Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Tuesday9.April2013

OLEX 2013

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si vás pozvat na studentskou filozofickou konferenci OLEX 2013, která se uskuteční na Katedře filozofie Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 11. a 12. října 2013. OLEX (OLOMOUCKÉ EXPO) se chce postarat o rozšíření tradice studentských filozofických konferencí a navázat tak spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a úspěšným projektem FILEX. Naším společným cílem je umožnit studentům jednotlivých kateder filozofie z České a Slovenské republiky představit veřejnosti své aktuální filozofické zájmy a napomoci tak interakci a spolupráci mezi jednotlivými studenty a katedrami. Setkání v rámci prvního ročníku OLEX dosud přislíbilo 16 přednášejících z Prahy, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Ostravy, Brna a Olomouce. Jejich příspěvky se budou věnovat rozličným tématům z oblasti politické filozofie, filozofie mysli nebo třeba antické filozofie. Věříme, že OLEX nabídne dostatek zajímavých témat jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. V brzké době bude uveřejněn program společně s tématy jednotlivých příspěvků, sledujte tedy aktuality na těchto odkazech: Facebook, Google+. Přijďte se seznámit s tím, čemu se studenti a studentky filozofie v současné době věnují a zúčastněte se prvního ročníku OLOMOUCKÉHO EXPA - OLEX 2013. Těšíme se na vaši účast! Pavlína Heinzová, Vladimír Vodička. Dotazy směřujte na: olex.olomouc@gmail.com. OLEX je financován z grantu "Neformální logika a teorie argumentace", Studentská grantová soutěž UP, č.p. FF_2013_050.

Příloha 1: olex2013-logo.jpg
Tvrdý
Friday30.August2013

Jednota filozofická, zima 2013

V zimním semestru se můžeme těšit na jedenáct přednášek Jednoty filozofické. Nabídka témat je opět velmi pestrá - od etiky, epistemologie, logiky a sémantiky až po neurovědu a astronomii. Přednášejícími jsou Mgr. Jakub Ráliš (Filozofická fakulta UP v Olomouci), doc. Jan Havlíček, Ph. D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), Mgr. Ivo Dragoun (Filozofická fakulta UP v Olomouci), prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc. (Filozofická fakulta TU v Trnavě), MUDr. František Koukolík, DrSc. (3. lékařská fakulta UK v Praze), Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (Hvězdárna a planetárium Brno), prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě), prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové), Mgr. Ondřej Havlíček (Fakultät für Psychologie und Pädagogik, Ludwig-Maximilians-Universität München), PhDr. Zuzana Parusniková, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze) a doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (Filozofická fakulta MU v Brně). Přednášky se konají každou středu od 13:15 v místnosti KB-220, program je k nalezení zde. Kurz si lze zapsat i jako volitelný předmět typu B nebo C (KFI/DPH2).

Příloha 1: dph2.jpg
Tvrdý
Friday30.August2013

Nabídka studia v zahraničí v rámci programů FREEMOVER a CEEPUS

Zájemci o výjezd do zahraničí najdou bližší info v přílohách.

 

Příloha 1: Plakát_CEEPUS.pdf
Krylová
Monday26.August2013

Harmonogram ak.r. 2013/2014

V sekci "Pro studenty" je vyvěšen harmonogram na nadcházející akad. rok 2013/14. (http://www.kfil.upol.cz/studenti/harmonogram).

Stáhnout si ho můžete ve formátu PDF v sekci Dokumenty.

Krylová
Friday23.August2013

ROZPIS STUDENTŮ NA STÁTNICE A OBHAJOBY - září 2013

Milí studenti,

v příloze najdete  rozpisy na:  státnice a obhajoby , které se budou konat

2. a 3. září 2013 

Časy u státnic jsou pouze orientační - dostavte se proto s více jak hodinovým předstihem. 

Krylová
Saturday6.April2013

ROZPIS STUDENTŮ NA OBHAJOBY BP

V příloze naleznete rozps na obhajoby bakalářských prací.

Příloha 1: BCDP.pdf
Krylová
Wednesday6.March2013

ROZPIS STUDENTŮ NA OBHAJOBY DP A STÁTNICE

Milí studenti, v přílohách najdete  rozpisy na:  obhajoby DP  (13.6.), bakalářské státnice (17.+18.6.) a magisterské státnice (19.6.+20.6.).  

Časy u státnic jsou pouze orientační - dostavte se nejlépe s více jak hodinovým předstihem. Státnice i obhajoby DP se budou konat v posluchárně č. 219

 

Rozpis na obhajoby BP  bude vyvěšen v nejbližších dnech.

Krylová
Wednesday29.May2013

Letní filosofická škola!!!

Zveme všechny studentky a studenty na Letní filosofickou školu (program a podrobnější info v příloze), nezapomenutelné zážitky zaručeny!!!

Šebela
Friday17.May2013

Věda a filozofie ve filmu a literatuře

Program studentské konference Věda a filozofie ve filmu a
literatuř
e, která se koná 23.-24. května 2013 v Brně, najdete na těchto stránkách:

 

http://www.phil.muni.cz/fil/conf/vffl/program/

Tvrdý
Monday13.May2013

Pro účastníky středečního turnaje v kopané!!!

Na fb katedry probíhá malý nábor fotbalistů, tak se tam zájemci podívejte. Hlavní info - sraz je v 8:30 před restaurací Gól (u Androva stadionu), hraje se od 9 na umělé trávě, takže klasické kopačky s hřeby jsou zakázány. V příloze jsou pravidla.

Šebela
< Novější | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...
Fri, 4.5.2018
Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu. STAG je pro zápis otevřen ...
Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.