Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday25.February2013

Přednáška Constance Blackwell

Zakládající členka International Society for Intellectual History a filosofická mecenáška Constance Blackwell prosloví přednášku z názvem "Zimara´s attacs on Neoplatonism in the Marsilio Ficino and Simplicius version". Všichni jsou srdečně zváni na úvodní přednášku cyklu "Renesance a novověk I.", pořádaného Centrem pro práci s renesančními texty.  V úterý 26. února v 15.00, učebna 220.

Nejeschleba
Wednesday20.February2013

Nabídka kurzu pro studenty!

Katedra žurnalistiky nabízí volná místa v kursu:

KZU / FMM FILOSOFIE MÉDIÍ (středa 16:45-18:15) Cílem kursu je analyticky popsat základní filosofické problémy médií v perspektivě mediální ontologie, mediální gnoseologie a mediální praxe. Přednáška se soustředí na problémy podmíněné stupněm mediální abstrakce (řeč, obraz, text, technický obraz), typem mediální interakce (kapilární, organická, kvazi, tele), druhem média (hlas, tisk, rozhlas, film, televize) a typem sítě (státní, veřejná, soukromá, meta), a pokusí se je vysvětlit pomocí vybraných filozofických koncepcí dvacátého století (především W. Benjamina, J. Baudrillarda, M. Castellse, J. Derridy, V. Flussera, J. Habermase, J.-F. Lyotarda, P. Virilia).
Šebela
Monday18.February2013

Nemoc - dr. J. Matula

Nepřítomnost (nemoc) dr. J. Matuly se prodlužuje ještě o týden, tj. 18. - 22.2.2013 se nekonají jeho přednášky a semináře. 

Krylová
Monday2.December2013

Začátek přednášek "Renesance a novověk"

Přednášky  Renesance a novověk (KFI/RAN1, úterý  od 15.00hod), budou realizovány od 26.2.2013.

Krylová
Saturday2.November2013

Wittgenstein jako existencialista

Zveme vás na přednášky Jednoty filozofické, které se konají v cyklu Dialog přírodních a humanitních věd (DPH) každou středu od 13:15 hodin v učebně 220 na Křížkovského 12. První se odehraje 20. února 2013 a pronese ji Mgr. Tomáš Došek (Katedra filozofie, Filozofická fakulta UP v Olomouci) na téma "Wittgenstein jako existencialista". Podrobný letošní program najdete zde nebo zde.

Příloha 1: dosek.pdf
Tvrdý
Monday2.September2013

Rozvrh na LS 2012/13

Na webu katedry je vyvěšen rozvrh na LS.

(Link - http://www.kfil.upol.cz/studenti/rozvrh)

 

Krylová
Friday2.August2013

Nemoc - dr. J. Matula

V  týdnu od 11.2. - 15.2.2013  nebude z důvodu nemoci přítomen dr. Matula. Odpadají tak jeho semináře a konzultační hodiny.

Krylová
Tuesday2.July2013

Jednota filosofická

Středeční přednášky Jednoty filosofické si v tomto semestru můžete zapsat jako volitelný předmět s názvem "Dialog přírodních a humanitních věd" (DPH). Přednášky se konají každou středu od 13:15 do 14:45 v místnosti 220, letos je jejich hlavním tématem možnost obohacení humanitních disciplín metodologií a poznatky věd přírodovědných. Přednášet budou přední čeští odborníci, předběžný program je následující: ing. Petr Houdek o behaviorální ekonomii, dr. Ludmila Dostálová o axiomaticko-deduktivní metodě, dr. Juraj Hvorecký o vědomí a teoriích vyššího řádu, dr. Ivan H. Tuf o evoluční psychologii, dr. Vladimír Havlík o vlivu darwinismu na filosofii, prof. Ladislav Kvasz o vztahu přírodních a společenských věd, doc. Jan Havliš o vzniku života a dr. Radim Bělohrad o problematice osobní identity. Finální seznam přednášek včetně anotací bude zveřejněn příští týden.

Tvrdý
Thursday2.May2013

Akademická angličtina – odborná komunikace pro studenty filozofie.

Academic English Presentations for Students Philosophy (KAL/AEPPH) Katedra aplikované lingvistiky nabízí v rámci bakalářského a magisterského studia na FF UP kurz Akademická angličtina – odborná komunikace pro studenty filozofie. (Více informací v přiloženém letáčku)
Krylová
Tuesday2.April2013

Hranice filozofie, hranice vědy

Katedra filozofie FF UP v Olomouci si vás dovoluje pozvat na workshop a studentskou konferenci s názvem "Hranice filozofie, hranice vědy", která se koná 11.-12. dubna 2013. Hlavním tématem je současnost a budoucnost filozofického zkoumání, a to především s přihlédnutím ke vztahu filozofie a vědy. První den je naplánován workshop akademických pracovníků z kateder zapojených do projektu "Výzkumná síť teorie a dějin vědy" (viz stránky projektu), druhý den se uskuteční studentská konference posluchačů doktorského či magisterského studijního programu. Call for papers je vyhlášen do 18. března 2013, kdy je třeba zaslat název příspěvku a jeho stručný abstrakt na adresu martin.jaburek@upol.cz.

Příloha 1: 2013-04 Olomouc.pdf
Tvrdý
< Novější | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Starší >

Nejnovější aktuality

Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...
Sat, 3.3.2018
Program Olomouckého filozofického spolku na letní semestr 2017/2018.
Sat, 2.6.2018
Katedra klasické filologie nabízí na LS předměty typu "C": KKF/HF2 (History and ...
Tue, 30.1.2018
Centrum judaistických studií nabízí studentů filozofie C předmět "Engelmannův ...
Fri, 19.1.2018
Od února 2018 budou u magisterské státní závěrečné zkoušky používána ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Michel 
Foucault:

Hovořit o šílenství,
k tomu by bylo potřeba mít talent básníka.