Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Friday4.January2013

Hranice filosofie, hranice vědy

Ve dnech 11.-12. dubna 2013 pořádá katedra filosofie FF UP workshop a studentskou konferenci s názvem "Hranice filosofie, hranice vědy". Akce se koná v rámci projektu Výzkumná síť teorie a dějin vědy (CZ.1.07/2.4.00/31.0108), jejím hlavním tématem je současnost a budoucnost filosofického zkoumání, a to především s přihlédnutím ke vztahu filosofie a vědy. Místem konání je Kaple Božího těla v Uměleckém centru UP Konvikt, podrobný program najdete v přiloženém plakátku.

Příloha 1: plakat_hfhv.jpg
Tvrdý
Friday4.January2013

Vědecký status darwinismu a otevřené problémy filosofie biologie

Ve středu 3. dubna 2013 na Jednotě filosofické pronese PhDr. Vladimír Havlík, CSc. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni) přednášku na téma "Vědecký status darwinismu a otevřené problémy filosofie biologie". Všichni jste srdečně zváni do místnosti 220, tradičně od 13:15 do 14:45.

Tvrdý
Friday29.March2013

„A priori“ v Descartově filosofii

Přednáška Dr. Jana Palkosky (ÚFAR Praha) o Descartově filosofii a "a priori" v ní se uskuteční v rámci cyklu Renesance a novověk I. dne 2. 4. 2013 v 15.00 hod, v učebně 220 (Křížkovského 12). Cyklus se koná v rámci projektu ESF OPVK Centrum pro práci s renesančními texty. Všichni jsou srdečně zváni. Abstrakt naleznete v příloze s pozvánkou. 

Příloha 1: CRT_Palkoska.pdf
Nejeschleba
Friday29.March2013

Komenský v dějinách evropské filosofie a kultury

Přednáška profesora Pavla Flosse, která proběhne v rámci cyklu přednášek profesorů FF UP (Societas cognitorum), bude zaměřena na Comenia. Komenský v dějinách evropské filosofie a kultury. V úterý 2. dubna, v 16.45 ve Velké učebně filosofické fakulty (Křížkovského 10, přední trakt, první patro). Přijďte v hojném počtu!

Nejeschleba
Friday29.March2013

Termíny státnic a obhajob v červnu 2013

Milí studenti,

ve STAgu jsou vypsány termíny na státnice a obhajoby v červnu.

Bakalářské státnice – 17.6.2013

Magisterské státnice – 19.6.2013

Pokud by daný limit na termín nestačil – ozvěte se na email hana.krylova@upol.cz

Máte možnost se zapisovat (odepisovat) od  úterý 2.4.2013 do pátku 10.5.2013.

Poté bude STAG uzavřen. 

Bakalářské a diplomové práce odevzdávejte na stud.odd. (a poté na katedře)  do pátku 26.4.2013, 11:00 (respektive do čtvrtka 25.4., 8.30-11.00, kdy jsou i úřední hodiny na SO).

 

Krylová
Monday25.March2013

Jedinečná příležitost naučit se psát odborné texty v anglickém jazyce

Celofakultní projekt UPlift nabízí studentům všech ročníků a oborů na FF UP kurz Academic Writing. Kurz je vedený zkušenými lektory. V jediném týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2013 získáte více informací a dovedností než za celý semestr. Jedinou podmínkou je jazyková znalost angličtiny alespoň na úrovni B1. V případě zájmu pište do 12. 5. 2013 na adresu dana.hellova@upol.cz, kde uveďte Váš obor, ročník a odhadovanou úroveň. Více o kurzu naleznete ve STAGu pod zkratkou FIF/AW1 + na stránkách www.uplift.upol.cz + níže v přílohách.

Krylová
Sunday24.March2013

Evoluční psychologie

Ve středu 27. března 2013 přednese RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D. přednášku Jednoty filosofické na téma "Evoluční psychologie". Vystoupení se koná od 13:15 v místnosti 220 na K12.

Příloha 1: tuf.pdf
Tvrdý
Friday22.March2013

Španělsko, Nový svět a proměny vědecké komunikace v raném novověku

Přednáška Jany Černé v rámci cyklu Renesance a novověk I, dne 26. 3., v 15.00, učebna 220, pořádaná ESF OPVK Centrum pro práci s renesančnímit texty. Zájemci jsou srdečně zváni. 

 

Příloha 1: CRT_Cerna.pdf
Nejeschleba
Thursday21.March2013

Dodatečný zápis kódu na státnice / obhajoby

Milí studenti, ti z vás, kteří jste si v předzápise na ZS nebo na LS nezapsali do STAGu kódy pro statnice a obhajoby a budete chtít jít na státnice v červnu/září, můžete si podat žádost o dodatečném zapsání kódu - a to do 10.5.2013.

Formulář  - viz. níže.

Krylová
Sunday17.March2013

Nesmrtelnost duše u Jana Kalvína

Přednášku John Calvin on the Immortality of the Soul A Young Humanist's First Steps Towards Theology pronese Ueli Zahnd z Univerzity v Ženevě. Všichni jsou srdečně zváni na další akci z cyklu Renesance a novověk, který pořádá Centrum pro práci s renesančními texty, v úterý 19. 3. 2013, v 15.00 hod., učebna 220.  

Příloha 1: CRT_Zahnd.pdf
Nejeschleba
< Novější | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.