Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday11.April2011

Komeniologické kolokvium

Čtyřit let od prvního komeniologického kolovia - viz. článek v Žurnále č. 6.

Monday11.April2011

Muzeum Prostějovska - Edmund Husserl

V Muzeu Prostějovska byla ve čtvrtek 3.11.2011 slavnostně otevřena stálá expozice o zakladateli fenomenologie Edmundu Husserlovi a výstava o historii prostějovského židovského ghetta - viz. článek MF DNES z 3.11.2011.

Monday31.October2011

Pasovací večírek katedry filozofie!!!

Dle předběžných informací se ve středu 7.12. v S-baru uskuteční večírek katedry filozofie, spojený s pasováním prváků. Prváci mají účast povinnou, jinak jsou vítání všichni učitelé, studenti, bývalí učitelé, bývalí studenti a všichni ostatní milovníci moudrosti!

Tuesday25.October2011

Nový studijní zkušební řád

Od 1. září platí nový zkušební řád UP. Spolu s přehledem důležitých změn si jej můžete stáhnout v sekci Dokumenty.

Monday24.October2011

Konference - Život a dílo Edmunda Husserla ve středoevropském kontextu

Ve dnech 1.11.2011 - 4.11.2011 proběhne na katedře filozofii konference pod názvem Život a dílo Edmunda Husserla ve středoevropském kontextu.  U této příležitosti bude zároveň  v Prostějově otevřena pamětní místnost s trvalou expozicí Edmund Husserl – život a dílo.

Friday21.October2011

Merrillův program 2012-2013

Oddělení zahraničních vztahů UP vyhlašuje konkurz na roční stipendijní pobyt v USA. Hlásit se mohou pouze občané ČR, studenti 2.-4. ročníků všech fakult UP s výjimkou LF (možnost uplatnění studentů PF je omezena). Podrobnosti o programu a formuláře přihlášek obdržíte v Oddělení zahraničních vztahů RUP, Křížkovského 8, Olomouc. Termín pro odevzdání přihlášek je do pondělí 7. listopadu 2011 včetně. Více o Merrillově programu zde.

Thursday20.October2011

Zrušení výuky - KFI/DEJ1 - doc. Nejeschleba

Ve středu 26.10.2011 se NEBUDE konat výuka předmětu Dějiny filozofie (KFI/DEJ1).

Wednesday19.October2011

Obhajoba disertační práce - Mgr. Filip Tvrdý

Ve čtvrtek 27.10.2011 ve 13.00 hod.  proběhne v učebně č. 219.obhajoba disertační práce Mgr. Filipa Tvrdého.  Posudky a práci najdete na http://www.kfil.upol.cz/postgradualni-studium/obhajoby-dizertacnich-praci

Tuesday10.May2011

Konference

Ve dnech 5.10.-7.10.2011 proběhne na katedře v učebně č. 219. konference, kterou pořádá KFI a Centrum pro práci s patristickými, střed. a ren.  texty, pod názvem SVOBODA ROZHODOVÁNÍ V DĚJINÁCH A

Thursday10.March2011

Výuka Mgr. Magdaleny Milatové

Výuka  Mgr. Magdaleny Milatové (KFI/FH)  bude ve čtvrtek  6.10.2011 zrušena z důvodu konání konference v učebně č.  219. (téma: SVOBODA ROZHODOVÁNÍ V DĚJINÁCH A SOUČASNOSTI FILOSOFIE).

< Novější | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.