Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday17.February2014

Fysis v kontextu živé přírody

Ostravská univerzita pořádá dne 12. března 2014 studentskou konferenci s názvem "Fysis v kontextu živé přírody". Případní zájemci o aktivní účast ať se laskavě obrátí na Filipa Tvrdého. Uzávěrka závazných přihlášek je stanovena na 26. února.

Příloha 1: ostrava.docx
Tvrdý
Monday17.February2014

Pozvánka na konferenci "FILOSOFICKÉ ZÁKLADY FYZIKY"

Kabinet pro filosofii přírodních věd na KFI vás co nejsrdečněji zve na konferenci "Filosofické základy fyziky. O rozdílu mezi spekulativní fyzkou a metafyzikou". 

Konference se koná ve středu 26.2.2014 v Aule FF UP. Program najdete v příloze.

Příloha 1: FZF.pdf
Krylová
Friday14.February2014

Výuka dr. P.Hobzy - pondělí 17.2.

Výuka dr. Pavla Hobzy se z důvodu služební cesty v pondělí 17.2.2014 nekoná .

Krylová
Friday14.February2014

Začátek výuky - prof. Floss

Přednášky prof Flosse "Filozofie a umění"  budou realizovány od 25.2.2014

Krylová
Thursday13.February2014

Přednáškový cyklus - Renesance a středověk

Nenechte si ujít v letním semestru přednáškový cyklus Renesance a středověk (KFI/RS2, 92BR). Aneb proč jezdit za odborníky po světě, když mohou přijet do Olomouce?

První přednáška bude realizována od 25.2.2014.

(viz program přednášek v příloze)

 
Krylová
Tuesday2.December2014

Jednota filozofická v letním semestru 2014

V nadcházejícím letním semestru se opět můžeme těšit na jedenáct přednášek Jednoty filozofické. Nabídka témat je velmi pestrá.

Přednášejícími budou prof. Dr. David Storch, Ph. D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Mgr. Hana Dobiášová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. et Mgr. Martin Zielina (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. Ladislav Koreň, Ph. D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové), ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph. D. (Filozofická fakulta MU v Brně), Mgr. Kateřina Klapilová, Ph. D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), PhDr. Dušan Gálik, CSc. (Filozofický ústav SAV v Bratislavě), PhDr. Dezider Kamhal, Ph. D. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě), PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph. D. (Filozofická fakulta UK v Praze).

Přednášky budou realizovány každou středu od 13:15-14.45 v učebně MK/1.16. Na program se můžete podívat v příloze.

Kurz pod kódem KFI/DPH3 si lze zapsat  jako volitelný předmět typu B nebo C.

 

Krylová
Sunday2.March2014

Erasmus+ 2014/2015

Studenti, kteří mají zájem o studium v zahraničí pod záštitou programu Erasmus+, nechť se laskavě nahlásí emailem Filipovi Tvrdému. Seznam bilaterálních dohod je k vidění zde, zvlášť upozorňujeme na nové partnerské instituce v Estonsku, Francii, Německu, Polsku a Turecku. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 26. únor 2014.

Tvrdý
Monday27.January2014

Upozornění pro studenty - předměty B!!!

Pro letní semestr jsou vypsány kurzy Dějiny epistemlogie (KFI/DE) a Proměny liberalismu (KFI/PL). Z administrativních důvodů, kterými nechceme unavovat, ale kurzy budou mít jinou náplň, než jaká je ve STAGu! Jako KFI/PL bude učit Mgr. Adéla Rádková kurz Hlavní témata v současné politické filozofii, jako KFI/DE bude učit Mgr. Roman Kucsa kurz K estetice gotické katedrály: opat Suger a Saint-Denis. Krátké anoace viz níže, další informace o kurzech budou k dispozici na webu katedry v sekci Anotace předmětů.

 

Hlavní témata v současné politické filozofii (KFI/PL): Cílem kurzu je představení hlavních témat v politické filozofii 19., 20. a počátku 21. století. Pozornost bude vždy soustředěna na aplikaci jednotlivých teorií na praxi. V kurzu budou postupně probírána tradiční témata (jako je spravedlnost, svoboda, rovnost, politická a právní odpovědnost aj.), ale pozornost bude věnována i moderním přístupům k politické filozofii, inspirovaných výzkumy v příbuzných vědních oborech.

K estetice gotické katedrály: opat Suger a Saint-Denis (KFI/DE): Interpretace vybraných textů vážících se k dílu opata Sugera a jeho přestavbě kostela Saint-Denis u Paříže v 2. čtvrtině 12. století.

Šebela
Thursday16.January2014

PRAGEX 2014

Ve dnech 4.-6. dubna 2014 se bude v Praze konat konference studentů filosofie. V případě zájmu o aktivní účast nebo bližší informace neváhejte kontaktovat pořadatele na emailu kalous.george@gmail.com

Krylová
Wednesday15.January2014

Rozpis studentů na SZZK a MADP - 20.1.2014

V příloze najdete rozpis studentů na státnice a obhajoby, které se budou konat v pondělí 20.1.2014.

Krylová
< Novější | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Bertrand 
Russell:

Úlohou filosofie je začít něčím jednoduchým, co ani nestojí za řeč,
a skončit něčím paradoxním, čemu nikdo neuvěří.