Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday25.February2013

Hannah Arendt - je či není zlo banální?

Zveme vás na další z přednášek Jednoty filozofické, které se konají v cyklu Dialog přírodních a humanitních věd (DPH). Ve středu 27. února 2013 ve 13.15hod v učebně č.220 ji pronese Mgr.et Mgr. Magdalena Milatová (Katedra filozofie, Filozofická fakulta UP v Olomouci) na téma: „Hannah Arendt - je či není zlo banální“?

Krylová
Monday25.February2013

Přednáška Constance Blackwell

Zakládající členka International Society for Intellectual History a filosofická mecenáška Constance Blackwell prosloví přednášku z názvem "Zimara´s attacs on Neoplatonism in the Marsilio Ficino and Simplicius version". Všichni jsou srdečně zváni na úvodní přednášku cyklu "Renesance a novověk I.", pořádaného Centrem pro práci s renesančními texty.  V úterý 26. února v 15.00, učebna 220.

Nejeschleba
Wednesday20.February2013

Nabídka kurzu pro studenty!

Katedra žurnalistiky nabízí volná místa v kursu:

KZU / FMM FILOSOFIE MÉDIÍ (středa 16:45-18:15) Cílem kursu je analyticky popsat základní filosofické problémy médií v perspektivě mediální ontologie, mediální gnoseologie a mediální praxe. Přednáška se soustředí na problémy podmíněné stupněm mediální abstrakce (řeč, obraz, text, technický obraz), typem mediální interakce (kapilární, organická, kvazi, tele), druhem média (hlas, tisk, rozhlas, film, televize) a typem sítě (státní, veřejná, soukromá, meta), a pokusí se je vysvětlit pomocí vybraných filozofických koncepcí dvacátého století (především W. Benjamina, J. Baudrillarda, M. Castellse, J. Derridy, V. Flussera, J. Habermase, J.-F. Lyotarda, P. Virilia).
Šebela
Monday18.February2013

Nemoc - dr. J. Matula

Nepřítomnost (nemoc) dr. J. Matuly se prodlužuje ještě o týden, tj. 18. - 22.2.2013 se nekonají jeho přednášky a semináře. 

Krylová
Monday2.December2013

Začátek přednášek "Renesance a novověk"

Přednášky  Renesance a novověk (KFI/RAN1, úterý  od 15.00hod), budou realizovány od 26.2.2013.

Krylová
Saturday2.November2013

Wittgenstein jako existencialista

Zveme vás na přednášky Jednoty filozofické, které se konají v cyklu Dialog přírodních a humanitních věd (DPH) každou středu od 13:15 hodin v učebně 220 na Křížkovského 12. První se odehraje 20. února 2013 a pronese ji Mgr. Tomáš Došek (Katedra filozofie, Filozofická fakulta UP v Olomouci) na téma "Wittgenstein jako existencialista". Podrobný letošní program najdete zde nebo zde.

Příloha 1: dosek.pdf
Tvrdý
Monday2.September2013

Rozvrh na LS 2012/13

Na webu katedry je vyvěšen rozvrh na LS.

(Link - http://www.kfil.upol.cz/studenti/rozvrh)

 

Krylová
Friday2.August2013

Nemoc - dr. J. Matula

V  týdnu od 11.2. - 15.2.2013  nebude z důvodu nemoci přítomen dr. Matula. Odpadají tak jeho semináře a konzultační hodiny.

Krylová
Tuesday2.July2013

Jednota filosofická

Středeční přednášky Jednoty filosofické si v tomto semestru můžete zapsat jako volitelný předmět s názvem "Dialog přírodních a humanitních věd" (DPH). Přednášky se konají každou středu od 13:15 do 14:45 v místnosti 220, letos je jejich hlavním tématem možnost obohacení humanitních disciplín metodologií a poznatky věd přírodovědných. Přednášet budou přední čeští odborníci, předběžný program je následující: ing. Petr Houdek o behaviorální ekonomii, dr. Ludmila Dostálová o axiomaticko-deduktivní metodě, dr. Juraj Hvorecký o vědomí a teoriích vyššího řádu, dr. Ivan H. Tuf o evoluční psychologii, dr. Vladimír Havlík o vlivu darwinismu na filosofii, prof. Ladislav Kvasz o vztahu přírodních a společenských věd, doc. Jan Havliš o vzniku života a dr. Radim Bělohrad o problematice osobní identity. Finální seznam přednášek včetně anotací bude zveřejněn příští týden.

Tvrdý
Thursday2.May2013

Akademická angličtina – odborná komunikace pro studenty filozofie.

Academic English Presentations for Students Philosophy (KAL/AEPPH) Katedra aplikované lingvistiky nabízí v rámci bakalářského a magisterského studia na FF UP kurz Akademická angličtina – odborná komunikace pro studenty filozofie. (Více informací v přiloženém letáčku)
Krylová
< Novější | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Starší >

Nejnovější aktuality

Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...
Tue, 23.10.2018
Na policích knihovny Zbrojnice najdete nové přírůstky z oblasti filozofie: Julian ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Rudolf 
Carnap:

Metafyzikové jsou hudebníci bez muzikálních schopností.