Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Wednesday3.April2013

Nemoc - dr. L. Hadwiger Zámečník

Tento týden nebude z důvodu nemoci probíhat výuka dr.  L. H. Zámečníka.

Krylová
Sunday3.March2013

Triversova-Willardova hypotéza a behaviorální ekonomie lidského kapitálu

Katedra filozofie vás zve na přednášku Jednoty filozofické z cyklu Dialog přírodních a humanitních věd, kterou prosloví Ing. Petr Houdek z Katedry institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze na téma "Triversova-Willardova hypotéza a behaviorální ekonomie lidského kapitálu aneb Proč se v Ostravě rodí krásné ženy, studenti narození v 90. letech tolik kouří a Blíženci umírají nejdříve? Čili o osudovosti, biologii a kognici". Přednáška se koná 6. března 2013 od 13:15 hodin v učebně 220 na Křížkovského 12.

Příloha 1: houdek.pdf
Tvrdý
Sunday3.February2013

Prof. Pietro Bassiano Rossi (Università degli Studi di Torino)

Italský odborník na renesanci vystoupí s přednáškou "Vita activa/Vita contemplativa: The ethical and civic Ideal of Gasparo Contarini, Venetian Nobleman and Cardinal". V úterý 5. 3., učebna 220, v 15:00. Srdečně zve Centrum pro práci s renesančními texty.   
Příloha 1: Rossi_Handout.pdf
Příloha 2: CRT_Rossi.pdf
Nejeschleba
Monday25.February2013

Hannah Arendt - je či není zlo banální?

Zveme vás na další z přednášek Jednoty filozofické, které se konají v cyklu Dialog přírodních a humanitních věd (DPH). Ve středu 27. února 2013 ve 13.15hod v učebně č.220 ji pronese Mgr.et Mgr. Magdalena Milatová (Katedra filozofie, Filozofická fakulta UP v Olomouci) na téma: „Hannah Arendt - je či není zlo banální“?

Krylová
Monday25.February2013

Přednáška Constance Blackwell

Zakládající členka International Society for Intellectual History a filosofická mecenáška Constance Blackwell prosloví přednášku z názvem "Zimara´s attacs on Neoplatonism in the Marsilio Ficino and Simplicius version". Všichni jsou srdečně zváni na úvodní přednášku cyklu "Renesance a novověk I.", pořádaného Centrem pro práci s renesančními texty.  V úterý 26. února v 15.00, učebna 220.

Nejeschleba
Wednesday20.February2013

Nabídka kurzu pro studenty!

Katedra žurnalistiky nabízí volná místa v kursu:

KZU / FMM FILOSOFIE MÉDIÍ (středa 16:45-18:15) Cílem kursu je analyticky popsat základní filosofické problémy médií v perspektivě mediální ontologie, mediální gnoseologie a mediální praxe. Přednáška se soustředí na problémy podmíněné stupněm mediální abstrakce (řeč, obraz, text, technický obraz), typem mediální interakce (kapilární, organická, kvazi, tele), druhem média (hlas, tisk, rozhlas, film, televize) a typem sítě (státní, veřejná, soukromá, meta), a pokusí se je vysvětlit pomocí vybraných filozofických koncepcí dvacátého století (především W. Benjamina, J. Baudrillarda, M. Castellse, J. Derridy, V. Flussera, J. Habermase, J.-F. Lyotarda, P. Virilia).
Šebela
Monday18.February2013

Nemoc - dr. J. Matula

Nepřítomnost (nemoc) dr. J. Matuly se prodlužuje ještě o týden, tj. 18. - 22.2.2013 se nekonají jeho přednášky a semináře. 

Krylová
Monday2.December2013

Začátek přednášek "Renesance a novověk"

Přednášky  Renesance a novověk (KFI/RAN1, úterý  od 15.00hod), budou realizovány od 26.2.2013.

Krylová
Saturday2.November2013

Wittgenstein jako existencialista

Zveme vás na přednášky Jednoty filozofické, které se konají v cyklu Dialog přírodních a humanitních věd (DPH) každou středu od 13:15 hodin v učebně 220 na Křížkovského 12. První se odehraje 20. února 2013 a pronese ji Mgr. Tomáš Došek (Katedra filozofie, Filozofická fakulta UP v Olomouci) na téma "Wittgenstein jako existencialista". Podrobný letošní program najdete zde nebo zde.

Příloha 1: dosek.pdf
Tvrdý
Monday2.September2013

Rozvrh na LS 2012/13

Na webu katedry je vyvěšen rozvrh na LS.

(Link - http://www.kfil.upol.cz/studenti/rozvrh)

 

Krylová
< Novější | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Starší >

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Edmund 
Burke:

Mají se odstranit všechny staré pomezní kameny,
aby se uvolnilo místo geometrické a aritmetické ústavě?