Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Wednesday1.July2015

Erasmus+ 2015/2016

Studenti, kteří mají zájem o studium v zahraničí pod záštitou programu Erasmus+, nechť se laskavě nahlásí emailem Filipovi Tvrdému. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 18. únor 2015.

Tvrdý
Sunday21.December2014

Užitečné odkazy

Došlo k rozsáhlé aktualizaci sekce Užitečné odkazy, případné připomínky a doplnění zasílejte sem.

Tvrdý
Monday15.December2014

Přednáška prof. Štěpána na JF

Ve středu 17. prosince se nekoná Jednota filozofická, přednáška prof. Štěpána bude realizována v letním semestru 2014/2015.

Tvrdý
Friday12.December2014

Konference "Teoretická východiska moderní demokracie"

Zveme srdečně všechny zájemce na konferenci o filozofických základech moderní demokracie s názvem "Teoretická východiska moderní demokracie", která se uskuteční 18.12.2014 od 9hod.

Program najdete v přiloženém souboru.

 

Krylová
Thursday12.June2014

Přednáška z cyklu Renesance a novověk

Plánovaná poslední (9.12.2014) přednáška z cyklu Renesance a novověk, kterou měl proslovit Márton Szentpéteri (Tenured Associate Professor, Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest) se nebude realizovat.

Krylová
Sunday12.January2014

Andrzej Frycz Modrzewski on Natural Law and the Ontology of Trinity

“V úterý 2.12.2014 vystoupí v rámci  přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  dr. Steffen Huber (Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Polskiej, Uniwersytet Jagielloński Krakow) s přednáškou na téma: „Andrzej Frycz Modrzewski on Natural Law and the Ontology of Trinity“

Všichni jste srdečně zváni.

Anotace přednášky  v přiloženém souboru.

Příloha 1: 09_CRT_Huber.pdf
Krylová
Wednesday26.November2014

Σχολή

Druhý ročník pražské konference studentů filozofie Σχολή se uskuteční během druhého dubnového víkendu v Praze. Konference není nijak tematicky vymezená, na aktivní i pasivní účast jsou zváni všichni studenti filozofických kateder na území České a Slovenské republiky. Aktivně účastnit se ale, vzhledem ke spíše propedeutickému charakteru akce, mohou účastnit jen studenti bakalářského a magisterského programu. Abstrakty v rozsahu 400–600 znaků (včetně mezer a psané ve třetí osobě) zasílejte na adresu
prazskaschole@gmail.com do 31. prosince 2014.

 

Příloha 1: schole_cfp.pdf
Tvrdý
Tuesday25.November2014

Termíny lednových státnic a obhajob

Milí studenti, ve STAGu jsou zveřejněny termíny na BSZZK, SZZK a obhajoby prací. Máte možnost se přihlašovat do čtvrtka 11.12.2014. Poté bude STAG uzavřen. 

BSZZK + BCDP - úterý 20.1.2015

SZZK + MADP - středa 21.1.2015

 

Termíny jsou sice vypsány do učebny v budobvě na Kateřinské 17, avšak s velkou pravděpodobností  budou státnice a obhajoby probíhat už opět v budově na Křížkovského 12.  

Krylová
Friday21.November2014

“Iuxta propria principia”: Bernardino Telesio on the Nature of the World.

V úterý 25.11.2014 vystoupí v rámci  přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  dr. Anna Laura Puliafito (Universität Basel) s přednáškou na téma: “Iuxta propria principia”:  Bernardino Telesio on the Nature of the World.“

 

 

Všichni jste srdečně zváni.

Anotace přednášky  v přiloženém souboru.

Krylová
Thursday13.November2014

Readings of the Nichomachean Ethics in late-Renaissance Poland

V úterý 18.11.2014 vystoupí v rámci  přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  dr. Danilo Facca (Instytut filozofii i socjologii Polskiej Akademii nauk, Warszawa) s přednáškou na téma „Readings of the Nichomachean Ethics in late-Renaissance Poland“

 

Všichni jste srdečně zváni.

Anotace přednášky  v přiloženém souboru.

Příloha 1: 07_CRT_Facca.pdf
Krylová
< Novější | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Starší >

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Edmund 
Burke:

Mají se odstranit všechny staré pomezní kameny,
aby se uvolnilo místo geometrické a aritmetické ústavě?