Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Sunday10.August2014

Heart, centre of the world and principle of motion in the old and the new cosmology

V úterý 14.10.2014 vystoupí v rámci přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  

Prof. Miguel Angel Granada (Universitat de Barcelona)

s přednáškou na téma:  Heart, centre of the world and principle of motion

in the old and the new cosmology.

Anotaci k přednášce najdete v přiloženém souboru

Všichni jste srdečně zváni

Příloha 1: 03_CRT_Granada.pdf
Krylová
Thursday10.July2014

Změna učebny v úterý od 13:15 do 14.45

V úterky 7. a 14.10. se "prohodí" výuka v učebnách 1.17 a 3.08 - v učebně 3.08 bude probíhat přednáška z Politické filozofie a v učebně  1.17 cvičení z Úvodu do logické argumentace.

Šebela
Thursday10.July2014

Erasmus+ v letním semestru 2014/2015

Zájemci o studium v zahraniční ať se laskavě přihlásí u dr. Filipa Tvrdého, a to nejpozději do pondělí 13. října. Naskytla se možnost dodatečných pobytů během letního semestru 2014/2015. Seznam partnerských univerzit a další detaily naleznete zde.

Tvrdý
Tuesday10.June2014

Nabídka kurzu pro magisterské studenty

Milí studenti NMgr. studia - v přiloženém souboru najdete nabídku speciálního předmětu na akr.rok 2014/15 -  Jak na doktorské studium (FIF/JDS1).  Jedná sejednodenní blokovou výuku ohodnocenou 2 kredity.

Více najdete v příloze.

Krylová
Monday10.March2014

Mixture in the Renaissance

V úterý 7.10.2014 vystoupí v rámci přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  

Lucian Petrescu (Université libre de Bruxelles) s přednáškou na téma:  Mixture in the Renaissance.

Anotace k přednášce najdete v příloženém souboru.

Všichni jste srdečně zváni.

Příloha 1: 02_CRT_Petrescu.pdf
Krylová
Tuesday30.September2014

KRÁTKODOBÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Milí studenti Bc., NMgr i Ph.D studia, 

Katedra obecné lingvistiky nabízí krátkodobé zahraniční stáže pro všechny studenty. Krátkodobými stážemi se myslí třídenní, týdenní nebo čtrnáctidenní výjezdy do zemí EU, které lze využít např. pro návštěvu knihovny, archívu či konzultace se zahraničním odborníkem. Studentům bude hrazeno ubytování a cestovné.  V případě zájmu neváhejte kontaktovat dr. Zuzanu Zemanovou (zuzana.zemanova@upol.cz ). 

Krylová
Saturday27.September2014

The Power of Images in the Philosophy of Marsilio Ficino

V úterý 30.9.2014 vystoupí v rámci přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  

Anna Corrias  (Seeger Center for Hellenic Studies, Princeton University) s přednáškou na téma:  The Power of Images in the Philosophy of Marsilio Ficino

 

Všichni jste srdečně zváni.

Anotaci přednášky najdete v přiloženém souboru.

Příloha 1: 01_CRT_Corrias.pdf
Krylová
Friday26.September2014

Upozornění - kurz Úvod do teorie deskripcí

Kurz KFI/VP1E Úvod do teorie deskripcí začíná v úterý 7.10.!

Šebela
Wednesday17.September2014

Jednota filozofická, zimní semestr 2014/2015

Zveme vás na přednášky Jednoty filozofické, které se konají každou středu od 13:15 hodin v učebně 1.16 na Kateřinské 17. Přednášky jsou veřejně přístupné a následují je moderované diskuse. Kurz si lze zapsat jako volitelný předmět typu B nebo C (KFI/JF14Z). Podmínkou pro udělení zápočtu je účast v hodinách a podíl na diskusích, povoleny jsou nanejvýš dvě absence. Více na stránkách JF, podrobný program s abstrakty a doporučenými texty je k nalezení zde.

Příloha 1: JF2014Z.pdf
Tvrdý
Wednesday17.September2014

Výuka dr. M. Číhalové, Mgr. Z. Rybaříkové a Mgr. J. Roztočilové

Předmět KFI/FIL1  - v pondělí 22.9.2014  odpadá cvičení od 11.30-13.00h,   zapsaní studenti se však mohou dostavit  ve středu 24.9.2014 od  9.45-11.15.  Budou poskytnuty základní informace ohledně výuky předmětu a požadavků na studium.

Předmět KFI/ULA  - veškerá cvičení z předmětu (přednášející: Z. Rybaříková a J. Roztočilová)   budou realizovat až v týdnu od 29.9.2014.

Předmětu  KFI/LOI (Z. Rybaříková) – bude realizován z důvodu zahr. cesty  až v týdnu od 29.9.2014.

Krylová
< Novější | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Starší >

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Rudolf 
Carnap:

Metafyzikové jsou hudebníci bez muzikálních schopností.