Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Tuesday14.October2014

Konference o Alchymii

15. a 16. října proběhne konference o latinské alchymické literatuře české provenience. 

Nejeschleba
Monday10.November2014

Přednášky Anny Green o rodinné paměti

Katedra historie zve na přednášku historičky Anny Green z Nového Zélandu na téma: "Oral history and family memory". Více informací najdete v přiloženém souboru.

Krylová
Sunday10.August2014

Heart, centre of the world and principle of motion in the old and the new cosmology

V úterý 14.10.2014 vystoupí v rámci přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  

Prof. Miguel Angel Granada (Universitat de Barcelona)

s přednáškou na téma:  Heart, centre of the world and principle of motion

in the old and the new cosmology.

Anotaci k přednášce najdete v přiloženém souboru

Všichni jste srdečně zváni

Příloha 1: 03_CRT_Granada.pdf
Krylová
Thursday10.July2014

Změna učebny v úterý od 13:15 do 14.45

V úterky 7. a 14.10. se "prohodí" výuka v učebnách 1.17 a 3.08 - v učebně 3.08 bude probíhat přednáška z Politické filozofie a v učebně  1.17 cvičení z Úvodu do logické argumentace.

Šebela
Thursday10.July2014

Erasmus+ v letním semestru 2014/2015

Zájemci o studium v zahraniční ať se laskavě přihlásí u dr. Filipa Tvrdého, a to nejpozději do pondělí 13. října. Naskytla se možnost dodatečných pobytů během letního semestru 2014/2015. Seznam partnerských univerzit a další detaily naleznete zde.

Tvrdý
Tuesday10.June2014

Nabídka kurzu pro magisterské studenty

Milí studenti NMgr. studia - v přiloženém souboru najdete nabídku speciálního předmětu na akr.rok 2014/15 -  Jak na doktorské studium (FIF/JDS1).  Jedná sejednodenní blokovou výuku ohodnocenou 2 kredity.

Více najdete v příloze.

Krylová
Monday10.March2014

Mixture in the Renaissance

V úterý 7.10.2014 vystoupí v rámci přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  

Lucian Petrescu (Université libre de Bruxelles) s přednáškou na téma:  Mixture in the Renaissance.

Anotace k přednášce najdete v příloženém souboru.

Všichni jste srdečně zváni.

Příloha 1: 02_CRT_Petrescu.pdf
Krylová
Tuesday30.September2014

KRÁTKODOBÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Milí studenti Bc., NMgr i Ph.D studia, 

Katedra obecné lingvistiky nabízí krátkodobé zahraniční stáže pro všechny studenty. Krátkodobými stážemi se myslí třídenní, týdenní nebo čtrnáctidenní výjezdy do zemí EU, které lze využít např. pro návštěvu knihovny, archívu či konzultace se zahraničním odborníkem. Studentům bude hrazeno ubytování a cestovné.  V případě zájmu neváhejte kontaktovat dr. Zuzanu Zemanovou (zuzana.zemanova@upol.cz ). 

Krylová
Saturday27.September2014

The Power of Images in the Philosophy of Marsilio Ficino

V úterý 30.9.2014 vystoupí v rámci přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  

Anna Corrias  (Seeger Center for Hellenic Studies, Princeton University) s přednáškou na téma:  The Power of Images in the Philosophy of Marsilio Ficino

 

Všichni jste srdečně zváni.

Anotaci přednášky najdete v přiloženém souboru.

Příloha 1: 01_CRT_Corrias.pdf
Krylová
Friday26.September2014

Upozornění - kurz Úvod do teorie deskripcí

Kurz KFI/VP1E Úvod do teorie deskripcí začíná v úterý 7.10.!

Šebela
< Novější | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Starší >

Nejnovější aktuality

Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.