Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Friday9.June2017

Isaac Newton v kontextu vědecké revoluce (KFI/INK)

Mgr. Roman Zavadil

úterý 16:45-18:15, učebna KB 1.16

 

Cílem předmětu bude seznámit studenty s Isaacem Newtonem nejen jako předním vědcem, ale především jako filozofem, který svým myšlením ovlivnil následující generace. Newtonovo dílo bude probíráno v kontextu jeho předchůdců (Johannes Kepler, Galileo Galilei, Henry More, René Descartes), současníků (Gottfried W. Leibniz, Christiaan Huygens, Robert Boyle, Robert Hooke, John Locke, George Berkeley) a také filozofů, kteří se jím inspirovali (David Hume, Immanuel Kant). V rámci Newtonova filozofického myšlení bude kladen důraz především na metodologii, kauzalitu a pojetí síly, prostoru a času.

 

http://sites.google.com/view/inewton

Tvrdý
Friday9.June2017

Dějiny estetiky 1 (KFI/DES1)

Mgr. Roman Kucsa

pondělí 15:00-16:30, učebna KB 2.18

 

Volitelný kurz Dějin estetiky v zimním semestru představí hlavní školy a představitele filozofického myšlení starších dějin evropské kultury a v obrysech nastíní vývoj antického a středověkého uvažování o kráse a umění. Vedle vymezení klíčových estetických pojmů a jejich obsahových proměn – vedle pojmů krásy a umění se tradičně s estetikou pojí problematika vznešena, nápodoby apod. – bude pozornost semináře upřena na reflexi jednotlivých druhů umění (zejména rétoriky a architektury). Každé téma bude pak doplněno analýzou vybrané pasáže z děl jednotlivých myslitelů. Kurz nebude ukončen testem ani odevzdáním závěrečné eseje, pro udělení zápočtu je však požadována pravidelná písemná příprava (position paper, 1–2 normostrany) na seminář a aktivní účast v jeho průběhu. Povoleny jsou maximálně dvě absence.

Tvrdý
Tuesday9.May2017

Erasmus+ na letní semestr 2017/2018

Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyty v letním semestru akademického roku 2017/2018. Podrobné informace o programu naleznete zde: http://kfil.upol.cz/studium-v-zahranici; hlásit se můžete pouze přes webovou aplikaci: http://erasmusplus.upol.cz. Je možnost využít nových smluv s univerzitami v Lublani, Bukurešti a Padově, termín přihlášek je do 2. října 2017. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na dr. Tvrdého, filip.tvrdy@upol.cz.

Tvrdý
Tuesday9.May2017

Introduction to the Philosophy and Sociology of Human Rights (KFI/LP)

Marek Szilvasi, Ph.D. (Eötvös Loránd University in Budapest)
bloková výuka, 23.-24.10., 1.-2.11., 6.-7.12., 13:00-16:30, učebna SV 3.22

 

The course (a composition of lectures and seminars held in English) will concentrate on the social, historical and political context of international human rights systems. It will critically examine the development, the content, and epistemological and political privilege of various human rights treaties (the French Revolution’s Declaration of the Right of Man, UN Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948), Council of Europe’s European Convention of Human Rights (ECHR, 1950) and the Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000). It will look into a context, composition and cohesion of three generations of human rights and their nexus to citizenship rights. It will further point out specific critical approaches to human rights developed by various socio-political movements of the 20th and 21st centuries (anti-racism, postcolonial and subaltern critique, Marxism, feminist and gender equality, and environmental movements). The course will close with a reflection on intersectional, critical race and cosmopolitan theories and the future role of the state and society in upholding (human) rights vis-à-vis recent challenges of terrorism, wars and migration.

Tvrdý
Tuesday9.May2017

Vybrané problémy etiky II (KFI/VPE2)

Mgr. Petra Chudárková

pondělí 13:15-14:45, učebna KB 2.15

 

Kurz je určen pouze studentům magisterského programu, a to buď jako povinný seminář k přednáškám z Etiky, nebo jako volitelný kurz typu B pro ty, kteří již mají Etiku splněnou. Cílem kurzu je na základě vybraných textů seznámit studenty se základními přístupy z oblasti normativní a deskriptivní etiky a metaetiky. Texty jsou dostupné pouze v angličtině, proto se od studentů očekává alespoň pasivní znalost tohoto jazyka. Podmínkami pro úspěšné splnění kurzu jsou četba zadaných textů a aktivní účast ve výuce. Povoleny jsou maximálně dvě absence.

 

http://sites.google.com/view/moralka

Tvrdý
Tuesday9.May2017
Tvrdý
Monday9.January2017

“Launch workshop”, Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice

Milí kolegové,

rádi bychom vás pozvali na “Launch workshop”, který pořádá Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice. Jeho téma je “Situating the Human” a vystoupí na něm vícero špičkových zahraničních badatelů (plakát je v příloze).
Workshop se uskuteční 26-28. září v Pardubicích. 

Srdečně vás na něj zveme.

 

Krylová
Tuesday15.August2017

Jednota filozofická v ZS 2017/2018

V zimním semestru přivítáme na Jednotě filozofické třináct hostujících přednášejících:

 1. doc. Martin Cajthaml, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci)
 2. Ing. Petr Špecián, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
 3. Ing. Petr Houdek, Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze)
 4. prof. Mark Nyvlt (Dominican University College in Otawa)
 5. Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
 6. Mgr. Martin Nuhlíček, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 7. Mgr. Jacques Joseph (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
 8. prof. Michal Chabada, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 9. Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
 10. Mgr. Michal Polák, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
 11. Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
 12. Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
 13. Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Další informace se objeví na stránkách sdružení Jednota filozofická a v Moodle.

Tvrdý
Thursday27.July2017

Mobilita v Německu

V rámci již schváleného projektu Erasmus+ se hledá zájemce o roční zahraniční mobilitu Evropské dobrovolné služby v Německu. Pobyt je hrazen z grantových prostředků a je tak pro účastníka zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku.

Tvrdý
Thursday27.July2017

Jazyková a interkulturní příprava

Přinášíme aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

Tvrdý
< Novější | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Platón:

Podobá se totiž – co ostatním lidem zůstává skryto – že ti, kteří se správně chápou filosofie,
nezabývají se sami ničím jiným než umíráním a smrtí.