Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Sunday1.November2015

Stěhování katedry

Milí studenti,  

v pondělí 12.1.2015 se katedra stěhuje zpět  do budovy na Křížkovského 12. Zatím nebudou funkční telefonní linky a internetové připojení. Proto, prosím, omluvte možné pozdější reakce na vaše emaily. 

Krylová
Tuesday1.September2015

Kurzy jazykové a interkulturní přípravy

Oddělení mezinárodních vztahů vám přináší aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2014/2015 určené studentům vyjíždějícím v LS 2014/2015 a ZS 2015/2016 na studijní pobyt či pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility. Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete v přiložené prezentaci a na posteru.

 

POZOR! Uzávěrka pro registraci na lednové/únorové kurzy Interkulturní kompetence pro profesní a osobní život ve virtuální učebně (varianta B/) je 16/01/2015!

Tvrdý
Wednesday1.July2015

Erasmus+ 2015/2016

Studenti, kteří mají zájem o studium v zahraničí pod záštitou programu Erasmus+, nechť se laskavě nahlásí emailem Filipovi Tvrdému. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 18. únor 2015.

Tvrdý
Sunday21.December2014

Užitečné odkazy

Došlo k rozsáhlé aktualizaci sekce Užitečné odkazy, případné připomínky a doplnění zasílejte sem.

Tvrdý
Monday15.December2014

Přednáška prof. Štěpána na JF

Ve středu 17. prosince se nekoná Jednota filozofická, přednáška prof. Štěpána bude realizována v letním semestru 2014/2015.

Tvrdý
Friday12.December2014

Konference "Teoretická východiska moderní demokracie"

Zveme srdečně všechny zájemce na konferenci o filozofických základech moderní demokracie s názvem "Teoretická východiska moderní demokracie", která se uskuteční 18.12.2014 od 9hod.

Program najdete v přiloženém souboru.

 

Krylová
Thursday12.June2014

Přednáška z cyklu Renesance a novověk

Plánovaná poslední (9.12.2014) přednáška z cyklu Renesance a novověk, kterou měl proslovit Márton Szentpéteri (Tenured Associate Professor, Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest) se nebude realizovat.

Krylová
Sunday12.January2014

Andrzej Frycz Modrzewski on Natural Law and the Ontology of Trinity

“V úterý 2.12.2014 vystoupí v rámci  přednáškového cyklu Renesance a novověk II.  dr. Steffen Huber (Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Polskiej, Uniwersytet Jagielloński Krakow) s přednáškou na téma: „Andrzej Frycz Modrzewski on Natural Law and the Ontology of Trinity“

Všichni jste srdečně zváni.

Anotace přednášky  v přiloženém souboru.

Příloha 1: 09_CRT_Huber.pdf
Krylová
Wednesday26.November2014

Σχολή

Druhý ročník pražské konference studentů filozofie Σχολή se uskuteční během druhého dubnového víkendu v Praze. Konference není nijak tematicky vymezená, na aktivní i pasivní účast jsou zváni všichni studenti filozofických kateder na území České a Slovenské republiky. Aktivně účastnit se ale, vzhledem ke spíše propedeutickému charakteru akce, mohou účastnit jen studenti bakalářského a magisterského programu. Abstrakty v rozsahu 400–600 znaků (včetně mezer a psané ve třetí osobě) zasílejte na adresu
prazskaschole@gmail.com do 31. prosince 2014.

 

Příloha 1: schole_cfp.pdf
Tvrdý
Tuesday25.November2014

Termíny lednových státnic a obhajob

Milí studenti, ve STAGu jsou zveřejněny termíny na BSZZK, SZZK a obhajoby prací. Máte možnost se přihlašovat do čtvrtka 11.12.2014. Poté bude STAG uzavřen. 

BSZZK + BCDP - úterý 20.1.2015

SZZK + MADP - středa 21.1.2015

 

Termíny jsou sice vypsány do učebny v budobvě na Kateřinské 17, avšak s velkou pravděpodobností  budou státnice a obhajoby probíhat už opět v budově na Křížkovského 12.  

Krylová
< Novější | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Starší >

Nejnovější aktuality

Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Michel 
Foucault:

Hovořit o šílenství,
k tomu by bylo potřeba mít talent básníka.