Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Friday20.January2017

Jan Patočka: Životní příběh českého filozofa očima jeho žáků, rodinných příslušníků, odborníků.

V pořadu hovoří Ivan Blecha, Ivan Chvatík, Františka a Jan Sokolovi, Zdeněk Pinc a Zdeněk Šesták.

http://www.rozhlas.cz/vltava/stream/_zprava/jan-patocka-zivotni-pribeh-ceskeho-filozofa-ocima-jeho-zaku-rodinnych-prislusniku-odborniku--1684469

Vodešil
Wednesday18.January2017

Volitelný kurz Introduction to the Philosophy and Sociology of Human Rights (KFI/LP)

Exkluzivní nabídka volitelného kurzu za 5 kreditů!
Vyučující Mgr. Marek Szilvási, Ph.D., výuka v angličtině, probíhá blokově na Třídě Svobody v těchto časech a učebnách:

09.3.2017       15.00-18.15 uč. 3.22

10.3.2017       09.00-12.15 uč. 3.24

30.3.2017       15.00-18.15 uč. 3.22

31.3.2017       09.00-12.15 uč. 3.24

27.4.2017       15.00-18.15 uč. 3.22

28.4.2017       09.00-12.15 uč. 4.09

Anotace v příloze.

Příloha 1: Introduction.docx
Šebela
Tuesday17.January2017

Volitelný seminář z fenomenologie!

Mgr. Jan Halák, Ph.D. otevírá v letním semestru kurz Merleau-Pontyho Fenomenologie vnímání: Vnímaný svět. Kurz se koná ve středu od 11:30 v učebně 1.16.

Anotace: Seminář bude věnován četbě a interpretaci českého překladu Merleau-Pontyho Fenomenologie vnímání, a to druhé části s názvem Vnímaný svět. Hlavními probíranými tématy budou smyslová kvalita, prostor, zkušenost s věcmi, zkušenost s druhými lidmi a svět jako celek.

Šebela
Friday13.January2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (21.1.2017)

V sobotu 21.1.2017 se bude konat od 9.00 do 14.00 Den otevřených dveří. 

Na zájemce o studium oboru filozofie (bakalářské i navazující magisterské studium) se budeme těšit v učebně č. 2.15.
Bližší informace o konání DOD na FF UP najdete na:

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/

 

Krylová
Wednesday1.November2017

Volitelný seminář "Vybrané problémy etiky" (KFI/VK3)

Mgr. Petra Chudárková

úterý 16:45-18:15, učebna KB-2.15

 

Volitelný seminář je určen pro studenty bakalářského i magisterského studia. Jeho cílem je na základě textů a krátkých přednášek seznámit studenty s vybranými otázkami z oblasti současné metaetiky a normativní etiky a zároveň ukázat, jakým způsobem se tato odvětví etiky vyrovnávají s poznatky morální psychologie. Pozornost bude věnována především problematice morálních intuic a třem klíčovým normativním teoriím – etice ctností, deontologii a utilitarismu. Jelikož jsou texty dostupné pouze v angličtině, je od studentů požadována alespoň pasivní znalost anglického jazyka. Předpokladem pro úspěšné splnění kurzu je četba zadaných textů a aktivní účast ve výuce, povoleny jsou maximálně dvě absence.

 

Stránky kurzu:

http://sites.google.com/view/moralka

Tvrdý
Wednesday1.November2017

Volitelný seminář "Vedomie vo filozofii a vede" (KFI/VK2)

Mgr. Ondrej Močkor

pondelok 16:45-18:15, učebňa KB-2.15

 

Vďaka úspechu behaviorizmu bolo vedomie dlhé obdobie označované za pseudoproblém a psychológovia sa ním odmietali seriózne zaoberať. Vo filozofii sa vedomie problematizovalo len málo, pretože pre väčšinu filozofov je vedomie skôr východiskom než problémom. Z pohľadu prvej osoby sa vedomie nezdá byť problematické, pretože nám sprostredkúva našu „privilegovanú“ skúsenosť so svetom. Aj preto trvalo tak dlho dokiaľ sa vedomie dostalo na program interdisciplinárneho vedeckého skúmania, ktoré sa v posledných dekádach snaží objasniť limity a mechanizmy vedomia a to hlavne na základe skúmania patológií, hľadania neurálnych korelátov vedomia a vytvárania počítačových modelov. Prístupov k vedomiu je mnoho a na seminári nie je možné venovať dostatočnú pozornosť všetkým. Preto je kurz koncipovaný tak, aby účastníkov oboznámil aspoň s tými vybranými konceptmi a problémami vedomia, ktoré majú nejaký filozofický presah. Napriek tomu je škála pomerne široká a siaha od názoru, že vedomie je integrálnou súčasťou prírody až po názor, že vedomie je len ilúziou.

 

Podmienkou absolvovania je aktívna účasť na seminári (povolené sú maximálne 2 absencie). Z jazykových kompetencií postačuje pasívna znalosť anglického jazyka (schopnosť porozumieť textu v angličtine).

 

Stránky kurzu:

http://sites.google.com/view/filozofia/vedomie

Tvrdý
Wednesday1.November2017

Volitelný seminář "Racionalita ve filozofii a vědě" (KFI/VK11)

Mgr. Tereza Zbíralová

čtvrtek 11:30-13:00, učebna KB-2.15

 

Volitelný seminář je určen pro studenty bakalářského i magisterského studia. Obsahem kurzu je četba vybraných textů v rámci filozofie, behaviorální ekonomie a kognitivních věd, jejichž společným jmenovatelem je racionalita. Cílem kurzu je seznámit studenty s různými přístupy k problému racionality a zdůraznit nutnost zkoumání racionality z interdisciplinárního hlediska. Účastníci semináře by měli vykazovat alespoň pasivní znalost anglického jazyka, jelikož všechny primární texty a některá sekundární literatura budou v angličtině. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast v semináři, povoleny jsou maximálně dvě absence.

 

Stránky kurzu:

http://sites.google.com/view/racionalita

Tvrdý
Wednesday1.November2017

Přihlášky do programu Erasmus+

Zájemci o studium v rámci programu Erasmus+ se přihlašují do výběrového řízení pouze elektronicky, a to zde. Ignorujte, prosím, jakékoli jiné návody na stránkách fakulty či jinde. V případě nejasností se obracejte na dr. Filipa Tvrdého.

 

Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2017/2018 je stanovena na 17. únor 2017, vyhodnocení bude známo do 24. února 2017.

Tvrdý
Sunday1.October2017

Studentská konference doktorandů filozofie

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 9. a 10. března 2017 druhý ročník Studentské konference doktorandů filozofie. Cílem konference je umožnit studentům prezentovat výsledky své badatelské činnosti, získat zpětnou vazbu ze strany kolegů a navázat nové kontakty.

V případě, že byste měli zájem vystoupit na naší konferenci, zasílejte, prosím, své abstrakty na adresu konference.olomouc.kfi@gmail.com, a to nejpozději do 31. ledna 2017. Další potřebné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Tvrdý
Thursday1.June2017

Změna webové adresy

Anotace předmětů dr. Filipa Tvrdého byly přesunuty na novou webovou adresu:

 

http://sites.google.com/view/filozofie

Tvrdý
< Novější | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...
Fri, 4.5.2018
Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu. STAG je pro zápis otevřen ...
Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Je myslitel: to znamená,
dovede brát věci jednodušeji, než jsou.