Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Friday3.March2017

Olomoucký filozofický spolek v letním semestru 2016/2017

I v letním semestru 2016/2017 bude na naší katedře působit studentský filozofický spolek OFS. Program jeho aktivit naleznete na přilozeném plakátku a Facebooku.

Příloha 1: ofs-ls_2017.jpg
Tvrdý
Tuesday28.February2017

Program Studentské konference doktorandů filozofie

Srdečně zveme na Studentskou konferenci doktorandů filozofie, která se koná ve dnech 9.-10. března 2017 v místnosti 2.18 na Křížkovského 12. V příloze najdete plakát a sborník abstraktů s programem.

 

Studenti, kteří se jako posluchači zúčastní obou dnů konference, dostanou zápočet za "Vědecké aktivity" (KFI/STUD) v hodnotě 2 kreditů.

Tvrdý
Tuesday24.January2017

Jednota filozofická v LS 2017

Představujeme program Jednoty filozofické v letním semestru 2016/2017:

 

15. únor 2017
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
Dokonalý jazyk mezi logikou a mystikou: J. A. Komenský a F. M. van Helmont


22. únor 2017
Mgr. Martin Paleček, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
Kultura mezi přirozeností a koevolucí


1. březen 2017
Mgr. Lukáš Lička, Ph.D. (Filozofická fakulta OU v Ostravě)
Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání


8. březen 2017
Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa v Pardubicích)
Teorie lásky a past moralismu

 

15. březen 2017
prof. dr. Lodi Nauta (Rijksuniversiteit Groningen)
The Critique of Scholastic Language in Renaissance Humanism and Early-Modern Philosophy

 

22. březen 2017
Mgr. Marie Hrdá, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
Zoo – pomáháme nebo ubližujeme?

 

29. březen 2017
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)
Evoluční a experimentální výzkum náboženství

 

5. duben 2017
PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
Vybrané pokusy o interkulturní porozumění

 

12. duben 2017
prof. PhDr. Pavel Kouba (Filozofická fakulta UK v Praze)
Řeč a zjevnost


19. duben 2017
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
Věda ve veřejném prostoru a ve filozofické diskuzi aneb Co dělá vědu vědou?


26. duben 2017
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
Mezi osvícenstvím a voluntarismem: poznámky k filozofii P. J. G. Cabanise


3. květen 2017
PhDr. Martin Loučka, Ph.D. (Centrum paliativní péče v Praze)
Paliativní péče jako předpoklad dobré smrti?


10. květen 2017
Mgr. Šimon Gillar (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
Konzervativní interpretace americké revoluce

 

Další informace naleznete v přiloženém plakátku a na webových stránkách sdružení. Doporučená literatura bude umístěna zde.

Příloha 1: jednota-LS_2017.pdf
Příloha 2: jednota-LS_2017.png
Tvrdý
Monday23.January2017

Kurzy prof. Russella Goodmana

Ode dneška je možné zapsat si volitelné kurzy prof. Russella Goodmana, emeritního profesora z The University of New Mexico, autora mnoha monografií jako American Philosophy Before Pragmatism (Oxford University Press, 2015) nebo Wittgenstein and William James (Cambridge University Press, 2002). Obě přednášky jsou za 6 kreditů, podmínky absolvování a podrobný program jsou uvedeny ve STAGu.

 

American Philosophy Before Pragmatism (KFI/APP)

pondělí 9:45-11:15, učebna KB-2.15

 

We shall study five main writers: Jonathan Edwards, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, and Henry David Thoreau, and consider topics including religious freedom and religious experience, the Enlightenment in America, the concept of a republic, American slavery, and the role of nature in human life. The morality of American slavery is a major theme in this course, introduced not to excuse or condemn, but to study how five formidably intelligent people thought about the question when it was as it no longer is for us open. Edwards, Franklin and Jefferson owned slaves, though Franklin and Jefferson played important roles in disturbing the uneasy American moral equilibrium that included slavery, even as they approved an American constitution that included it. Emerson and Thoreau were prominent public opponents of slavery in the eighteen forties and fifties. The course concludes with a discussion of some continuities in American philosophy, particularly between Emerson and the pragmatists. 

 

Voices of American Philosophy (KFI/VAP)

úterý 9:45-11:15, učebna KB-2.15

 

In this course we shall study philosophical writing from various American traditions, including Puritanism, the American Enlightenment, Transcendentalism (Romanticism in America), pragmatism, and the moral epistemologies of Stanley Cavell and Cora Diamond. Readings will be from original texts and from my American Philosophy Before Pragmatism

 

Tvrdý
Friday20.January2017
Friday20.January2017

Jan Patočka: Životní příběh českého filozofa očima jeho žáků, rodinných příslušníků, odborníků.

V pořadu hovoří Ivan Blecha, Ivan Chvatík, Františka a Jan Sokolovi, Zdeněk Pinc a Zdeněk Šesták.

http://www.rozhlas.cz/vltava/stream/_zprava/jan-patocka-zivotni-pribeh-ceskeho-filozofa-ocima-jeho-zaku-rodinnych-prislusniku-odborniku--1684469

Vodešil
Wednesday18.January2017

Volitelný kurz Introduction to the Philosophy and Sociology of Human Rights (KFI/LP)

Exkluzivní nabídka volitelného kurzu za 5 kreditů!
Vyučující Mgr. Marek Szilvási, Ph.D., výuka v angličtině, probíhá blokově na Třídě Svobody v těchto časech a učebnách:

09.3.2017       15.00-18.15 uč. 3.22

10.3.2017       09.00-12.15 uč. 3.24

30.3.2017       15.00-18.15 uč. 3.22

31.3.2017       09.00-12.15 uč. 3.24

27.4.2017       15.00-18.15 uč. 3.22

28.4.2017       09.00-12.15 uč. 4.09

Anotace v příloze.

Příloha 1: Introduction.docx
Šebela
Tuesday17.January2017

Volitelný seminář z fenomenologie!

Mgr. Jan Halák, Ph.D. otevírá v letním semestru kurz Merleau-Pontyho Fenomenologie vnímání: Vnímaný svět. Kurz se koná ve středu od 11:30 v učebně 1.16.

Anotace: Seminář bude věnován četbě a interpretaci českého překladu Merleau-Pontyho Fenomenologie vnímání, a to druhé části s názvem Vnímaný svět. Hlavními probíranými tématy budou smyslová kvalita, prostor, zkušenost s věcmi, zkušenost s druhými lidmi a svět jako celek.

Šebela
Friday13.January2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (21.1.2017)

V sobotu 21.1.2017 se bude konat od 9.00 do 14.00 Den otevřených dveří. 

Na zájemce o studium oboru filozofie (bakalářské i navazující magisterské studium) se budeme těšit v učebně č. 2.15.
Bližší informace o konání DOD na FF UP najdete na:

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/

 

Krylová
Wednesday1.November2017

Volitelný seminář "Vybrané problémy etiky" (KFI/VK3)

Mgr. Petra Chudárková

úterý 16:45-18:15, učebna KB-2.15

 

Volitelný seminář je určen pro studenty bakalářského i magisterského studia. Jeho cílem je na základě textů a krátkých přednášek seznámit studenty s vybranými otázkami z oblasti současné metaetiky a normativní etiky a zároveň ukázat, jakým způsobem se tato odvětví etiky vyrovnávají s poznatky morální psychologie. Pozornost bude věnována především problematice morálních intuic a třem klíčovým normativním teoriím – etice ctností, deontologii a utilitarismu. Jelikož jsou texty dostupné pouze v angličtině, je od studentů požadována alespoň pasivní znalost anglického jazyka. Předpokladem pro úspěšné splnění kurzu je četba zadaných textů a aktivní účast ve výuce, povoleny jsou maximálně dvě absence.

 

Stránky kurzu:

http://sites.google.com/view/moralka

Tvrdý
< Novější | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

John 
Locke:

Svoboda totiž znamená být svoboden od útlaku a násilí druhých, což nemůže být, kde není zákona,
ale není, jak se nám praví, „svobodou pro každého činit, co se mu líbí“.