Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Tuesday9.October2012

Individuální kurz akademické angličtiny pro studenty FF UP

Kurz se bude konat v rámci celofakultního projektu UPlift a svým zaměřením je určený především studentům 3. ročníků BC. studia. Více informací najdete v příloze.
Krylová
Thursday30.August2012

Rozpis studentů na státnice a obhajoby v září 2012

V přiloženém souboru najdete rozpis na státnice a obhajoby v září 2012.

Krylová
Friday8.June2012

Nabídka volného místa - Vědecký pracovník a lektor v oblasti analytické scholastiky

Více se dozvíte z přílohy nebo z odkazu: http://www.tf.jcu.cz/getfile/4055c97a7f58c12a

Příloha 1: leták.pdf
Krylová
Tuesday24.July2012

Bibliografie české a slovenské analytické filosofie

Bibliografie české a slovenské analytické filosofie je projekt studentů katedry filosofie na FF UP v Olomouci, který založil a koordinuje Filip Tvrdý. Cílem je zmapovat veškerou původní i překladovou literaturu týkající se analytické filosofie, která kdy vyšla v češtině a slovenštině. Novou verzi zahrnující 2654 položek naleznete zde:

 

http://sites.google.com/site/analytickafilosofie/bibliografie

Tvrdý
Friday7.September2012

3rd Colloquium on the Modalities of the Good

Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR

ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK srdečně zve na "Třetí kolokvium o modalitách dobra", a to ve dnech 1. – 3. srpna 2012 v Praze. Více - viz. přiložený plakát.

 

Příloha 1: Plakat2012Cj.pdf
Krylová
Friday7.September2012

Studentská konference - Univerzita Pardubice, katedra filosofie

Katedra filosofie Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádá dne 20.11. 2012 studentskou konferenci k 50. výročí úmrtí Nielse Bohra – Niels Bohr  jako vědec, filosof a občan. Konference není zaměřena na nějaké striktně vymezené téma. Jejím cílem je nastínit a připomenout Bohrovo vědecké, filosofické i občanské působení a probudit zájem o tohoto dosud u nás opomíjeného myslitele u dalších studentů či budoucích vědců z různých vědních disciplín.


Více zde: http://nielsbohr.webnode.cz/studentska-konference/

Krylová
Friday22.June2012

Letní filozofická škola!!!!

Srdečně zveme všechny zájemce na Letní filozofickou školu, která se uskuteční 1.-9.7. v Dubu na Moravě. Všichni milovníci moudrosti vítáni!

Příloha 1: Program LF.doc
Šebela
Sunday6.May2012

John Searle v Praze

Přednáška se koná 11. 6. 2012 v Praze. Pozvánku najdete v příloze.

Příloha 1: searle 2012.pdf
Friday6.January2012
Nejeschleba
Friday6.January2012

Evaluace na FF UP

Pomozte zlepšit kvalitu výuky na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého. Ve stagu (Studium a výuka / Moje studium / Průběh studia /
"Q") nyní naleznete možnost ohodnotit pedagoga, který vás v tomto
semestru vyučuje. Dotazník je možné vyplnit zcela anonymně. 

Krylová
< Novější | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 18.10.2018
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na ...
Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

W. V. O. 
Quine:

Patřím k té velké menšině nebo malé většině těch, kdo odmítají karteziánský sen o základech vědecké jistoty,
které by byly pevnější než sama vědecká metoda.