Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday17.February2014

Fysis v kontextu živé přírody

Ostravská univerzita pořádá dne 12. března 2014 studentskou konferenci s názvem "Fysis v kontextu živé přírody". Případní zájemci o aktivní účast ať se laskavě obrátí na Filipa Tvrdého. Uzávěrka závazných přihlášek je stanovena na 26. února.

Příloha 1: ostrava.docx
Tvrdý
Monday17.February2014

Pozvánka na konferenci "FILOSOFICKÉ ZÁKLADY FYZIKY"

Kabinet pro filosofii přírodních věd na KFI vás co nejsrdečněji zve na konferenci "Filosofické základy fyziky. O rozdílu mezi spekulativní fyzkou a metafyzikou". 

Konference se koná ve středu 26.2.2014 v Aule FF UP. Program najdete v příloze.

Příloha 1: FZF.pdf
Krylová
Friday14.February2014

Výuka dr. P.Hobzy - pondělí 17.2.

Výuka dr. Pavla Hobzy se z důvodu služební cesty v pondělí 17.2.2014 nekoná .

Krylová
Friday14.February2014

Začátek výuky - prof. Floss

Přednášky prof Flosse "Filozofie a umění"  budou realizovány od 25.2.2014

Krylová
Thursday13.February2014

Přednáškový cyklus - Renesance a středověk

Nenechte si ujít v letním semestru přednáškový cyklus Renesance a středověk (KFI/RS2, 92BR). Aneb proč jezdit za odborníky po světě, když mohou přijet do Olomouce?

První přednáška bude realizována od 25.2.2014.

(viz program přednášek v příloze)

 
Krylová
Tuesday2.December2014

Jednota filozofická v letním semestru 2014

V nadcházejícím letním semestru se opět můžeme těšit na jedenáct přednášek Jednoty filozofické. Nabídka témat je velmi pestrá.

Přednášejícími budou prof. Dr. David Storch, Ph. D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Mgr. Hana Dobiášová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. et Mgr. Martin Zielina (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. Ladislav Koreň, Ph. D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové), ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph. D. (Filozofická fakulta MU v Brně), Mgr. Kateřina Klapilová, Ph. D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), PhDr. Dušan Gálik, CSc. (Filozofický ústav SAV v Bratislavě), PhDr. Dezider Kamhal, Ph. D. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě), PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph. D. (Filozofická fakulta UK v Praze).

Přednášky budou realizovány každou středu od 13:15-14.45 v učebně MK/1.16. Na program se můžete podívat v příloze.

Kurz pod kódem KFI/DPH3 si lze zapsat  jako volitelný předmět typu B nebo C.

 

Krylová
Sunday2.March2014

Erasmus+ 2014/2015

Studenti, kteří mají zájem o studium v zahraničí pod záštitou programu Erasmus+, nechť se laskavě nahlásí emailem Filipovi Tvrdému. Seznam bilaterálních dohod je k vidění zde, zvlášť upozorňujeme na nové partnerské instituce v Estonsku, Francii, Německu, Polsku a Turecku. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 26. únor 2014.

Tvrdý
Monday27.January2014

Upozornění pro studenty - předměty B!!!

Pro letní semestr jsou vypsány kurzy Dějiny epistemlogie (KFI/DE) a Proměny liberalismu (KFI/PL). Z administrativních důvodů, kterými nechceme unavovat, ale kurzy budou mít jinou náplň, než jaká je ve STAGu! Jako KFI/PL bude učit Mgr. Adéla Rádková kurz Hlavní témata v současné politické filozofii, jako KFI/DE bude učit Mgr. Roman Kucsa kurz K estetice gotické katedrály: opat Suger a Saint-Denis. Krátké anoace viz níže, další informace o kurzech budou k dispozici na webu katedry v sekci Anotace předmětů.

 

Hlavní témata v současné politické filozofii (KFI/PL): Cílem kurzu je představení hlavních témat v politické filozofii 19., 20. a počátku 21. století. Pozornost bude vždy soustředěna na aplikaci jednotlivých teorií na praxi. V kurzu budou postupně probírána tradiční témata (jako je spravedlnost, svoboda, rovnost, politická a právní odpovědnost aj.), ale pozornost bude věnována i moderním přístupům k politické filozofii, inspirovaných výzkumy v příbuzných vědních oborech.

K estetice gotické katedrály: opat Suger a Saint-Denis (KFI/DE): Interpretace vybraných textů vážících se k dílu opata Sugera a jeho přestavbě kostela Saint-Denis u Paříže v 2. čtvrtině 12. století.

Šebela
Thursday16.January2014

PRAGEX 2014

Ve dnech 4.-6. dubna 2014 se bude v Praze konat konference studentů filosofie. V případě zájmu o aktivní účast nebo bližší informace neváhejte kontaktovat pořadatele na emailu kalous.george@gmail.com

Krylová
Wednesday15.January2014

Rozpis studentů na SZZK a MADP - 20.1.2014

V příloze najdete rozpis studentů na státnice a obhajoby, které se budou konat v pondělí 20.1.2014.

Krylová
< Novější | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Starší >

Nejnovější aktuality

Fri, 9.3.2018
Datum zápisu do studia 2. a vyšších ročníků (tj. 1. 9. 2018), bude do systému automaticky ...
Mon, 27.8.2018
Zveřejňujeme program naší Jednoty filozofické v zimním semestru 2018/2019.
Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

William 
James:

Mnoho lidí se domnívá, že myslí,
ač jenom nově řadí své předsudky.