Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Obhajoby dizertačních prací

Mgr. Miroslava Klečková

Téma:

IDEOVÉ PREDPOKLADY TOTALITNÝCH REŽIMOV V PERSPEKTÍVE FILOZOFIE
N. A. BERĎAJEVA

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve čtvrtek 1.6.2017 ve 13.00 hod.
v učebně č. 1.16.

Ke stažení:

Mgr. Zuzana Rybaříková

Téma:

The Reconstruction of A. N. Prior’s Ontology

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pondělí 29.8.2016 ve 13.00 hod v učebně č. 1.16.

Ke stažení:

Mgr. Hana Dobiášová

Téma:

Epistemologické aspekty Millova pojetí svobody

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v úterý 19. ledna 2016 v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Mgr. Jiří Michalík

Téma:

Robert Fludd a Johannes Kepler: dvě podoby platónské tradice

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v úterý 19. ledna 2016 v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Mgr. et Mgr. Martin Zielina

Téma:

Aristotelova klasifikace živočichů

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 17.6.2015 ve 14.00 hod. v učebně č. 1.16.

Ke stažení:

Mgr. Tomáš Došek

Téma:

Antropologie ve Wittgensteinově pozdním myšlení

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 17.6.2015 ve 13.00 hod. v učebně č. 1.16.

Ke stažení:

Mgr. Jan Čížek

Téma:

Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle Jana Amose Komenského

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pátek 31.10.2014 v 15.00 hod. v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Mgr. Otakar Horák

Téma:

Filozofické poradenstvo – kritika

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pátek 31.10.2014 ve 14.00 hod. v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Ing. Jan Svoboda, M.A.

Téma:

Masarykův realismus a filosofie pozitivismu

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve čtvrtek 30.1.2014 ve 13.00 hod. v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Mgr. Petr Mikoška

Téma:

Úloha metadovedností v psychoterapii. Fenomenologická studie podmínek efektivní aplikace psychoterapeutických teorií a technik v klinické praxi

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 23.1.2013 ve 15.00 hod. v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Vladimír Ješko

Téma:

Kontingence jako princip existence člověka a světa v pojetí raného Sartra a Richarda Rortyho

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 26.9.2012 ve 13.30 hod. v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Vlastimil Vohánka

Téma:

Modality, Logical Probability, and the Trinity: A Defence of Weak Skepticism

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 29.2.2012 ve 13.30 hod. v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Filip Tvrdý

Téma:

Turingův test
Filosofické aspekty umělé inteligence

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie čtvrtek 27.10.2011 ve 13.00 hod. v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Martin Ďurďovič

Téma:

Hermeneutika a fenomenologie
Studie genetických souvislostí formování pozice hermeneutické fenomenologie

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie čtvrtek 9.6.2011 ve 12.30 hod. v učebně č. 219 v budově na Wurmové 7, posluchárna č. 8.

Ke stažení:

Mgr. Petr Slováček

Téma:

Filozofické základy psychologie Tomáše Akvinského

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 9.února 2011 ve 12.30 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Ondřej Sikora

Téma:

Praktická metafyzika ke vztahu etiky a metafyziky v Kantově Kritice praktického rozumu

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve čtvrtek 16. prosince 2010 ve 12.30 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Miroslav Hanke

Téma:

Jan Buridan a nominalistická teorie racionality

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pondělí 30. srpna 2010 ve 13.30 v učebně č. 219.

Ke stažení:Mgr. Lukáš Zámečník

Téma:

Filosofie vědy perspektivou teorie chaosu

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 21. dubna 2010 ve 13.30 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Gabriela Matulová

Téma:

Cambridgeský platonismus v kontextu 17. století

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 15. prosince 2009 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Michal Šašma

Téma:

Postkarteziánská pojetí reflexe ve světle buddhistické meditace klidu a vhledu

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 30. června 2009 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Martin Jabůrek

Téma:

Koncept svobody v eschatologickém existencialismu Nikolaje Berďajeva

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 10. září 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Daniel Kroupa

Téma:

Filosofie a ideologie

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 10. září 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Marie Skýbová

Téma:

Vlastní hodnota přírody

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 10. září 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Hynek Tippelt

Téma:

Vztah ideje a afektu u Spinozy

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 10. září 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Martin Škabraha

Téma:

Jak lze navrátit smysl slovu modernost?

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 21. ledna 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Michal Jamný

Téma:

Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pondělí 17. 12. 2007 ve 13:00 hod.

Ke stažení:

Mgr. Jaroslav Daneš

Téma:

Filoponos versus Aristotelés o věčnosti světa

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filozofie v pondělí 12.6.2006 ve 14.hod.

Ke stažení:

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Edmund 
Burke:

Mají se odstranit všechny staré pomezní kameny,
aby se uvolnilo místo geometrické a aritmetické ústavě?