Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Anotace předmětů

Kód Typ Název
91AF2 Filozofie pro doktorandy
APP American Philosophy before Pragmatism
LFLA Filozofická terminologie II: latina
SRF Středověká a renesanční filozofie
VAP Voices in American Philosophy
VK12 Merleau-Pontyho Fenomenologie vnímání: Vnímaný svět
VK2 Vědomí ve filozofii a vědě
ZLAT2 Základy logiky aristotelské tradice 2
91AF1 A Filozofie pro doktorandy / Philosophy for the Postgraduate Students
AF A Analytická filozofie / Analytic Philosophy
ANFI A Antická filozofie / Ancient Philosophy
BE A Britský empirismus / British Empiricism
ETI, ETIN A Etika / Ethics
F19 A Filozofie 19. století - seminář / Philosophy of 19th century
F19 A Filozofie 19. století. Od Hegela k filozofii života / Philosophy of 20th Century. From Hegel to Philosophy of Live
F20 A Filozofie 20. století. Od Husserla k postmoderně / Philosophy of 20th Century. From Husserl to Postmodernism
FAT A Renaissance Philosophy: Figures and Themes
FIA, FIAN, FA A Filozofická antropologie / Philosophical Anthropology
FIJ, FIJN A Filozofie jazyka / Philosophy of Language
FIL1 A Filozofická logika 1 / Philosophical Logic 1
FIL1 A Filozofická logika 1 - seminář / Philosophical Logic 1 - seminar
FIL2 A Filozofická logika 2 / Philosophical Logic 2
FP2 A Filozofický proseminář 2: akademické psaní / Introduction to Philosophy 2: Academic Writing
FPTA A Filozofický proseminář 1: teorie argumentace / Introduction to Philosophy 1: Argumentation Theory
FTRE A Filozofická terminologie I: řečtina / Philosophical Terminlology I: Greek
FZM A Filozofie a zrod moderní vědy
KNF A Kapitoly z raně novověké filozofie / Early Modern Philosophy - Selected Problems
LFT A Latinská filosofická terminologie / Latin Philosophical Terminology
NVF A Novověká filozofie / Modern Philosophy
POF, POFN, POFKA A Politická filozofie / Political Philosophy
PVP, PVPN A Epistemologie / Epistemology
SDF A Smrt v dějinách filozofie / Death in History of Philosophy
SVF A Středověká filosofie - seminář / Medieval Philosophy
SVF A Středověká filozofie / Medieval Philosophy
ULA A Úvod do logické argumentace - cvičení / Introduction to Logical Argumentation - practising
ULA A Úvod do logické argumentace / Introduction to Logical Argumentation
ANFQ B Analytická filozofie po Quinovi / Analytic Philosophy After Quine
DEJ1 B Dějiny filozofie 1 / History of Philosophy 1
DEJ2 B Dějiny filozofie 2 / History of Philosophy 2
DES1 B Dějiny estetiky 1 / History of Aesthetics 1
EL B The Elements of Logic
FAU B Filozofie a umění / Philosophy and Art
FIL B Filozofie - společný základ
JF1, JF2 B Jednota filozofická / Unity of Philosophers
LAE B Logika a etika / Logic and Ethics
NIE B Nietzsche / Nietzsche
PHIL B Philosophy / Philosophy
TPK B Teorie a praxe konzervatismu / Theory and Practice of Conservatism
UFE1 B Úvod do fenomenologie 1 / Introduction to the Phenomenology 1
UFE2 B Úvod do fenomenologie 2 / Introduction to the Phenomenology 2
UZDI1 B Didaktika filozofie 1 / Didactics of Philosophy 1
UZDI2 B Didaktika filozofie 2 / Didactics of Philosophy 2
VK1 B Fenomenologický seminář / Phenomenological Seminar
VK11 B Racionalita ve filozofii a vědě / Rationality in Philosophy and Science
VK2 B Vedomie vo filozofii a vede / Consciousness in Philosophy and Science
VK3 B Vybrané problémy etiky / Selected Problems of Ethics
VK4 B Problémy vizuálnej percepcie / Problems of Visual Perception
VP2B B Základy logiky aristotelské tradice / Foundations of Logic of Aristotelian Tradition
VP2G B Filosoficko-ekonomický seminář / Philosophico-Economical Seminar
ZCR B Základy četby řeckých filosofických textů / Basics of Reading of Greek Philosophical Texts
ZMM B Zlo v moderním myšlení / Evil in Modern Thought

Nejnovější aktuality

Fri, 15.9.2017
U přednášek Jednoty filozofické (KFI/JF1) je umožněn opakovaný zápis, mohou se znovu ...
Wed, 13.9.2017
V příloze najdete info o dvou otevřených kurzech na ZS vyučovaných anglicky dr. Leonte na ...
Sun, 9.7.2017
Mgr. Michal Müller středa 15:00-16:30, učebna KB-2.18   Studium rizika ...
Fri, 9.6.2017
Mgr. Roman Zavadil úterý 16:45-18:15, učebna KB 1.16   Cílem předmětu bude ...
Fri, 9.6.2017
Mgr. Roman Kucsa pondělí 15:00-16:30, učebna KB 2.18   Volitelný ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Bertrand 
Russell:

Já i moji přátelé jsme osobnosti udivujícího intelektu a ctnosti.
Je stěží pochopitelné, že by se tolik ducha a ctnosti mohlo vyskytovat nahodile.