Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Tuesday16.September2014

"Béčkový" kurz Úvod do teorie deskripcí

Upozorňujeme studenty na "béčkový" kurz Úvod do teorie deskripcí, který je ve STAGu poněkud skryt pod kódem KFI/VP1E, Volitený seminář 1e. Kdo nemá jasno v tom, co je teorie deskripcí, má jedinečnou možnost to změnit!

Šebela
Saturday13.September2014

Začátek výuky doc. Petrů

Z důvodu zahr. cesty začne výuka doc. Petrů až v týdnu od 29.9.2014

Krylová
Tuesday9.December2014

Přednášky z renesanční a novověké filozofie

Upozorňujeme studenty na velmi lákavý kurz zvaných přednášek z renesanční a novověké filozofie, který má kód KFI/RAN1 (pro studenty doktorského programu KFI/92BRN), je ohodnocen 4 kredity a bude realizován vždy v úterý od 15hod. v učebně č. 1.16.

Jedná se o série přenášek k problematice vztahu renesance a novověku z pohledu filosofie, klasické filologie a dějin literatury.

Přednášky se uskuteční v rámci ESF OP VK projektu Centrum pro práci s renesančními texty reg. č. CZ 1.07/2.3.00/20.0026.

O tématech jednotlivých přednášek se dozvíte z přiloženého souboru.

Krylová
Tuesday9.September2014

Přednášky prof. Petera Millicana

Ve dnech 22. a 23. září 2014 na naší katedře vystoupí prof. Peter Millican z University of Oxford. V pondělí 22. září od 16:00 hodin pronese přednášku "Hume’s Chief Argument: the Origins and Development of David Hume’s Philosophy", v níž představí obecnou interpretaci Humovy filozofie. V úterý 23. září od 10:00 promluví na téma "The Common Core/Diversity Dilemma: Humean Epistemology and the Psychology of Religious Experience", přičemž východiskem mu bude Humova kritika zázraků z Enquiry; zaměří se i na vysvětlení náboženské zkušenosti z pozic kognitivní psychologie. Nakonec ve 14:00 přednese příspěvek s názvem "The Philosophical Significance of the Turing Machine and the Turing Test", v němž se zamyslí nad filozofickým přínosem Turingova stroje a Turingova testu. 

 

Akce je veřejně přístupná a koná se v Kapli Božího těla na Uměleckém centru UP Konvikt. Mimoolomoučtí studenti se zájmem o ubytování ať se laskavě přihlásí dr. Filipovi Tvrdému. Program a doporučenou literaturu najdete zde.

Příloha 1: plakat-millican.pdf
Tvrdý
Monday9.June2014

ORGANON IX. - Není chyba jako chyba

Ve dnech 11.-13.9.2014 bude u nás na katedře v učebně č. 1.16 probíhat ORGANON  IX.

Program najdete v přiloženém souboru.

Všichni jsou srdečně zváni.

Příloha 1: Organon IX.pdf
Krylová
Thursday9.January2014

Upomínka

V pátek 5. září 2014 na naší katedře vystoupí dr. Oliver Curry z University of Oxford. Od 10:00 hodin pronese přednášku "Morality as Cooperation: A Problem-Centred Approach", od 14:00 povede seminář nad textem "Who's Afraid of the Naturalistic Fallacy?". Akce je veřejně přístupná a koná se v Kapli Božího těla na Uměleckém centru UP Konvikt. Studenti se zájmem o ubytování či jinou podporu ať se laskavě přihlásí dr. Filipovi Tvrdému. Program a doporučenou literaturu najdete zde, přihlašovací jméno a heslo snad znáte.

Příloha 1: plakat-curry.pdf
Tvrdý
Thursday14.August2014

Konference "Logos kai Theos", Ostrava 1.9. - 2.9.2014

Katedra filozofie FF OU v Ostravě, Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu a Centrum pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM FF OU vás zvou na konferenci Λογος και Θεος , která se uskuteční v Ostravě ve dnech 1.-2.9.2014. 

Více informací najdete v příloze.

Krylová
Thursday14.August2014

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

http://www.dzs.cz/cz/zaci-studenti-a-absolventi/vysoke-skoly/

Tvrdý
Sunday13.July2014

Kurzy dr. Filipa Tvrdého v zimním semestru 2014/2015

Studenti třetího ročníku na webu najdou sylabus a podrobný program kurzu Novověká filosofie (NVF). V případě jakýchkoli nejasností mě - prosím - kontaktujte.

 

Pro další zájemce jsou nachystány předběžné anotace následujících volitelných kurzů: Neformální logika a teorie argumentace (NLA, vyučováno společně s Mgr. Martinou Juříkovou a Mgr. Zuzanou Rybaříkovou), David Hume (VP1A, vyučováno společně s Mgr. Adélou Rádkovou) a Problémy současné filosofie III (PSF3). Upozorňuji též na plán letošní Jednoty filozofické (JF14Z).

Tvrdý
Sunday13.July2014

Přednáška a seminář dr. Olivera Curryho

V pátek 5. září 2014 na naší katedře vystoupí dr. Oliver Curry z University of Oxford. Od 10:00 hodin pronese přednášku o vztahu morální psychologie a morální filozofie, od 14:00 povede seminář nad textem "Who's Afraid of the Naturalistic Fallacy?". Akce je veřejně přístupná a koná se v Kapli Božího těla na Uměleckém centru UP Konvikt. Studenti se zájmem o ubytování či jinou podporu ať se laskavě přihlásí dr. Filipovi Tvrdému. Program a doporučenou literaturu najdete zde.

 

Připomínáme také, že 22. a 23. září na témže místě vystoupí prof. Peter Millican z Hertford College na University of Oxford. Detaily budou upřesněny.

Příloha 1: plakat-curry.pdf
Tvrdý
< Novější | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Starší >

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.