Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Tuesday4.July2017

International Mobility Days

Zahraniční oddělení UP si dovoluje pozvat studenty i zaměstnance na sérii informačních schůzek o možnostech studia nebo stáže v zahraničí. Tyto schůzky proběhnou ve dnech 10.-12. dubna 2017.

Tvrdý
Tuesday4.July2017

One week with Elisabeth Schellekens

Centrum kognitívnych štúdií a Katedra filozofie FF TU s potešením oznamujú študentom a širšej kognitívno-vednej verejnosti, že jarný One week with v roku 2017 je venovaný skúmaniu vzťahu epistemológie a estetiky, krásy a estetickej skúsenosti. Naše pozvanie tentokrát prijala prof. Elisabeth Schellekens z univerzity vo švédskej Uppsale.

Příloha 1: schellkens.jpg
Příloha 2: schellkens.pdf
Tvrdý
Tuesday4.July2017

Přednášky prof. Manfreda Franka z Tübingen

Katedru germanistiky navštíví ve dnech 12.-13.4.2017 jeden z nejvýznamnějších žijících filozofů, žák H. Gadamera a E. Tugendhata, profesor Manfred Frank z Tübingen. V oblasti teorie jazyka je znám nejen jako důsledný kritik naturalismu strukturalistického pozitivisty Michela Foucaulta nebo Derridovy sémiologie, nýbrž i jako originální tvůrce hermeneutické teorie znaku, která se zakládá na rozvíjení raných koncepcí německého idealismu, resp. autentické Saussurovy teorie. Jeho současné práce se pak pohybují v oblasti teorie vědomí (je hlavním představitelem tzv. Heidelberské školy). Přednášky proběhnou v němčině.

Příloha 1: frank.pdf
Tvrdý
Tuesday28.March2017

Zadání bakalářských a diplomových prací

Připomínáme studentům, kteří jsou ve 2. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, že do pátku 19. května 2017 musí být ve STAGu vloženo téma bakalářské nebo diplomové práce.
Za školitele je možné vybrat si následující vyučující z katedry filozofie:
prof. Ivan Blecha, dr. Pavel Hobza, dr. Martin Jabůrek, dr. Jozef Matula, doc. Tomáš Nejeschleba, dr. Karel Šebela a dr. Filip Tvrdý.

Krylová
Wednesday22.March2017

University of Groningen

Pro zájemce přikládáme prezentaci univerzity v nizozemském Groningen, s níž máme bilaterální smlouvu v rámci programu Erasmus+.

Tvrdý
Friday3.March2017

Olomoucký filozofický spolek v letním semestru 2016/2017

I v letním semestru 2016/2017 bude na naší katedře působit studentský filozofický spolek OFS. Program jeho aktivit naleznete na přilozeném plakátku a Facebooku.

Příloha 1: ofs-ls_2017.jpg
Tvrdý
Tuesday28.February2017

Program Studentské konference doktorandů filozofie

Srdečně zveme na Studentskou konferenci doktorandů filozofie, která se koná ve dnech 9.-10. března 2017 v místnosti 2.18 na Křížkovského 12. V příloze najdete plakát a sborník abstraktů s programem.

 

Studenti, kteří se jako posluchači zúčastní obou dnů konference, dostanou zápočet za "Vědecké aktivity" (KFI/STUD) v hodnotě 2 kreditů.

Tvrdý
Tuesday24.January2017

Jednota filozofická v LS 2017

Představujeme program Jednoty filozofické v letním semestru 2016/2017:

 

15. únor 2017
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
Dokonalý jazyk mezi logikou a mystikou: J. A. Komenský a F. M. van Helmont


22. únor 2017
Mgr. Martin Paleček, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
Kultura mezi přirozeností a koevolucí


1. březen 2017
Mgr. Lukáš Lička, Ph.D. (Filozofická fakulta OU v Ostravě)
Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání


8. březen 2017
Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa v Pardubicích)
Teorie lásky a past moralismu

 

15. březen 2017
prof. dr. Lodi Nauta (Rijksuniversiteit Groningen)
The Critique of Scholastic Language in Renaissance Humanism and Early-Modern Philosophy

 

22. březen 2017
Mgr. Marie Hrdá, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
Zoo – pomáháme nebo ubližujeme?

 

29. březen 2017
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)
Evoluční a experimentální výzkum náboženství

 

5. duben 2017
PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
Vybrané pokusy o interkulturní porozumění

 

12. duben 2017
prof. PhDr. Pavel Kouba (Filozofická fakulta UK v Praze)
Řeč a zjevnost


19. duben 2017
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
Věda ve veřejném prostoru a ve filozofické diskuzi aneb Co dělá vědu vědou?


26. duben 2017
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
Mezi osvícenstvím a voluntarismem: poznámky k filozofii P. J. G. Cabanise


3. květen 2017
PhDr. Martin Loučka, Ph.D. (Centrum paliativní péče v Praze)
Paliativní péče jako předpoklad dobré smrti?


10. květen 2017
Mgr. Šimon Gillar (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
Konzervativní interpretace americké revoluce

 

Další informace naleznete v přiloženém plakátku a na webových stránkách sdružení. Doporučená literatura bude umístěna zde.

Příloha 1: jednota-LS_2017.pdf
Příloha 2: jednota-LS_2017.png
Tvrdý
Monday23.January2017

Kurzy prof. Russella Goodmana

Ode dneška je možné zapsat si volitelné kurzy prof. Russella Goodmana, emeritního profesora z The University of New Mexico, autora mnoha monografií jako American Philosophy Before Pragmatism (Oxford University Press, 2015) nebo Wittgenstein and William James (Cambridge University Press, 2002). Obě přednášky jsou za 6 kreditů, podmínky absolvování a podrobný program jsou uvedeny ve STAGu.

 

American Philosophy Before Pragmatism (KFI/APP)

pondělí 9:45-11:15, učebna KB-2.15

 

We shall study five main writers: Jonathan Edwards, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, and Henry David Thoreau, and consider topics including religious freedom and religious experience, the Enlightenment in America, the concept of a republic, American slavery, and the role of nature in human life. The morality of American slavery is a major theme in this course, introduced not to excuse or condemn, but to study how five formidably intelligent people thought about the question when it was as it no longer is for us open. Edwards, Franklin and Jefferson owned slaves, though Franklin and Jefferson played important roles in disturbing the uneasy American moral equilibrium that included slavery, even as they approved an American constitution that included it. Emerson and Thoreau were prominent public opponents of slavery in the eighteen forties and fifties. The course concludes with a discussion of some continuities in American philosophy, particularly between Emerson and the pragmatists. 

 

Voices of American Philosophy (KFI/VAP)

úterý 9:45-11:15, učebna KB-2.15

 

In this course we shall study philosophical writing from various American traditions, including Puritanism, the American Enlightenment, Transcendentalism (Romanticism in America), pragmatism, and the moral epistemologies of Stanley Cavell and Cora Diamond. Readings will be from original texts and from my American Philosophy Before Pragmatism

 

Tvrdý
Friday20.January2017
< Novější | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Starší >

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

John 
Locke:

Svoboda totiž znamená být svoboden od útlaku a násilí druhých, což nemůže být, kde není zákona,
ale není, jak se nám praví, „svobodou pro každého činit, co se mu líbí“.