Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Thursday13.September2012

Jak na doktorské studium (FIF/JDS1)

Nabídka kurzu, který je určený pro studenty  navazujícího magisterského studia: cílem kurzu je seznámit posluchače se strukturou, náplní a přijímacími požadavky doktorského studijního programu na FF UP. Součástí předmětu je prezentace jednotlivých oborů vyučovaných v DSP na FF UP.
termín: 16. 11. 2012, 9.00-17.15 hod.

Krylová
Thursday13.September2012

Nabídka kurzu„Český jazyk - praktikum pro nebohemisty“ (v kategorii C).

Předmět se soustřeďuje na upevnění znalostí problematických jevů českého pravopisu, tvarosloví a stylistiky, uvádí do techniky odborného tvůrčího psaní a poskytuje příležitost ke konzultacím formální stránky diplomových prací.

Další informace jsou v příloze.

 

 

Krylová
Sunday9.December2012

Přednáška o sociální epistemologii

První týden v říjnu přijede na Katedru sociologie a andragogiky hostující přednášející Dr. Eva-Maria Jung Westfälische Wilhelms-Universität v Münsteru. Srdečně vás zveme na přednášku o sociální epistemologii, kterou pronese v angličtině v úterý 2. října od 16:45 do 18:15 na KSA. Bližší informace naleznete zde.
Krylová
Friday9.November2012

Výuka dr. Šebely

V týdnu od 17. do 21.9. se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Šebely, z důvodu účasti na konferencích.
Krylová
Tuesday9.October2012

Individuální kurz akademické angličtiny pro studenty FF UP

Kurz se bude konat v rámci celofakultního projektu UPlift a svým zaměřením je určený především studentům 3. ročníků BC. studia. Více informací najdete v příloze.
Krylová
Thursday30.August2012

Rozpis studentů na státnice a obhajoby v září 2012

V přiloženém souboru najdete rozpis na státnice a obhajoby v září 2012.

Krylová
Friday8.June2012

Nabídka volného místa - Vědecký pracovník a lektor v oblasti analytické scholastiky

Více se dozvíte z přílohy nebo z odkazu: http://www.tf.jcu.cz/getfile/4055c97a7f58c12a

Příloha 1: leták.pdf
Krylová
Tuesday24.July2012

Bibliografie české a slovenské analytické filosofie

Bibliografie české a slovenské analytické filosofie je projekt studentů katedry filosofie na FF UP v Olomouci, který založil a koordinuje Filip Tvrdý. Cílem je zmapovat veškerou původní i překladovou literaturu týkající se analytické filosofie, která kdy vyšla v češtině a slovenštině. Novou verzi zahrnující 2654 položek naleznete zde:

 

http://sites.google.com/site/analytickafilosofie/bibliografie

Tvrdý
Friday7.September2012

3rd Colloquium on the Modalities of the Good

Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR

ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK srdečně zve na "Třetí kolokvium o modalitách dobra", a to ve dnech 1. – 3. srpna 2012 v Praze. Více - viz. přiložený plakát.

 

Příloha 1: Plakat2012Cj.pdf
Krylová
Friday7.September2012

Studentská konference - Univerzita Pardubice, katedra filosofie

Katedra filosofie Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádá dne 20.11. 2012 studentskou konferenci k 50. výročí úmrtí Nielse Bohra – Niels Bohr  jako vědec, filosof a občan. Konference není zaměřena na nějaké striktně vymezené téma. Jejím cílem je nastínit a připomenout Bohrovo vědecké, filosofické i občanské působení a probudit zájem o tohoto dosud u nás opomíjeného myslitele u dalších studentů či budoucích vědců z různých vědních disciplín.


Více zde: http://nielsbohr.webnode.cz/studentska-konference/

Krylová
< Novější | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech vrahů?
To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi noži, -
kdo z nás tuto krev smyje?