Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Thursday13.February2014

Přednáškový cyklus - Renesance a středověk

Nenechte si ujít v letním semestru přednáškový cyklus Renesance a středověk (KFI/RS2, 92BR). Aneb proč jezdit za odborníky po světě, když mohou přijet do Olomouce?

První přednáška bude realizována od 25.2.2014.

(viz program přednášek v příloze)

 
Krylová
Tuesday2.December2014

Jednota filozofická v letním semestru 2014

V nadcházejícím letním semestru se opět můžeme těšit na jedenáct přednášek Jednoty filozofické. Nabídka témat je velmi pestrá.

Přednášejícími budou prof. Dr. David Storch, Ph. D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Mgr. Hana Dobiášová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. et Mgr. Martin Zielina (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. Ladislav Koreň, Ph. D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové), ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph. D. (Filozofická fakulta MU v Brně), Mgr. Kateřina Klapilová, Ph. D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), PhDr. Dušan Gálik, CSc. (Filozofický ústav SAV v Bratislavě), PhDr. Dezider Kamhal, Ph. D. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě), PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph. D. (Filozofická fakulta UK v Praze).

Přednášky budou realizovány každou středu od 13:15-14.45 v učebně MK/1.16. Na program se můžete podívat v příloze.

Kurz pod kódem KFI/DPH3 si lze zapsat  jako volitelný předmět typu B nebo C.

 

Krylová
Sunday2.March2014

Erasmus+ 2014/2015

Studenti, kteří mají zájem o studium v zahraničí pod záštitou programu Erasmus+, nechť se laskavě nahlásí emailem Filipovi Tvrdému. Seznam bilaterálních dohod je k vidění zde, zvlášť upozorňujeme na nové partnerské instituce v Estonsku, Francii, Německu, Polsku a Turecku. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 26. únor 2014.

Tvrdý
Monday27.January2014

Upozornění pro studenty - předměty B!!!

Pro letní semestr jsou vypsány kurzy Dějiny epistemlogie (KFI/DE) a Proměny liberalismu (KFI/PL). Z administrativních důvodů, kterými nechceme unavovat, ale kurzy budou mít jinou náplň, než jaká je ve STAGu! Jako KFI/PL bude učit Mgr. Adéla Rádková kurz Hlavní témata v současné politické filozofii, jako KFI/DE bude učit Mgr. Roman Kucsa kurz K estetice gotické katedrály: opat Suger a Saint-Denis. Krátké anoace viz níže, další informace o kurzech budou k dispozici na webu katedry v sekci Anotace předmětů.

 

Hlavní témata v současné politické filozofii (KFI/PL): Cílem kurzu je představení hlavních témat v politické filozofii 19., 20. a počátku 21. století. Pozornost bude vždy soustředěna na aplikaci jednotlivých teorií na praxi. V kurzu budou postupně probírána tradiční témata (jako je spravedlnost, svoboda, rovnost, politická a právní odpovědnost aj.), ale pozornost bude věnována i moderním přístupům k politické filozofii, inspirovaných výzkumy v příbuzných vědních oborech.

K estetice gotické katedrály: opat Suger a Saint-Denis (KFI/DE): Interpretace vybraných textů vážících se k dílu opata Sugera a jeho přestavbě kostela Saint-Denis u Paříže v 2. čtvrtině 12. století.

Šebela
Thursday16.January2014

PRAGEX 2014

Ve dnech 4.-6. dubna 2014 se bude v Praze konat konference studentů filosofie. V případě zájmu o aktivní účast nebo bližší informace neváhejte kontaktovat pořadatele na emailu kalous.george@gmail.com

Krylová
Wednesday15.January2014

Rozpis studentů na SZZK a MADP - 20.1.2014

V příloze najdete rozpis studentů na státnice a obhajoby, které se budou konat v pondělí 20.1.2014.

Krylová
Monday1.December2014

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pátek 17.1.2014  bude probíhat Den otevřených dveří.

Zájemcům o studium FILOZOFIE budou podrobnější informace sděleny v době od 9.00 h - 14.00 h. I když je katedra přestěhovaná do budovy na Kateřinské 17, budeme se na vás těšit v zasedací místnosti FF UP, Křížkovského 10

 

Podrobnější info ke Dni otevřených dveří na FF UP: http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/

 

 

Krylová
Monday1.December2014

Bakalářské státnice - 13.1.2014

V pondělí 13.1.2014 se budou konat bakalářské státnice v posluchárna č. 1.17 (budova na ul. Kateřinská 17).

 

Krylová
Thursday12.December2013

DOČASNÝ KONEC KATEDRY + PF 2014

Nebojte, katedra nezaniká! Jen se  z důvodu rekonstrukce stěhujeme z budovy  Křížkovského 12  do jiné budovy. Ve středu 18.12.2013 propukne velké stěhování nejen filozofických myšlenek.  Poté katedru najdete ve 4. poschodí v budově bývalých VŠ kolejí M. Kudeříkové, ul. Kateřinská 17. Po hotové rekonstrukci - za rok či za rok a půl se budeme stěhovat zpět.

A jak už to tak bývá s připraveností, zatím nebudou funkční telefonní linky a internetové připojení. Proto, prosím, omluvte možné pozdější reakce na vaše emaily. Přes vánoční svátky snad budou nedostatky odstraněny.

 

Krásné Vánoce,  hodně úsměvu, lásky, teorií a zdraví v novém roce 2014  

Vám přeje

KFI

Krylová
Tuesday12.November2013

Státnice v lednu 2014

Milí studenti, ještě se můžete pár hodin rozmýšlet, jestli půjdete na stánice/obhajoby v lednu 2014 a přihlásit se ve STAGu na termín. Zítra v 11.00 hod se STAG uzavírá!

Krylová
< Novější | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 18.10.2018
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na ...
Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Michel 
Foucault:

Hovořit o šílenství,
k tomu by bylo potřeba mít talent básníka.