Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Saturday3.August2013

Athanasius Kircher, hadí kámen a filosofické základy experimentu

Přednáška Mgr. Ivy Lelkové, Ph.D. (FLÚ AV ČR) "Athanasius Kircher, hadí kámen a filosofické základy experimentu" zazní v úterý 12. 3. 2013 v 15.00 v učebně 220. Přednáška se koná v rámci cyklu Renesance a novověk I. (projekt ESF OPVK Centrum pro práci s renesančními texty). Zájemci jsou srdečně zváni. 

Příloha 1: CRT_Lelkova.pdf
Nejeschleba
Saturday3.August2013

Věda a filozofie ve filmu a literatuře

Katedra filozofie Filozofické fakulty MU pořádá dne 23.–24. 5. 2013 konferenci Věda a filozofie ve filmu a literatuře. Konference je zaměřena na vztah mezi dvěma specifickými oblastmi lidské činnosti – vědou a filozofií na jedné straně, na straně druhé různými literárními žánry, filmem, divadlem, ale například i počítačovými hrami, komiksem, atd. Řešit tedy budeme především tyto otázky: Jak může být jedno druhému prospěšné a jak jedno druhé může ovlivnit? Kde je rozdíl mezi beletrií a filozofickou literaturou? Je divadlo vhodnou propedeutikou filozofické a vědecké práce? Dovede film vyjádřit myšlenky, které filozofický slovník formulovat nesvede? Zveme vás k účasti a vítáme vaše příspěvky. Jejich anotace (max. 2000 znaků) můžete do 25. 4. 2013 zasílat na emailovou adresu pezlar@phil.muni.cz

http://www.phil.muni.cz/fil/conf/vffl/

Příloha 1: 2013-05 Brno.pdf
Tvrdý
Friday3.May2013

Každoroční studentská vědecká konference Katedry filozofie FF OU

Katedra filozofie Ostravské univerzity si vás dovoluje pozvat na svou studentskou vědeckou konferenci, jež se uskuteční dne 27. března 2013 od 10:30 v učebně E323.  Zájemci o aktivní účast se mohou přihlásit zasláním svého jména, příjmení a názvu příspěvku Mgr. Ondřeji Kormaníkovi na e-mail A12600@student.osu.cz, a to nejpozději do 25. března 2013. Obsah příspěvku není tematicky omezen, očekávaný rozsah referátu je 15 až 20 minut. Ostatní jsou srdečně zváni, aby své kolegy podpořili.  
Tvrdý
Wednesday3.April2013

Nemoc - dr. L. Hadwiger Zámečník

Tento týden nebude z důvodu nemoci probíhat výuka dr.  L. H. Zámečníka.

Krylová
Sunday3.March2013

Triversova-Willardova hypotéza a behaviorální ekonomie lidského kapitálu

Katedra filozofie vás zve na přednášku Jednoty filozofické z cyklu Dialog přírodních a humanitních věd, kterou prosloví Ing. Petr Houdek z Katedry institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze na téma "Triversova-Willardova hypotéza a behaviorální ekonomie lidského kapitálu aneb Proč se v Ostravě rodí krásné ženy, studenti narození v 90. letech tolik kouří a Blíženci umírají nejdříve? Čili o osudovosti, biologii a kognici". Přednáška se koná 6. března 2013 od 13:15 hodin v učebně 220 na Křížkovského 12.

Příloha 1: houdek.pdf
Tvrdý
Sunday3.February2013

Prof. Pietro Bassiano Rossi (Università degli Studi di Torino)

Italský odborník na renesanci vystoupí s přednáškou "Vita activa/Vita contemplativa: The ethical and civic Ideal of Gasparo Contarini, Venetian Nobleman and Cardinal". V úterý 5. 3., učebna 220, v 15:00. Srdečně zve Centrum pro práci s renesančními texty.   
Příloha 1: Rossi_Handout.pdf
Příloha 2: CRT_Rossi.pdf
Nejeschleba
Monday25.February2013

Hannah Arendt - je či není zlo banální?

Zveme vás na další z přednášek Jednoty filozofické, které se konají v cyklu Dialog přírodních a humanitních věd (DPH). Ve středu 27. února 2013 ve 13.15hod v učebně č.220 ji pronese Mgr.et Mgr. Magdalena Milatová (Katedra filozofie, Filozofická fakulta UP v Olomouci) na téma: „Hannah Arendt - je či není zlo banální“?

Krylová
Monday25.February2013

Přednáška Constance Blackwell

Zakládající členka International Society for Intellectual History a filosofická mecenáška Constance Blackwell prosloví přednášku z názvem "Zimara´s attacs on Neoplatonism in the Marsilio Ficino and Simplicius version". Všichni jsou srdečně zváni na úvodní přednášku cyklu "Renesance a novověk I.", pořádaného Centrem pro práci s renesančními texty.  V úterý 26. února v 15.00, učebna 220.

Nejeschleba
Wednesday20.February2013

Nabídka kurzu pro studenty!

Katedra žurnalistiky nabízí volná místa v kursu:

KZU / FMM FILOSOFIE MÉDIÍ (středa 16:45-18:15) Cílem kursu je analyticky popsat základní filosofické problémy médií v perspektivě mediální ontologie, mediální gnoseologie a mediální praxe. Přednáška se soustředí na problémy podmíněné stupněm mediální abstrakce (řeč, obraz, text, technický obraz), typem mediální interakce (kapilární, organická, kvazi, tele), druhem média (hlas, tisk, rozhlas, film, televize) a typem sítě (státní, veřejná, soukromá, meta), a pokusí se je vysvětlit pomocí vybraných filozofických koncepcí dvacátého století (především W. Benjamina, J. Baudrillarda, M. Castellse, J. Derridy, V. Flussera, J. Habermase, J.-F. Lyotarda, P. Virilia).
Šebela
Monday18.February2013

Nemoc - dr. J. Matula

Nepřítomnost (nemoc) dr. J. Matuly se prodlužuje ještě o týden, tj. 18. - 22.2.2013 se nekonají jeho přednášky a semináře. 

Krylová
< Novější | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Epikuros:

A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt,
a když je tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých,
ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.