Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday25.March2013

Jedinečná příležitost naučit se psát odborné texty v anglickém jazyce

Celofakultní projekt UPlift nabízí studentům všech ročníků a oborů na FF UP kurz Academic Writing. Kurz je vedený zkušenými lektory. V jediném týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2013 získáte více informací a dovedností než za celý semestr. Jedinou podmínkou je jazyková znalost angličtiny alespoň na úrovni B1. V případě zájmu pište do 12. 5. 2013 na adresu dana.hellova@upol.cz, kde uveďte Váš obor, ročník a odhadovanou úroveň. Více o kurzu naleznete ve STAGu pod zkratkou FIF/AW1 + na stránkách www.uplift.upol.cz + níže v přílohách.

Krylová
Sunday24.March2013

Evoluční psychologie

Ve středu 27. března 2013 přednese RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D. přednášku Jednoty filosofické na téma "Evoluční psychologie". Vystoupení se koná od 13:15 v místnosti 220 na K12.

Příloha 1: tuf.pdf
Tvrdý
Friday22.March2013

Španělsko, Nový svět a proměny vědecké komunikace v raném novověku

Přednáška Jany Černé v rámci cyklu Renesance a novověk I, dne 26. 3., v 15.00, učebna 220, pořádaná ESF OPVK Centrum pro práci s renesančnímit texty. Zájemci jsou srdečně zváni. 

 

Příloha 1: CRT_Cerna.pdf
Nejeschleba
Thursday21.March2013

Dodatečný zápis kódu na státnice / obhajoby

Milí studenti, ti z vás, kteří jste si v předzápise na ZS nebo na LS nezapsali do STAGu kódy pro statnice a obhajoby a budete chtít jít na státnice v červnu/září, můžete si podat žádost o dodatečném zapsání kódu - a to do 10.5.2013.

Formulář  - viz. níže.

Krylová
Sunday17.March2013

Nesmrtelnost duše u Jana Kalvína

Přednášku John Calvin on the Immortality of the Soul A Young Humanist's First Steps Towards Theology pronese Ueli Zahnd z Univerzity v Ženevě. Všichni jsou srdečně zváni na další akci z cyklu Renesance a novověk, který pořádá Centrum pro práci s renesančními texty, v úterý 19. 3. 2013, v 15.00 hod., učebna 220.  

Příloha 1: CRT_Zahnd.pdf
Nejeschleba
Sunday17.March2013

Vedomie a teória vyššieho rádu

Ve středu 20. března 2013 pronese PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D. z Filozofického ústavu AV ČR přednášku s názvem "Vedomie a teória vyššieho rádu". Akce se koná od 13:15 v místnosti 220 na K12, další informace naleznete zde.

Příloha 1: hvorecky.pdf
Tvrdý
Tuesday3.September2013

Není axióm jako axióm

Katedra filozofie zve na přednášku "Není axióm jako axióm", kterou pronese Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta ZČU v Plzni), a to 13. března 2013 od 13:15 v místnosti 220 na K12.
Příloha 1: dostalova.pdf
Tvrdý
Saturday3.August2013

Athanasius Kircher, hadí kámen a filosofické základy experimentu

Přednáška Mgr. Ivy Lelkové, Ph.D. (FLÚ AV ČR) "Athanasius Kircher, hadí kámen a filosofické základy experimentu" zazní v úterý 12. 3. 2013 v 15.00 v učebně 220. Přednáška se koná v rámci cyklu Renesance a novověk I. (projekt ESF OPVK Centrum pro práci s renesančními texty). Zájemci jsou srdečně zváni. 

Příloha 1: CRT_Lelkova.pdf
Nejeschleba
Saturday3.August2013

Věda a filozofie ve filmu a literatuře

Katedra filozofie Filozofické fakulty MU pořádá dne 23.–24. 5. 2013 konferenci Věda a filozofie ve filmu a literatuře. Konference je zaměřena na vztah mezi dvěma specifickými oblastmi lidské činnosti – vědou a filozofií na jedné straně, na straně druhé různými literárními žánry, filmem, divadlem, ale například i počítačovými hrami, komiksem, atd. Řešit tedy budeme především tyto otázky: Jak může být jedno druhému prospěšné a jak jedno druhé může ovlivnit? Kde je rozdíl mezi beletrií a filozofickou literaturou? Je divadlo vhodnou propedeutikou filozofické a vědecké práce? Dovede film vyjádřit myšlenky, které filozofický slovník formulovat nesvede? Zveme vás k účasti a vítáme vaše příspěvky. Jejich anotace (max. 2000 znaků) můžete do 25. 4. 2013 zasílat na emailovou adresu pezlar@phil.muni.cz

http://www.phil.muni.cz/fil/conf/vffl/

Příloha 1: 2013-05 Brno.pdf
Tvrdý
Friday3.May2013

Každoroční studentská vědecká konference Katedry filozofie FF OU

Katedra filozofie Ostravské univerzity si vás dovoluje pozvat na svou studentskou vědeckou konferenci, jež se uskuteční dne 27. března 2013 od 10:30 v učebně E323.  Zájemci o aktivní účast se mohou přihlásit zasláním svého jména, příjmení a názvu příspěvku Mgr. Ondřeji Kormaníkovi na e-mail A12600@student.osu.cz, a to nejpozději do 25. března 2013. Obsah příspěvku není tematicky omezen, očekávaný rozsah referátu je 15 až 20 minut. Ostatní jsou srdečně zváni, aby své kolegy podpořili.  
Tvrdý
< Novější | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...
Fri, 4.5.2018
Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu. STAG je pro zápis otevřen ...
Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

J.W. 
Goethe:

Nenávidím vše, co mne pouze poučuje,
aniž by povzbuzovalo nebo bezprostředně oživovalo mou činnost.