Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Tuesday9.May2017

Erasmus+ na letní semestr 2017/2018

Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyty v letním semestru akademického roku 2017/2018. Podrobné informace o programu naleznete zde: http://kfil.upol.cz/studium-v-zahranici; hlásit se můžete pouze přes webovou aplikaci: http://erasmusplus.upol.cz. Je možnost využít nových smluv s univerzitami v Lublani, Bukurešti a Padově, termín přihlášek je do 2. října 2017. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na dr. Tvrdého, filip.tvrdy@upol.cz.

Tvrdý
Tuesday9.May2017

Introduction to the Philosophy and Sociology of Human Rights (KFI/LP)

Marek Szilvasi, Ph.D. (Eötvös Loránd University in Budapest)
bloková výuka, 23.-24.10., 1.-2.11., 6.-7.12., 13:00-16:30, učebna SV 3.22

 

The course (a composition of lectures and seminars held in English) will concentrate on the social, historical and political context of international human rights systems. It will critically examine the development, the content, and epistemological and political privilege of various human rights treaties (the French Revolution’s Declaration of the Right of Man, UN Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948), Council of Europe’s European Convention of Human Rights (ECHR, 1950) and the Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000). It will look into a context, composition and cohesion of three generations of human rights and their nexus to citizenship rights. It will further point out specific critical approaches to human rights developed by various socio-political movements of the 20th and 21st centuries (anti-racism, postcolonial and subaltern critique, Marxism, feminist and gender equality, and environmental movements). The course will close with a reflection on intersectional, critical race and cosmopolitan theories and the future role of the state and society in upholding (human) rights vis-à-vis recent challenges of terrorism, wars and migration.

Tvrdý
Tuesday9.May2017

Vybrané problémy etiky II (KFI/VPE2)

Mgr. Petra Chudárková

pondělí 13:15-14:45, učebna KB 2.15

 

Kurz je určen pouze studentům magisterského programu, a to buď jako povinný seminář k přednáškám z Etiky, nebo jako volitelný kurz typu B pro ty, kteří již mají Etiku splněnou. Cílem kurzu je na základě vybraných textů seznámit studenty se základními přístupy z oblasti normativní a deskriptivní etiky a metaetiky. Texty jsou dostupné pouze v angličtině, proto se od studentů očekává alespoň pasivní znalost tohoto jazyka. Podmínkami pro úspěšné splnění kurzu jsou četba zadaných textů a aktivní účast ve výuce. Povoleny jsou maximálně dvě absence.

 

http://sites.google.com/view/moralka

Tvrdý
Tuesday9.May2017
Tvrdý
Monday9.January2017

“Launch workshop”, Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice

Milí kolegové,

rádi bychom vás pozvali na “Launch workshop”, který pořádá Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice. Jeho téma je “Situating the Human” a vystoupí na něm vícero špičkových zahraničních badatelů (plakát je v příloze).
Workshop se uskuteční 26-28. září v Pardubicích. 

Srdečně vás na něj zveme.

 

Krylová
Tuesday15.August2017

Jednota filozofická v ZS 2017/2018

V zimním semestru přivítáme na Jednotě filozofické třináct hostujících přednášejících:

 1. doc. Martin Cajthaml, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci)
 2. Ing. Petr Špecián, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
 3. Ing. Petr Houdek, Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze)
 4. prof. Mark Nyvlt (Dominican University College in Otawa)
 5. Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
 6. Mgr. Martin Nuhlíček, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 7. Mgr. Jacques Joseph (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
 8. prof. Michal Chabada, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 9. Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
 10. Mgr. Michal Polák, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
 11. Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
 12. Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
 13. Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Další informace se objeví na stránkách sdružení Jednota filozofická a v Moodle.

Tvrdý
Thursday27.July2017

Mobilita v Německu

V rámci již schváleného projektu Erasmus+ se hledá zájemce o roční zahraniční mobilitu Evropské dobrovolné služby v Německu. Pobyt je hrazen z grantových prostředků a je tak pro účastníka zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku.

Tvrdý
Thursday27.July2017

Jazyková a interkulturní příprava

Přinášíme aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

Tvrdý
Saturday7.October2017

Studium "Učitelské způsobilosti" (prezenčně)

Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2017/2018,

termín přihlašování do 24.9.2017, e-přihlášku najdete na odkaze:

jednoobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1299

dvouobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1298

Více informací na letáčku v příloze.

Krylová
Friday7.July2017

Studentská konference FILEX 2017

Studentská konference FILEX se uskuteční 10.-11.11.2017 na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, informace pro zájemce o aktivní účast naleznete v příloze.

 

http://www.facebook.com/konference.filex

Příloha 1: CFP.png
Tvrdý
< Novější | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 18.10.2018
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na ...
Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Epikuros:

A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt,
a když je tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých,
ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.