Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Harmonogram akademického roku

Tento harmonogram si můžete stáhnout v sekci Dokumenty.

Univerzitní harmonogram 2017/2018

1.9.2017 - 31.8.2018 akademický rok
1.7.2018 - 31.8.2018 hlavní prázdniny

 

1.9.2017-11.2.2018 Zimní semestr
18.9.-17.12.2017 výuka v zimním semestru,
13 výukových týdnů
(poslední týden je zápočtový)
1.12.2017 Den otevřených dveří UP
2.1.- 9.2.2018 zimní zkouškové období
20.1.2018 Den otevřených dveří UP
12.2.-30.6.2018 Letní semestr
12.2.-13.5.2018 výuka v letním semestru,
13 výukových týdnů
(poslední týden je zápočtový)
19.2.-25.2.2018 Akademický týden: probíhá výuka
14.5.-30.6.2018 letní zkouškové období
28.9.2017 a 9.5.2018 Sportovní den UP
18.5.2018 konec evidence zadaných BP a DP do IS STAG
1.7.-31.8.2018 hlavní prázdniny
6.9.2018 mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2017/2018
7.9.2018 15:00 mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za rok 2017/2018

Univerzitní rozpis termínů zápisu předmětů
do IS STAG 2017/2018

ZIMNÍ
semestr
zápis
a odzápis
od
* odzápis**
do
zápis
do
1. roč. Bc. 8:00 5.9.2017 22.9.2017
24:00
24.9.2017
24:00
2. roč. Bc. 11:00 13.7.2017
3. roč.
a vyšší Bc.
8:00 13.7.2017
1. roč. NMgr. 9:00 8.9.2017
2. a vyšší roč.NMgr. 14:00 11.7.2017
Ph.D. 9:00 8.9.2017 15.10.2017
24:00
LETNÍ
semestr
1. roč. Bc. 14:00 18.1.2018 16.2.2018
24:00
18.2.2018
24:00
2. roč. Bc. 11:00 18.1.2018
3. roč.
a vyšší Bc.
8:00 18.1.2018
1. roč. NMgr.
a Ph.D.
14:00 16.1.2018
2. a vyšší roč.NMgr.
a Ph.D.
11:00 16.1.2018

*Nejpozději jeden týden před zahájením zápisu zajistí katedry vložení předmětů a rozvrhu do IS STAG (27. 6. 2017 pro zimní semestr a 9. 1. 2018 pro letní semestr).
**Nejpozději do uvedeného data je možné se ze zapsaného předmětu i odepsat. Poslední dva dny zápisu jsou k dispozici pro zápis na poslední chvíli uvolněná místa.

Organizace státních závěrečných zkoušek 2017/2018 na FF UP

SZZk
v lednu 2018
do 16.11.2017 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
do čtvrtka
14.12.2017, 11:00

odevzdání a evidence (STAG) BP a DP ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) kontrola studijních povinností v IS STAG
(uzavření studia)

8.1.-26.1.2018 průběh SZZk/obhajob
v týdnu
od 12.2.2018
promoce (zimní termín)
SZZk
v červnu 2016
do 12.4.2018 vypsání termínů pro SZZk/obhajob pro (STAG)
13.5.2018 ukončení prezenční výuky v kurzech pro absolventské ročníky
do čtvrtka
17.5.2018, 11:00
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG
(uzavření studia)
1.6.-22.6.2018 průběh SZZk/obhajob
v týdnu
od 16.7.2018
promoce (letní termín)
SZZk
v září 2017
do 18.6.2018 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
do čtvrtka
28.6.2018, 11:00
termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG
(uzavření studia)
27.8.-31.8.2018 průběh SZZk/obhajob pro 6. ročník Bc. a 5. ročník nav. Mgr.
27.8.-3.9.2018 průběh SZZk/obhajob pro nižší ročníky Bc. a nav. Mgr.
únor 2019 promoce v zimním termínu

Přijímací řízení 2018/2019

1.11.2017 - 28.2.2018 podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a NMgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)
1.11.2017 – 31.3.2018 podání přihlášky pro Bc. a NMgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce (dále CJ)
1.11.2017 – 30.4.2018 podání přihlášky pro PhD. studium (česky i cizojazyčně akreditované obory)
víkend 19. – 20. 5. 2018
(v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 26. – 27. 5. 2018)
přijímací zkoušky:
bakalářské studium
11.6.2018 přijímací zkoušky:
navazující magisterské - jednooborové
12.6.2018 přijímací zkoušky
navazující magisterské - dvouoborové
3.9.2018 mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia
27.8.-29.8.2018 zápis do studia (imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem imatrikulačního slibu u zápisu)
13.9.2018 náhradní termín zápisu
+ obory akreditované v CJ

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Edmund 
Burke:

Mají se odstranit všechny staré pomezní kameny,
aby se uvolnilo místo geometrické a aritmetické ústavě?