Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Harmonogram akademického roku

Tento harmonogram si můžete stáhnout v sekci Dokumenty.

Univerzitní harmonogram 2016/2017

1.9.2016 - 31.8.2017 akademický rok
1.7.2017 - 31.8.2017 hlavní prázdniny

 

1.9.2016-13.2.2017 Zimní semestr
19.9.-16.12.2016 výuka v zimním semestru,
13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)
25.11.2016 Den otevřených dveří UP
2.1.- 10.2.2017 zimní zkouškové období
21.1.2017 Den otevřených dveří UP
13.2.-30.6.2017 Letní semestr
13.2.-12.5.2017 výuka v letním semestru,
13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)
20.2.-26.2.2017 Akademický týden: probíhá výuka
15.5.-30.6.2017 letní zkouškové období
10.5.2017 a 28.9.2017 Sportovní den UP
19.5.2017 konec evidence zadaných BP a DP do IS STAG
1.7.-31.8.2017 hlavní prázdniny
4.9.2017 mezní termín pro splnění studijních povinností
za rok 2016/2017
5.9.2017 15:00 mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG
za rok 2016/2017

Přijímací řízení 2017/2018

1.11.2016 -28.2.2017 podání přihlášky pro všechny typy a formy
Bc. a NMgr. studia v ČJ
1.11.2016 –30.4.2017 podání přihlášky pro Bc. a NMgr. studium
u AJ akreditovaných studijních oborů
1.1.2016 –30.4.2017 podání přihlášky pro PhD. studium
1.) písemné a ústní: víkendy 20.–21. 5. a 27.–28. 5.2017
2.) jen ústní: 29.5.- 3.6.2017
přijímací zkoušky bakalářské prezenční studium
a bakalářské stadium kombinované
12.6. – 23.6.2017 přijímací zkoušky navazující magisterské
a kombinované studium oboru Psychologie (písemné i ústní)
12.6.2017 přijímací zkoušky navazující magisterské jednooborové prezenční i kombinované studium
13.6.2017 přijímací zkoušky navazující magisterské dvouoborové studium
4.9.2017 mimořádný termín přijímací zkoušky
28.8.-30.8.2017 zápis do studia /imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem slibu u zápisu
14.9.2017 náhradní termín zápisu

Univerzitní rozpis termínů zápisu předmětů do IS STAG 2016/2017

ZIMNÍ semestr od do   LETNÍ semestr od do
1. roč. Bc. 8:00 6.9.2016 25.9.2016
24:00
1. roč. Bc. 14:00 19.1.2017 20.2.2017
24:00
2. roč. Bc. 11:00 14.7.2016 2. roč. Bc. 11:00 19.1.2017
3. roč. Bc. 8:00 14.7.2016 3. roč. Bc. 8:00 19.1.2017
4. a vyšší roč. Bc. 8:00 12.7.2016 4. a vyšší roč. Bc. 8:00 17.1.2017
1. roč. nav. Mgr. 8:00 8.9.2016  1. roč. nav. Mgr. a Ph.D. 14:00 17.1.2017
2. a vyšší roč. nav.Mgr. 14:00 12.7.2016 2. a vyšší roč. nav.Mgr a Ph.D. 11:00 17.1.2017
Ph.D. 8:00 8.9.2016 16.10.2016
24:00

Nejpozději jeden týden před zahájením zápisu zajistí katedry vložení předmětů a rozvrhu do IS STAG (26. 6. 2016 pro zimní semestr a 11. 1. 2017 pro letní semestr).

Organizace státních závěrečných zkoušek 2016/2017 na FF UP

SZZk
v lednu 2017
do 18.11.2016 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
do čtvrtka 15.12.2016,
11:00 h.

odevzdání a evidence (STAG) BP a DP ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)*

9.1.-27.1.2017 průběh SZZk/obhajob
v týdnu od 13.2.2017 promoce (zimní termín)
SZZk
v červnu 2016
do 31.3.2017 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
23.4.2017 nejzazší možné ukončení prezenční výuky v kurzech pro absolventské ročníky
do čtvrtka 4.5.2017,
11:00 h.
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)*
22.5.-16.6.2017 průběh SZZk/obhajob
v týdnu od 10.7.2017 promoce (letní termín)
SZZk
v září 2017
do 9.6.2017 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
do čtvrtka 22.6.2017,
11:00 h.
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)*
28.8.-31.8.2017 průběh SZZk/obhajob pro 6. ročník Bc. a 5. ročník nav. Mgr.
28.8.-4.9.2017 průběh SZZk/obhajob pro nižší ročníky Bc. a nav. Mgr.
únor 2018 promoce v zimním termínu

 * Upozorňujeme studenty, že od září akademického roku 2013/14 není nutné odevzdávat na SO „Zápisový list A“ ke kontrole studia!!! Student je povinen si zkontrolovat, že má do mezního termínu pro zadávání výsledků v IS STAG (nebo v daném termínu kontroly studijních povinností) zapsáno splnění všech absolvovaných předmětů (datum a správné zakončení). Pokud bude mít student, dle Studijního a zkušebního řádu UP, splněné všechny požadované studijní povinnosti, automaticky postupuje do vyššího ročníku studia (nebo může být připuštěn ke SZZk a obhajobě).
 

Absolventskými ročníky jsou míněni ti studenti, kteří v daném semestru dosáhnou požadovaných kreditů pro splnění studijních povinností a jsou zapsáni k SZZk nebo obhajobě závěrečné práce.

Nejnovější aktuality

Fri, 15.9.2017
U přednášek Jednoty filozofické (KFI/JF1) je umožněn opakovaný zápis, mohou se znovu ...
Wed, 13.9.2017
V příloze najdete info o dvou otevřených kurzech na ZS vyučovaných anglicky dr. Leonte na ...
Sun, 9.7.2017
Mgr. Michal Müller středa 15:00-16:30, učebna KB-2.18   Studium rizika ...
Fri, 9.6.2017
Mgr. Roman Zavadil úterý 16:45-18:15, učebna KB 1.16   Cílem předmětu bude ...
Fri, 9.6.2017
Mgr. Roman Kucsa pondělí 15:00-16:30, učebna KB 2.18   Volitelný ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Epikuros:

A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt,
a když je tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých,
ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.