Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Thursday13.September2012

Jak na doktorské studium (FIF/JDS1)

Nabídka kurzu, který je určený pro studenty  navazujícího magisterského studia: cílem kurzu je seznámit posluchače se strukturou, náplní a přijímacími požadavky doktorského studijního programu na FF UP. Součástí předmětu je prezentace jednotlivých oborů vyučovaných v DSP na FF UP.
termín: 16. 11. 2012, 9.00-17.15 hod.

Krylová
Thursday13.September2012

Nabídka kurzu„Český jazyk - praktikum pro nebohemisty“ (v kategorii C).

Předmět se soustřeďuje na upevnění znalostí problematických jevů českého pravopisu, tvarosloví a stylistiky, uvádí do techniky odborného tvůrčího psaní a poskytuje příležitost ke konzultacím formální stránky diplomových prací.

Další informace jsou v příloze.

 

 

Krylová
Sunday9.December2012

Přednáška o sociální epistemologii

První týden v říjnu přijede na Katedru sociologie a andragogiky hostující přednášející Dr. Eva-Maria Jung Westfälische Wilhelms-Universität v Münsteru. Srdečně vás zveme na přednášku o sociální epistemologii, kterou pronese v angličtině v úterý 2. října od 16:45 do 18:15 na KSA. Bližší informace naleznete zde.
Krylová
Friday9.November2012

Výuka dr. Šebely

V týdnu od 17. do 21.9. se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Šebely, z důvodu účasti na konferencích.
Krylová
Tuesday9.October2012

Individuální kurz akademické angličtiny pro studenty FF UP

Kurz se bude konat v rámci celofakultního projektu UPlift a svým zaměřením je určený především studentům 3. ročníků BC. studia. Více informací najdete v příloze.
Krylová
Thursday30.August2012

Rozpis studentů na státnice a obhajoby v září 2012

V přiloženém souboru najdete rozpis na státnice a obhajoby v září 2012.

Krylová
Friday8.June2012

Nabídka volného místa - Vědecký pracovník a lektor v oblasti analytické scholastiky

Více se dozvíte z přílohy nebo z odkazu: http://www.tf.jcu.cz/getfile/4055c97a7f58c12a

Příloha 1: leták.pdf
Krylová
Tuesday24.July2012

Bibliografie české a slovenské analytické filosofie

Bibliografie české a slovenské analytické filosofie je projekt studentů katedry filosofie na FF UP v Olomouci, který založil a koordinuje Filip Tvrdý. Cílem je zmapovat veškerou původní i překladovou literaturu týkající se analytické filosofie, která kdy vyšla v češtině a slovenštině. Novou verzi zahrnující 2654 položek naleznete zde:

 

http://sites.google.com/site/analytickafilosofie/bibliografie

Tvrdý
Friday7.September2012

3rd Colloquium on the Modalities of the Good

Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR

ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK srdečně zve na "Třetí kolokvium o modalitách dobra", a to ve dnech 1. – 3. srpna 2012 v Praze. Více - viz. přiložený plakát.

 

Příloha 1: Plakat2012Cj.pdf
Krylová
Friday7.September2012

Studentská konference - Univerzita Pardubice, katedra filosofie

Katedra filosofie Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádá dne 20.11. 2012 studentskou konferenci k 50. výročí úmrtí Nielse Bohra – Niels Bohr  jako vědec, filosof a občan. Konference není zaměřena na nějaké striktně vymezené téma. Jejím cílem je nastínit a připomenout Bohrovo vědecké, filosofické i občanské působení a probudit zájem o tohoto dosud u nás opomíjeného myslitele u dalších studentů či budoucích vědců z různých vědních disciplín.


Více zde: http://nielsbohr.webnode.cz/studentska-konference/

Krylová
< Novější | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Starší >

Nejnovější aktuality

Fri, 9.3.2018
Datum zápisu do studia 2. a vyšších ročníků (tj. 1. 9. 2018), bude do systému automaticky ...
Mon, 27.8.2018
Zveřejňujeme program naší Jednoty filozofické v zimním semestru 2018/2019.
Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

W. V. O. 
Quine:

Patřím k té velké menšině nebo malé většině těch, kdo odmítají karteziánský sen o základech vědecké jistoty,
které by byly pevnější než sama vědecká metoda.