Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Friday29.March2013

Termíny státnic a obhajob v červnu 2013

Milí studenti,

ve STAgu jsou vypsány termíny na státnice a obhajoby v červnu.

Bakalářské státnice – 17.6.2013

Magisterské státnice – 19.6.2013

Pokud by daný limit na termín nestačil – ozvěte se na email hana.krylova@upol.cz

Máte možnost se zapisovat (odepisovat) od  úterý 2.4.2013 do pátku 10.5.2013.

Poté bude STAG uzavřen. 

Bakalářské a diplomové práce odevzdávejte na stud.odd. (a poté na katedře)  do pátku 26.4.2013, 11:00 (respektive do čtvrtka 25.4., 8.30-11.00, kdy jsou i úřední hodiny na SO).

 

Krylová
Monday25.March2013

Jedinečná příležitost naučit se psát odborné texty v anglickém jazyce

Celofakultní projekt UPlift nabízí studentům všech ročníků a oborů na FF UP kurz Academic Writing. Kurz je vedený zkušenými lektory. V jediném týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2013 získáte více informací a dovedností než za celý semestr. Jedinou podmínkou je jazyková znalost angličtiny alespoň na úrovni B1. V případě zájmu pište do 12. 5. 2013 na adresu dana.hellova@upol.cz, kde uveďte Váš obor, ročník a odhadovanou úroveň. Více o kurzu naleznete ve STAGu pod zkratkou FIF/AW1 + na stránkách www.uplift.upol.cz + níže v přílohách.

Krylová
Sunday24.March2013

Evoluční psychologie

Ve středu 27. března 2013 přednese RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D. přednášku Jednoty filosofické na téma "Evoluční psychologie". Vystoupení se koná od 13:15 v místnosti 220 na K12.

Příloha 1: tuf.pdf
Tvrdý
Friday22.March2013

Španělsko, Nový svět a proměny vědecké komunikace v raném novověku

Přednáška Jany Černé v rámci cyklu Renesance a novověk I, dne 26. 3., v 15.00, učebna 220, pořádaná ESF OPVK Centrum pro práci s renesančnímit texty. Zájemci jsou srdečně zváni. 

 

Příloha 1: CRT_Cerna.pdf
Nejeschleba
Thursday21.March2013

Dodatečný zápis kódu na státnice / obhajoby

Milí studenti, ti z vás, kteří jste si v předzápise na ZS nebo na LS nezapsali do STAGu kódy pro statnice a obhajoby a budete chtít jít na státnice v červnu/září, můžete si podat žádost o dodatečném zapsání kódu - a to do 10.5.2013.

Formulář  - viz. níže.

Krylová
Sunday17.March2013

Nesmrtelnost duše u Jana Kalvína

Přednášku John Calvin on the Immortality of the Soul A Young Humanist's First Steps Towards Theology pronese Ueli Zahnd z Univerzity v Ženevě. Všichni jsou srdečně zváni na další akci z cyklu Renesance a novověk, který pořádá Centrum pro práci s renesančními texty, v úterý 19. 3. 2013, v 15.00 hod., učebna 220.  

Příloha 1: CRT_Zahnd.pdf
Nejeschleba
Sunday17.March2013

Vedomie a teória vyššieho rádu

Ve středu 20. března 2013 pronese PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D. z Filozofického ústavu AV ČR přednášku s názvem "Vedomie a teória vyššieho rádu". Akce se koná od 13:15 v místnosti 220 na K12, další informace naleznete zde.

Příloha 1: hvorecky.pdf
Tvrdý
Tuesday3.September2013

Není axióm jako axióm

Katedra filozofie zve na přednášku "Není axióm jako axióm", kterou pronese Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta ZČU v Plzni), a to 13. března 2013 od 13:15 v místnosti 220 na K12.
Příloha 1: dostalova.pdf
Tvrdý
Saturday3.August2013

Athanasius Kircher, hadí kámen a filosofické základy experimentu

Přednáška Mgr. Ivy Lelkové, Ph.D. (FLÚ AV ČR) "Athanasius Kircher, hadí kámen a filosofické základy experimentu" zazní v úterý 12. 3. 2013 v 15.00 v učebně 220. Přednáška se koná v rámci cyklu Renesance a novověk I. (projekt ESF OPVK Centrum pro práci s renesančními texty). Zájemci jsou srdečně zváni. 

Příloha 1: CRT_Lelkova.pdf
Nejeschleba
Saturday3.August2013

Věda a filozofie ve filmu a literatuře

Katedra filozofie Filozofické fakulty MU pořádá dne 23.–24. 5. 2013 konferenci Věda a filozofie ve filmu a literatuře. Konference je zaměřena na vztah mezi dvěma specifickými oblastmi lidské činnosti – vědou a filozofií na jedné straně, na straně druhé různými literárními žánry, filmem, divadlem, ale například i počítačovými hrami, komiksem, atd. Řešit tedy budeme především tyto otázky: Jak může být jedno druhému prospěšné a jak jedno druhé může ovlivnit? Kde je rozdíl mezi beletrií a filozofickou literaturou? Je divadlo vhodnou propedeutikou filozofické a vědecké práce? Dovede film vyjádřit myšlenky, které filozofický slovník formulovat nesvede? Zveme vás k účasti a vítáme vaše příspěvky. Jejich anotace (max. 2000 znaků) můžete do 25. 4. 2013 zasílat na emailovou adresu pezlar@phil.muni.cz

http://www.phil.muni.cz/fil/conf/vffl/

Příloha 1: 2013-05 Brno.pdf
Tvrdý
< Novější | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 18.10.2018
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na ...
Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

William 
James:

Mnoho lidí se domnívá, že myslí,
ač jenom nově řadí své předsudky.