Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Saturday24.September2016

Přednášky dr. Boudryho

Ve dnech 5. a 6. prosince 2016 bude v Kapli Božího těla přednášet dr. Maarten Boudry z Universiteit Gent o epidemiologii pseudovědy, oprávněnosti scientismu a kognitivním statusu náboženských přesvědčení. Studenti si cyklus přednášek můžou zapsat jako mimořádný kurz za dva kredity.

 

http://sites.google.com/site/soucasnafilosofie/boudry

Tvrdý
Friday23.September2016

Výuka Didaktiky filozofie

Zájemci o výuku Didaktiky filozofie si ve STAGu zapisují kód předmětu KFI/UZDI1. Výuka bude realizována blokově. Pro bližší informace se obracejte na dr. Martina Jabůrka.

Krylová
Wednesday21.September2016

Upozornění pro studenty kurzů ANFI a PF

U kurzu ANFI je třeba absolvovat 4 hodiny přednášky, u kurzu PF 4 hodiny semináře. Každý student, který se na příslušný kurz zapsal, byl proto automaticky zapsán na všechny rozvrhové akce přednášky resp. semináře kurzu. Pokud má kvůli tomu některý student potíž se setavením rozvrhu a chtěl by si proto příslušný kurz odepsat, nechť o to mailem požádá dr. Šebelu.

Šebela
Tuesday20.September2016

Výuka filozofie v rámci Doktorského studijního programu

Výuka filozofie pro doktorandy nefilozofických oborů začne až ve čtvrtek 29. 9. 2016.

Blecha
Sunday18.September2016

Kognitívna veda ako nádejný interdisciplinárny pokus o vysvetlenie fungovania ľudskej mysle

První přednášku letošní Jednoty filozofické pronese ve středu 21. září 2016 prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě), a to na téma "Kognitívna veda ako nádejný interdisciplinárny pokus o vysvetlenie fungovania ľudskej mysle". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: farkas-plakatek.pdf
Tvrdý
Sunday18.September2016

Jednota filozofická ZS 2016/2017

Katedra filozofie Filozofické fakulty UP v Olomouci zve na přednášky Jednoty filozofické, které se konají každou středu od 13:15 hodin v učebně 2.18 na Křížkovského 12. Přednášky jsou veřejně přístupné a následují je moderované diskuze. Kurz si lze zapsat jako volitelný předmět typu B nebo C (KFI/JF1). Podmínkou pro udělení zápočtu je účast v hodinách a podíl na diskusích, povoleny jsou nanejvýš dvě absence.

 

http://jednota-filozoficka.cz

http://sites.google.com/site/soucasnafilosofie/jednota

 

 

Příloha 1: JF2016Z.pdf
Příloha 2: JF2016Z.png
Tvrdý
Thursday15.September2016

Výuka dr. Petra Vodešila

Dr. Vodešil – nepřítomnost 19. – 23. 9.2016

 

Ze zdravotních důvodů začne výuka dr. Vodešila až druhý týden v semestru. Veškerá výuka bude po dohodě nahrazena.

 

Krylová
Tuesday13.September2016

Kurzy dr. Tvrdého

Nové či aktualizované sylaby kurzů dr. Filipa Tvrdého lze nalézt zde:

Kurz "Analytická filozofie po Quinovi" bude v tomto semestru probíhat v češtině, jeho obsahem je externalistická teorie významu, funkcionalismus ve filozofii mysli a spor mezi apriorními a empirickými přístupy k vědomí.

Tvrdý
Wednesday9.November2016

Dodatečná výběrová řízení Erasmus+

Zájemci o studium v zahraničí v letním semestru tohoto akademického roku se mohou informovat u dr. Filipa Tvrdého. Je nutné rozhodnout se co nejdříve, protože dodatečná výběrová řízení se budou uzavírat už v polovině října! Studenti mohou vyjíždět na maximálně dvanáct měsíců v rámci každého stupně studia, tj. mohou vyjet i dvakrát na šest měsíců v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Aktuální seznam partnerských pracovišť naší katedry najdete zde, je ale možné využít i smlouvy jiných kateder (viz příloha).

 

Dovolujeme si vás také informovat, že ve webové aplikaci INTLAG určené pro řízení zahraničních pracovních stáží jsou zveřejněny nabídky, z nichž některé svým zaměřením odpovídají studijnímu oboru filozofie. Bližší informace včetně uzávěrky pro předložení požadovaných dokumentů k žádosti o stáž naleznete po přihlášení na adrese: http://intlag.upol.cz/students/work_pl_list-1.

Příloha 1: erasmus-smlouvy.xls
Tvrdý
Wednesday24.August2016

Prezentace nanečisto

V pondělí 29. srpna 2016 proběhne v místnosti 2.15 zkouška prezentací na mezinárodní konference, které pronesou doktorandi a vyučující naší katedry. Program je následující:

  • 15:00 Mgr. Tereza Stanovská, "The Rationality Debate from the Perspective of X-phi and Psychology"
  • 15:30 Mgr. Roman Zavadil, "The Ambivalent Nature of Newton-Hume Relationship"
  • 16:00 Mgr. Adéla Eichlerová, "David Hume on the Origin of Human Society"
  • 16:30 dr. Filip Tvrdý, "The Science of Man's Religion"

Všichni zájemci o konstruktivní kritiku jsou srdečně vítáni.

Tvrdý
< Novější | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech vrahů?
To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi noži, -
kdo z nás tuto krev smyje?