Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday16.September2013

Colin Guthrie King na katedře filozofie

Ve dnech 1. až 3. října bude na Katedře filozofie FF UP přednášet Dr. des. Colin Guthrie King z Humboldt-Universität zu Berlin. Workshop má název "Aristotle and endoxa", každý den je rozdělen do dvou sekcí: během dopolední sekce se koná přednáška (9:45-11:15), odpolední sekce zahrnuje seminář s četbou (15:00-16:30). Program: úterý 1. 10. "Aristotle after Austin. Endoxa and ordinary language philosophy", středa 2. 10. "Aristotle on dialectic, sophistic and eristic", čtvrtek 3. 10. "Doxa and endoxa". Zájemci si budou moct workshop vypsat jako volitelný předmět typu B nebo C, zápis do STAGu bude umožněn v příštích dnech. Pro podrobnější informace se obraťte na dr. Pavla Hobzu.

Tvrdý
Friday13.September2013

Přednáškový cyklus - Renesance a antika II (KFI/RAII)

Přednáškový cyklus RENESANCE A ANTIKA II (KFI/RAII) bude realizován od 1.10.2013.

Program přednášek - viz příloha.

 

Krylová
Saturday9.November2013

Témata k bakalářské státní závěrečné zkoušce

Aktualizovaná verze témat k bakalářské státní závěrečné zkoušce, která vstoupí v platnost v letním semestru akademického roku 2013/2014, je k nalezení zde.

Tvrdý
Tuesday9.April2013

OLEX 2013

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si vás pozvat na studentskou filozofickou konferenci OLEX 2013, která se uskuteční na Katedře filozofie Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 11. a 12. října 2013. OLEX (OLOMOUCKÉ EXPO) se chce postarat o rozšíření tradice studentských filozofických konferencí a navázat tak spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a úspěšným projektem FILEX. Naším společným cílem je umožnit studentům jednotlivých kateder filozofie z České a Slovenské republiky představit veřejnosti své aktuální filozofické zájmy a napomoci tak interakci a spolupráci mezi jednotlivými studenty a katedrami. Setkání v rámci prvního ročníku OLEX dosud přislíbilo 16 přednášejících z Prahy, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Ostravy, Brna a Olomouce. Jejich příspěvky se budou věnovat rozličným tématům z oblasti politické filozofie, filozofie mysli nebo třeba antické filozofie. Věříme, že OLEX nabídne dostatek zajímavých témat jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. V brzké době bude uveřejněn program společně s tématy jednotlivých příspěvků, sledujte tedy aktuality na těchto odkazech: Facebook, Google+. Přijďte se seznámit s tím, čemu se studenti a studentky filozofie v současné době věnují a zúčastněte se prvního ročníku OLOMOUCKÉHO EXPA - OLEX 2013. Těšíme se na vaši účast! Pavlína Heinzová, Vladimír Vodička. Dotazy směřujte na: olex.olomouc@gmail.com. OLEX je financován z grantu "Neformální logika a teorie argumentace", Studentská grantová soutěž UP, č.p. FF_2013_050.

Příloha 1: olex2013-logo.jpg
Tvrdý
Friday30.August2013

Jednota filozofická, zima 2013

V zimním semestru se můžeme těšit na jedenáct přednášek Jednoty filozofické. Nabídka témat je opět velmi pestrá - od etiky, epistemologie, logiky a sémantiky až po neurovědu a astronomii. Přednášejícími jsou Mgr. Jakub Ráliš (Filozofická fakulta UP v Olomouci), doc. Jan Havlíček, Ph. D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), Mgr. Ivo Dragoun (Filozofická fakulta UP v Olomouci), prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc. (Filozofická fakulta TU v Trnavě), MUDr. František Koukolík, DrSc. (3. lékařská fakulta UK v Praze), Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (Hvězdárna a planetárium Brno), prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě), prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové), Mgr. Ondřej Havlíček (Fakultät für Psychologie und Pädagogik, Ludwig-Maximilians-Universität München), PhDr. Zuzana Parusniková, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze) a doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (Filozofická fakulta MU v Brně). Přednášky se konají každou středu od 13:15 v místnosti KB-220, program je k nalezení zde. Kurz si lze zapsat i jako volitelný předmět typu B nebo C (KFI/DPH2).

Příloha 1: dph2.jpg
Tvrdý
Friday30.August2013

Nabídka studia v zahraničí v rámci programů FREEMOVER a CEEPUS

Zájemci o výjezd do zahraničí najdou bližší info v přílohách.

 

Příloha 1: Plakát_CEEPUS.pdf
Krylová
Monday26.August2013

Harmonogram ak.r. 2013/2014

V sekci "Pro studenty" je vyvěšen harmonogram na nadcházející akad. rok 2013/14. (http://www.kfil.upol.cz/studenti/harmonogram).

Stáhnout si ho můžete ve formátu PDF v sekci Dokumenty.

Krylová
Friday23.August2013

ROZPIS STUDENTŮ NA STÁTNICE A OBHAJOBY - září 2013

Milí studenti,

v příloze najdete  rozpisy na:  státnice a obhajoby , které se budou konat

2. a 3. září 2013 

Časy u státnic jsou pouze orientační - dostavte se proto s více jak hodinovým předstihem. 

Krylová
Saturday6.April2013

ROZPIS STUDENTŮ NA OBHAJOBY BP

V příloze naleznete rozps na obhajoby bakalářských prací.

Příloha 1: BCDP.pdf
Krylová
Wednesday6.March2013

ROZPIS STUDENTŮ NA OBHAJOBY DP A STÁTNICE

Milí studenti, v přílohách najdete  rozpisy na:  obhajoby DP  (13.6.), bakalářské státnice (17.+18.6.) a magisterské státnice (19.6.+20.6.).  

Časy u státnic jsou pouze orientační - dostavte se nejlépe s více jak hodinovým předstihem. Státnice i obhajoby DP se budou konat v posluchárně č. 219

 

Rozpis na obhajoby BP  bude vyvěšen v nejbližších dnech.

Krylová
< Novější | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Epikuros:

A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt,
a když je tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých,
ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.