Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Sunday5.November2017

Pozvánka na workshop „Ethics in Context“

Centrum pro etiku při Katedře filosofie Univerzity Pardubice pořádá dne 19.5.2017 workshop "Ethics in Context". 

Více informací v přiloženém souboru.

Krylová
Sunday5.March2017

Konference THINK!

Katedra filozofie FF Univerzity Pardubice pořádá 3.6.2017 konferenci THINK, která je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Více informací v přiložených souborech a na www.facebook.com/konferencethink 

 

Krylová
Tuesday4.July2017

International Mobility Days

Zahraniční oddělení UP si dovoluje pozvat studenty i zaměstnance na sérii informačních schůzek o možnostech studia nebo stáže v zahraničí. Tyto schůzky proběhnou ve dnech 10.-12. dubna 2017.

Tvrdý
Tuesday4.July2017

One week with Elisabeth Schellekens

Centrum kognitívnych štúdií a Katedra filozofie FF TU s potešením oznamujú študentom a širšej kognitívno-vednej verejnosti, že jarný One week with v roku 2017 je venovaný skúmaniu vzťahu epistemológie a estetiky, krásy a estetickej skúsenosti. Naše pozvanie tentokrát prijala prof. Elisabeth Schellekens z univerzity vo švédskej Uppsale.

Příloha 1: schellkens.jpg
Příloha 2: schellkens.pdf
Tvrdý
Tuesday4.July2017

Přednášky prof. Manfreda Franka z Tübingen

Katedru germanistiky navštíví ve dnech 12.-13.4.2017 jeden z nejvýznamnějších žijících filozofů, žák H. Gadamera a E. Tugendhata, profesor Manfred Frank z Tübingen. V oblasti teorie jazyka je znám nejen jako důsledný kritik naturalismu strukturalistického pozitivisty Michela Foucaulta nebo Derridovy sémiologie, nýbrž i jako originální tvůrce hermeneutické teorie znaku, která se zakládá na rozvíjení raných koncepcí německého idealismu, resp. autentické Saussurovy teorie. Jeho současné práce se pak pohybují v oblasti teorie vědomí (je hlavním představitelem tzv. Heidelberské školy). Přednášky proběhnou v němčině.

Příloha 1: frank.pdf
Tvrdý
Tuesday28.March2017

Zadání bakalářských a diplomových prací

Připomínáme studentům, kteří jsou ve 2. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, že do pátku 19. května 2017 musí být ve STAGu vloženo téma bakalářské nebo diplomové práce.
Za školitele je možné vybrat si následující vyučující z katedry filozofie:
prof. Ivan Blecha, dr. Pavel Hobza, dr. Martin Jabůrek, dr. Jozef Matula, doc. Tomáš Nejeschleba, dr. Karel Šebela a dr. Filip Tvrdý.

Krylová
Wednesday22.March2017

University of Groningen

Pro zájemce přikládáme prezentaci univerzity v nizozemském Groningen, s níž máme bilaterální smlouvu v rámci programu Erasmus+.

Tvrdý
Friday3.March2017

Olomoucký filozofický spolek v letním semestru 2016/2017

I v letním semestru 2016/2017 bude na naší katedře působit studentský filozofický spolek OFS. Program jeho aktivit naleznete na přilozeném plakátku a Facebooku.

Příloha 1: ofs-ls_2017.jpg
Tvrdý
Tuesday28.February2017

Program Studentské konference doktorandů filozofie

Srdečně zveme na Studentskou konferenci doktorandů filozofie, která se koná ve dnech 9.-10. března 2017 v místnosti 2.18 na Křížkovského 12. V příloze najdete plakát a sborník abstraktů s programem.

 

Studenti, kteří se jako posluchači zúčastní obou dnů konference, dostanou zápočet za "Vědecké aktivity" (KFI/STUD) v hodnotě 2 kreditů.

Tvrdý
Tuesday24.January2017

Jednota filozofická v LS 2017

Představujeme program Jednoty filozofické v letním semestru 2016/2017:

 

15. únor 2017
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
Dokonalý jazyk mezi logikou a mystikou: J. A. Komenský a F. M. van Helmont


22. únor 2017
Mgr. Martin Paleček, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
Kultura mezi přirozeností a koevolucí


1. březen 2017
Mgr. Lukáš Lička, Ph.D. (Filozofická fakulta OU v Ostravě)
Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání


8. březen 2017
Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa v Pardubicích)
Teorie lásky a past moralismu

 

15. březen 2017
prof. dr. Lodi Nauta (Rijksuniversiteit Groningen)
The Critique of Scholastic Language in Renaissance Humanism and Early-Modern Philosophy

 

22. březen 2017
Mgr. Marie Hrdá, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
Zoo – pomáháme nebo ubližujeme?

 

29. březen 2017
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)
Evoluční a experimentální výzkum náboženství

 

5. duben 2017
PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
Vybrané pokusy o interkulturní porozumění

 

12. duben 2017
prof. PhDr. Pavel Kouba (Filozofická fakulta UK v Praze)
Řeč a zjevnost


19. duben 2017
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
Věda ve veřejném prostoru a ve filozofické diskuzi aneb Co dělá vědu vědou?


26. duben 2017
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
Mezi osvícenstvím a voluntarismem: poznámky k filozofii P. J. G. Cabanise


3. květen 2017
PhDr. Martin Loučka, Ph.D. (Centrum paliativní péče v Praze)
Paliativní péče jako předpoklad dobré smrti?


10. květen 2017
Mgr. Šimon Gillar (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
Konzervativní interpretace americké revoluce

 

Další informace naleznete v přiloženém plakátku a na webových stránkách sdružení. Doporučená literatura bude umístěna zde.

Příloha 1: jednota-LS_2017.pdf
Příloha 2: jednota-LS_2017.png
Tvrdý
< Novější | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Starší >

Nejnovější aktuality

Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

John 
Locke:

Svoboda totiž znamená být svoboden od útlaku a násilí druhých, což nemůže být, kde není zákona,
ale není, jak se nám praví, „svobodou pro každého činit, co se mu líbí“.