Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Jednota filozofická

Jednota filozofická je dobrovolné zájmové sdružení filozofů a příznivců filozofie, jež v českých zemích působí od roku 1881. Olomoucká pobočka byla ustanovena na Katedře filozofie FF UP v roce 1992. Těžiště jejích aktivit spočívá v pořádání přednášek, které jsou zpravidla určeny nejen odborníkům a studentům, ale i širší veřejnosti. Před rokem 2011 u nás například přednášeli Václav Bělohradský, Marie Duží, Jiří Fiala, Ladislav Hejdánek, Petr Horák, Ivan Chvatík, Erazim Kohák, Petr Kouba, Zdeněk Kratochvíl, Miroslav Marcelli, Pavel Materna, Jaroslav Peregrin, Milan Sobotka, Stanislav Sousedík, Petr Vopěnka a další. Přednášky se konají každou středu semestru od 13:15 do 14:45 hodin v učebně 2.18 na Křížkovského ulici 12. V minulosti byl cyklus financován s pomocí Vzdělávací nadace Jana Husa (2011-2012) a Evropského sociálního fondu (2013-2014). Organizátorem přednášek je Filip Tvrdý, jejich detailní program naleznete zde. Vaší pozornosti doporučujeme heslo ve Slovníku českých filozofů a také stránky brněnské pobočky.

Minulé přednášky 2014/2015

13. květen 2015

Pozvánka

Jazykovědci roubují strom vědění: novověká jazykověda na pozadí klasifikací věd/ění

Mgr. Marek Nagy, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

6. květen 2015

Pozvánka

Historická epistemologie a problém objektivity ve vědách

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)

29. duben 2015

Pozvánka

Je angažovaný filozof ještě filozofem? K Heideggerovým Černým sešitům

Mgr. Tereza Matějčková (Filozofická fakulta UK v Praze)

22. duben 2015

Pozvánka

Problém monomýtie a polymýtie: je suis Odo Marquard

prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.

15. duben 2015

Pozvánka

Konceptuální základy teorie vědomí

doc. Tomáš Marvan, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze) a Mgr. Michal Polák, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)

8. duben 2015

Pozvánka

K problematice konspiračních teorií

Mgr. Zuzana Orságová (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

1. duben 2015

Pozvánka

Kacířství Patočkových „Kacířských esejů“

Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

25. březen 2015

Pozvánka

Tri modality transcendencie

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze)

18. březen 2015

Pozvánka

Kosmologický důkaz Boží existence

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

11. březen 2015

Pozvánka

Pedofilie - věčný spor realismu s nominalismem

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

4. březen 2015

Pozvánka

Matematika je jazykem přírodních věd

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)

25. únor 2015

Pozvánka

O (ne)účinnosti logiky

prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

18. únor 2015

Pozvánka

Izraelská demokracie prizmatem politické filozofie

Mgr. Iva Balavajderová (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

10. prosinec 2014

Pozvánka

Jaký je rozdíl mezi živými a mrtvými jsoucny?

Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

3. prosinec 2014

Pozvánka

Kontinuita, autorita a svoboda z konzervativní perspektivy

PhDr. Petr Vodešil, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

26. listopad 2014

Pozvánka

Věda jako skutečnost

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

19. listopad 2014

Pozvánka

O privaci a ne-mrtvých

Mgr. Karel Šebela, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

12. listopad 2014

Pozvánka

Nesnáze introspekce

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

5. listopad 2014

Pozvánka

Proč nám uniká univerzální definice života?

Mgr. Vladimír Vodička (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

29. říjen 2014

Pozvánka

Interteoretická redukce a standardní model částicové fyziky

Mgr. Lukáš Zámečník, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

22. říjen 2014

Pozvánka

Od možných světů k hybridní logice

Mgr. Zuzana Rybaříková (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

15. říjen 2014

Pozvánka

Principy racionality

PhDr. Martina Číhalová, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

8. říjen 2014

Pozvánka

Neuroplasticita osvobozující a zotročující

Mgr. Michal Gondek (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

1. říjen 2014

Pozvánka

Goodmanova teorie zobrazení a realismus

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Minulé přednášky 2013/2014

7. květen 2014

Pozvánka

Hegel o špatném nekonečnu

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph. D. (Filozofická fakulta UK v Praze)

30. duben 2014

Pozvánka

Mosty přes propast mezi fakty a normami

PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

16. duben 2014

Pozvánka

Evolúcia a progresívny vývoj

PhDr. Dušan Gálik, CSc. (Filozofický ústav SAV v Bratislavě)

9. duben 2014

Pozvánka

Realismus a literární fikce

prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

26. březen 2014

Pozvánka

Role a význam vysvětlení ve vědě

ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph. D. (Filozofická fakulta MU v Brně)

19. březen 2014

Pozvánka

Dovera v rámci rozumu?

Mgr. Ladislav Koreň, Ph. D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)

12. březen 2014

Pozvánka

Selhal Aristotelés při klasifikování zvířat?

Mgr. et Mgr. Martin Zielina (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

5. březen 2014

Pozvánka

Epistemologické aspekty Millovy koncepce společnosti

Mgr. Hana Dobiášová (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

26. únor 2014

Pozvánka

Ekologie aneb hledání harmonie a řádu

prof. Dr. David Storch, Ph. D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

11. prosinec 2013

Pozvánka

Věda a filozofie jako cvičení

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (Filozofická fakulta MU v Brně)

4. prosinec 2013

Pozvánka

Racionalita a falsifikační imperativ: pojetí K. R. Poppera

PhDr. Zuzana Parusniková, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

27. listopad 2013

Pozvánka

Naturalizace svobodné vůle

Ing. Ondřej Havlíček (Ludwig-Maximilians-Universität München)

20. listopad 2013

Pozvánka

Člověk jako normativní tvor

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)

13. listopad 2013

Pozvánka

Relativizmus v sémantike: pre a proti

prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)

6. listopad 2013

Pozvánka

Jak (možná) vypadá náš svět?

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (Hvězdárna a planetárium Brno)

30. říjen 2013

Pozvánka

Co může říci současná neurověda filosofům?

MUDr. František Koukolík, DrSc. (3. lékařská fakulta UK v Praze)

23. říjen 2013

Pozvánka

Od mýtu k vede o ľudskej mysli

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc. (Filozofická fakulta TU v Trnavě)

16. říjen 2013

Pozvánka

Rigidita a možné světy

Mgr. Ivo Dragoun (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

9. říjen 2013

Pozvánka

Interakce mezi biologickou a kulturní evoluci: případ fyzické atraktivity

doc. Jan Havlíček, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

2. říjen 2013

Pozvánka

Etika a osvobození zvířat

Mgr. Jakub Ráliš (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Minulé přednášky 2012/2013

24. duben 2013

Pozvánka

Metafyzické předpoklady a praktické důsledky osobní identity

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)

17. duben 2013

Pozvánka

(Bio)chemické aspekty vzniku života

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU v Brně)

10. duben 2013

Pozvánka

O vztahu přírodních a společenských věd

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK v Praze)

3. duben 2013

Pozvánka

Vědecký status darwinismu a otevřené problémy filosofie biologie

PhDr. Vladimír Havlík, CSc. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)

27. březen 2013

Pozvánka

Evoluční psychologie

RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)

20. březen 2013

Pozvánka

Vedomie a teória vyššieho rádu

PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

13. březen 2013

Pozvánka

Není axióm jako axióm

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)

6. březen 2013

Pozvánka

Triversova-Willardova hypotéza a behaviorální ekonomie lidského kapitálu

Ing. Petr Houdek (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)

27. únor 2013

Pozvánka

Hannah Arendt - je či není zlo banální?

Mgr. et Mgr. Magdalena Milatová (Filozofická fakulta UP)

20. únor 2013

Pozvánka

Wittgenstein jako existencialista

Mgr. Tomáš Došek (Filozofická fakulta UP)

5. prosinec 2012

Pozvánka

Ako ďalej s filozofickým poradenstvom?

Mgr. Otakar Horák (Filozofická fakulta UP)

28. listopad 2012

Pozvánka

Perspektivy mentálního tréninku v současné kinantropologii

Mgr. Pavel Němčík (Filozofická fakulta UP)

21. listopad 2012

Pozvánka

Je hraní násilných počítačových her nemorální?

Mgr. Petr Dvořák (Filozofická fakulta UP)

24. říjen 2012

Pozvánka

Máme se připravovat na dopady ekonomické krize?

Mgr. Marek Kvapil (Filozofická fakulta UP)

Minulé přednášky 2011/2012

9. květen 2012

Pozvánka

Relativní chronologie Platónových dialogů

Mgr. Jan Prokeš (Filozofická fakulta UP)

2. květen 2012

Pozvánka

Svobodná vůle je normativní pojem

JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

25. duben 2012

Pozvánka

Raný Sartre a problematika sociálních rolí

Mgr. Vladimír Ješko (Filozofická fakulta UP)

18. duben 2012

Pozvánka

Darwinismus a problém zla

Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filozofický ústav Akademie věd)

11. duben 2012

Pozvánka

Pojetí rozumu v Platónových dialozích Ústava a Timaios

Mgr. Josef Trčka (Filozofická fakulta UP)

28. březen 2012

Pozvánka

Základné otázky a hodnoty vo filozofii (pravda, dobro, krása)

Mgr. Jozef Bugár, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica)

14. březen 2012

Pozvánka

Johann Heinrich Alsted - prostředník mezi Franceskem Patrizim a J. A. Komenským?

Mgr. Jan Čížek (Filozofická fakulta UP)

7. březen 2012

Pozvánka

Kant and Virtue Ethics

Dr. Ralph Walker (Faculty of Philosophy, University of Oxford)

15. únor 2012

Pozvánka

Quine: od naturalismu k idealismu?

Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (Filozofický ústav Akademie věd)

7. prosinec 2011

Pozvánka

Strawsonova kritika Russellovy teorie deskripcí

Mgr. Martina Juříková (Filozofická fakulta UP)

23. listopad 2011

Pozvánka

Argumentace myšlenkovým experimentem aneb Proč jsou myšlenkové experimenty omylné

PhDr. Marek Picha, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Nejnovější aktuality

Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...
Tue, 23.10.2018
Na policích knihovny Zbrojnice najdete nové přírůstky z oblasti filozofie: Julian ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Je myslitel: to znamená,
dovede brát věci jednodušeji, než jsou.