborníku Kognice a umělý život XI, eds. J. Kelemen, V. Kvasnička, J. Rybár, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 53-59.

 

2010

 1. Číhalová, M. Menšík, M., Frydrych, T., Kohut, O. Transparentní Intensionální Logika v multiagentních systémech. In sborníku Kognice a umelý život X, eds. J. Kelemen, V. Kvasnicka, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 87-91.  ISBN 978-80-7248-589-5
 2. Číhalová, M. Menšík, M., Ciprich, N. Logic for Knowledge Base Representation. In sborníku Informacné Technológie - Aplikácie a Teória ITAT 2010, eds. D. Pardubská, Pont s.r.o., Smrekovica, 39-46.  ISBN 978-80-970179-3-4
 3. Štolfa, S., Kožusznik, J., Košinár, M., Duží, M., Číhalová, M.,Vondrák, I. Building Process Definition with Ontology Background. In proceedings 2010 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM), eds. A. Abraham, K. Saeed, V. Snášel, Krackow, Poland, 328-334.  ISBN 978-1-4244- 7817-0
 4. Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M. Ontology as a Logic of Intensions. In časopise Information Modelling and Knowledge Bases XXII. eds. Y. Kiyoki, T. Tokuda, H. Jaakkola, N. Yoshida, A. Heimbürger A., IOS Pres, Amsterdam, 1-20.
 5. Menšík, M., Číhalová, M., Vích, L., Schuster, V. Jak automaticky vyhodnocovat správnost formalizací věty z přirozeného jazyka do PL1. In sborníku ORGANON VII, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.
 6. Číhalová, M., Menšík, M., Matějičný, V. 3D vizualizace modelu predikátové logiky. In sborníku ORGANON VII, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

 

2009

 1. Menšík, M., Číhalová, M., Miketa, T. eLogika a statistiky vedené nad testy. In sborníku Organon VI, eds. L. Dostálová, K. Šebela. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 85-94. ISBN 978-80-7043-840-4
 2. Číhalová, M., Menšík, M. Turingův test a jeho výsledky ve vztahu k pojmu myšlení. In sborníku Kognice a umělý život IX, eds. J. Kelemen, V. Kvasnička, J. Rybár, Slezská universita v Opavě, Opava, 61-68.  ISBN 978-80-7248-516-1
 3. Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M. Tvorba ontologií z pohledu logiky. In sborníku DATAKON 2009, eds. D. Chlapek, Oeconomica, Praha, 171-181.
 4. Duží, M., Číhalová, M., Ciprich, N., Menšík, M. Agents' Reasoning Using TIL-Script and Prolog. In 19th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, eds. T. Tokuda, Y. Kiyoki, H. Jaakkola , T. Welzer, Družovec, University of Maribor, Slovenia, 137-156. ISBN 978-961-248-162-9  
 5. Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M., Ciprich, N., Frydrych, T. Deductive Reasoning Using TIL. In sborníku RASLAN'09, Recent Advances in Slavonic Natural Langure Processing, eds. P. Sojka, A. Horák, Masarykova univerzita, Brno, 25-38. ISBN 978-80-210-5048-8
 6. Číhalová, M. Ďurákova, D., Hrubá, L., Rapant, P. Methodology of Ontology Building. In Advances in Geoinformation Technologies, eds. Horák et al, VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 1-10.

 

2008

 1. Číhalová, M. Podmínky racionality reflektované z pozice poznávajícího subjektu. In Filosofický časopis, vol. 56, č. 2008/6, 921-930.
 2. Číhalová, M., Ďuráková, D.,  Hrubá, L., Rapant, P. Building of Traffic Infrastructure Ontology for MAS. In elektronickém sborníku GIS Ostrava 2008. Technical University of Ostrava, Ostrava. ISBN 978-80-254-1340-1
 3. Číhalová, M., Menšík, M. An Outline of Plan Generation and Plan-Based Decision Making in Multi-Agent System. In sborníku WOFEX 2008, eds. V. Snášel, 254-269. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava. ISBN 978-80-248-1807-8.
 4. Duží, M., Ciprich, N., Menšík, M., Číhalová, M. TIL and Logic Programming. In sborníku Raslan 2008, eds. P. Sojka, Masarykova univerzita, Brno, 17-30. ISBN 978-80-210-4741-9
 5. Duží, M., Dostálová, L., Lang, J., Číhalová, M., Menšík, M., Raclavský, J., Šebela, K. Elektronická databáze příkladů z logiky. In sborníku Pedagogický software 2008, eds. V. Řehout, Scientific Publishing, České Budějovice, 147-149.  ISBN 80-85645-59-9

 

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Bertrand 
Russell:

Úlohou filosofie je začít něčím jednoduchým, co ani nestojí za řeč,
a skončit něčím paradoxním, čemu nikdo neuvěří.