Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Wednesday1.November2017

Volitelný seminář "Vedomie vo filozofii a vede" (KFI/VK2)

Mgr. Ondrej Močkor

pondelok 16:45-18:15, učebňa KB-2.15

 

Vďaka úspechu behaviorizmu bolo vedomie dlhé obdobie označované za pseudoproblém a psychológovia sa ním odmietali seriózne zaoberať. Vo filozofii sa vedomie problematizovalo len málo, pretože pre väčšinu filozofov je vedomie skôr východiskom než problémom. Z pohľadu prvej osoby sa vedomie nezdá byť problematické, pretože nám sprostredkúva našu „privilegovanú“ skúsenosť so svetom. Aj preto trvalo tak dlho dokiaľ sa vedomie dostalo na program interdisciplinárneho vedeckého skúmania, ktoré sa v posledných dekádach snaží objasniť limity a mechanizmy vedomia a to hlavne na základe skúmania patológií, hľadania neurálnych korelátov vedomia a vytvárania počítačových modelov. Prístupov k vedomiu je mnoho a na seminári nie je možné venovať dostatočnú pozornosť všetkým. Preto je kurz koncipovaný tak, aby účastníkov oboznámil aspoň s tými vybranými konceptmi a problémami vedomia, ktoré majú nejaký filozofický presah. Napriek tomu je škála pomerne široká a siaha od názoru, že vedomie je integrálnou súčasťou prírody až po názor, že vedomie je len ilúziou.

 

Podmienkou absolvovania je aktívna účasť na seminári (povolené sú maximálne 2 absencie). Z jazykových kompetencií postačuje pasívna znalosť anglického jazyka (schopnosť porozumieť textu v angličtine).

 

Stránky kurzu:

http://sites.google.com/view/filozofia/vedomie

Tvrdý
Wednesday1.November2017

Volitelný seminář "Racionalita ve filozofii a vědě" (KFI/VK11)

Mgr. Tereza Zbíralová

čtvrtek 11:30-13:00, učebna KB-2.15

 

Volitelný seminář je určen pro studenty bakalářského i magisterského studia. Obsahem kurzu je četba vybraných textů v rámci filozofie, behaviorální ekonomie a kognitivních věd, jejichž společným jmenovatelem je racionalita. Cílem kurzu je seznámit studenty s různými přístupy k problému racionality a zdůraznit nutnost zkoumání racionality z interdisciplinárního hlediska. Účastníci semináře by měli vykazovat alespoň pasivní znalost anglického jazyka, jelikož všechny primární texty a některá sekundární literatura budou v angličtině. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast v semináři, povoleny jsou maximálně dvě absence.

 

Stránky kurzu:

http://sites.google.com/view/racionalita

Tvrdý
Wednesday1.November2017

Přihlášky do programu Erasmus+

Zájemci o studium v rámci programu Erasmus+ se přihlašují do výběrového řízení pouze elektronicky, a to zde. Ignorujte, prosím, jakékoli jiné návody na stránkách fakulty či jinde. V případě nejasností se obracejte na dr. Filipa Tvrdého.

 

Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2017/2018 je stanovena na 17. únor 2017, vyhodnocení bude známo do 24. února 2017.

Tvrdý
Sunday1.October2017

Studentská konference doktorandů filozofie

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 9. a 10. března 2017 druhý ročník Studentské konference doktorandů filozofie. Cílem konference je umožnit studentům prezentovat výsledky své badatelské činnosti, získat zpětnou vazbu ze strany kolegů a navázat nové kontakty.

V případě, že byste měli zájem vystoupit na naší konferenci, zasílejte, prosím, své abstrakty na adresu konference.olomouc.kfi@gmail.com, a to nejpozději do 31. ledna 2017. Další potřebné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Tvrdý
Thursday1.June2017

Změna webové adresy

Anotace předmětů dr. Filipa Tvrdého byly přesunuty na novou webovou adresu:

 

http://sites.google.com/view/filozofie

Tvrdý
Sunday18.December2016

Erasmus+

Zájemci o studium v rámci programu Erasmus+ se mohou přihlást do výběrového řízení na těchto stránkách. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2017/2018 je stanovena na 17. únor 2017, vyhodnocení bude známo do 24. února 2017. Bilaterální smlouvy programu umožňují vycestovat do těchto destinací: Bulharsko (Sofie), Estonsko (Tallinn), Francie (Clermont-Ferrand, Grenoble, Nice, Strasbourg), Chorvatsko (Split), Německo (Bamberg, Münster), Nizozemsko (Groningen), Polsko (Katovice), Španělsko (San Sebastian), Turecko (Smyrna) a Slovensko (Banská Bystrica, Bratislava, Trnava). Další informace naleznete zde. V případě volné kapacity je možné vyjíždět i přes jiné katedry, s dotazy se obracejte na dr. Filipa Tvrdého.

Tvrdý
Tuesday12.July2016

Vplyv emócií na vizuálnu pozornosť

Poslední letošní přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 14. prosince 2016 Mgr. Michaela Porubanová, Ph.D. (Farmingdale State College in New York), a to na téma "Vplyv emócií na vizuálnu pozornosť". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
Sunday12.June2016

Výuka doc. Nejeschleby 7. 12. odpadá

7. 12. odpadá z důvodu nemoci výuka doc. T. Nejeschleby

Nejeschleba
Wednesday30.November2016

Konceptuálna analýza pojmu krása v kognitívno-vednom skúmaní

Předposlední přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 7. prosince 2016 prof. Mgr. Andrej Démuth, Ph.D. (Filozofická fakulta TU v Trnavě), a to na téma "Konceptuálna analýza pojmu krása v kognitívno-vednom skúmaní". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: demuth-plakatek.pdf
Tvrdý
Sunday27.November2016

Aristotelés a jeho dědictví

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou společností pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu pořádá konferenci s názvem "Aristotelés a jeho dědictví". Konference se koná v pátek 9. 12. 2016 od 8:25 v místnosti 2.18 na Křížkovského 12 v Olomouci. Podrobný program najdete v příloze.

Tvrdý
< Novější | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Starší >

Nejnovější aktuality

Fri, 9.3.2018
Datum zápisu do studia 2. a vyšších ročníků (tj. 1. 9. 2018), bude do systému automaticky ...
Mon, 27.8.2018
Zveřejňujeme program naší Jednoty filozofické v zimním semestru 2018/2019.
Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Rudolf 
Carnap:

Metafyzikové jsou hudebníci bez muzikálních schopností.