Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Thursday27.October2016

Problém demarkácie po troch dogmách empirizmu

Šestou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 2. listopadu 2016 Mgr. Miloš Taliga, Ph.D. (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici), a to na téma "Problém demarkácie po troch dogmách empirizmu". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: taliga-plakatek.pdf
Tvrdý
Thursday27.October2016

Pozvánka na habilitační přednášku dr. Pavla Zahrádky

Přijměte pozvání na habilitační přednášku dr. Pavla Zahrádky na téma "Heteronomie estetické hodnoty: Kritika filozofické estetiky", kterou přednese ve čtvrtek 3.11.2016 od 12 hod v Divadelním sále na Konviktu.

Krylová
Sunday23.October2016

Přednáška o kategoriích

Srdečně zveme na přednášku o různých pojetích kategorií, která se koná 26.10. v aule CMTF, viz příloha.

Příloha 1: kutas plakat.docx
Šebela
Thursday20.October2016

Fiction: Impossible

Pátou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 26. října 2016 Mgr. Martin Vacek, Ph.D. (Filozofický ústav SAV v Bratislavě), a to na téma "Fiction: Impossible". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: vacek-plakatek.pdf
Tvrdý
Saturday15.October2016

Významy v živých a umelých systémoch, inteligentné technológie a človek

Čtvrtou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 19. října 2016 RNDr. Martin Takáč, Ph.D. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě), a to na téma "Významy v živých a umelých systémoch, inteligentné technológie a človek". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: takac-plakatek.pdf
Tvrdý
Saturday10.December2016

One Week with David Ian Perrett

Centrum kognitívnych štúdií a Katedra filozofie FF TU s potešením oznamujú študentom a širšej kognitívno-vednej verejnosti, že v rámci tohtosemestrového One week with budeme mať onedlho príležitosť privítať medzi nami Prof. Davida Iana Perretta zo škótskej univerzity v St. Andrews. Prof. Perrett je Wardlaw profesorom psychológie a neurovied na St. Andrews University a riaditeľom tamojšieho The Perception Lab.

 

http://fff.truni.sk/david-ian-perrett/792.htm

Tvrdý
Sunday10.July2016

Explikácia a kritérium jednoduchosti

Třetí přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 12. října 2016 Mgr. Lukáš Bielik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě), a to na téma "Explikácia a kritérium jednoduchosti". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: bielik-plakatek.pdf
Tvrdý
Sunday10.April2016

Přihlášky do Erasmus+

Zájemci o studium v zahraničí v letním semestru tohoto akademického roku se mohou přihlásit pomocí webové aplikace programu Erasmus+. Na stránce naleznete výběrová řízení pro všechny partnerské univerzity, na nichž máme ještě volná místa; zcela zaplněné je nizozemské Groningen a španělský San Sebastian. Připomínáme, že studenti mohou vyjíždět na maximálně dvanáct měsíců v rámci každého stupně studia, tj. dvakrát na šest měsíců v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu.

Tvrdý
Thursday10.March2016

Výzva k předkládání projektů na zahr.mobilitu pro r.2017

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2017.  
Finančně budou podpořeny tyto mobility:  
Studijní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU v rámci bilaterálních smluv UP, příp. tzv. freemover pobyty.   
Podmínky účasti:

  • Studenti zapsáni do všech ročníků prezenčního studia na FF UP (včetně navazujícího Mgr. studia) s výjimkou prvního ročníku Bc. studia.  
  • V případě výjezdu v době ZS musí mít student splněny studijní povinnosti do 30. 06. 2017   
  • Mobilita v trvání minimálně 28 dní, max. 10 měsíců. 
  • Upřednostňovány jsou studijní pobyty mimo EU. 
  • Maximální výše požadovaného finančního příspěvku 20 000 Kč na měsíc.  

 

Náležitosti žádosti:

- Application Form

- Learning Agreement

- Žádost o příspěvek

- Prohlášení o účtu

- Motivační dopis   

 

Formuláře ke stažení:

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/pokyny-navody-formulare/  

 

Více informací k programu a podmínkám výběrového řízení naleznete na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/stipendijni-programy/stipendijnipobyty-v-ramci-mezinarodnich-smluv/#c22893

 
Termín podání podepsaných žádostí: do 26. 10. 2016 na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.07, Mgr. Zuzana Henešová.)  

Kompletní žádosti není nutné podat osobně, stačí vložit do určené schránky na dveřích kanceláře či nechat na podatelně na jméno Mgr. Henešové.  

Krylová
Friday30.September2016

Čo je a čo nie je univerzálne na morálnom usudzovaní?

Druhou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 5. října 2016 doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě), a to na téma "Čo je a čo nie je univerzálne na morálnom usudzovaní? Antropologický prínos pre filozofické poznanie". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
< Novější | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.