Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday16.February2015

Izraelská demokracie prizmatem politické filozofie

První přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 18. února 2015 Mgr. Iva Balavajderová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Izraelská demokracie prizmatem politické filozofie". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: balavajderova.pdf
Tvrdý
Monday2.November2015

Program Jednoty filozofické

Izrael, logika, matematika, pedofilie, Bůh, transcendence, kacířství, konspirace, vědomí, monomýtie a polymýtie, Heidegger, objektivita a klasifikace věd... Jednota filozofická v letním semestru 2014/2015.

Příloha 1: JF2015L.pdf
Tvrdý
Monday2.November2015

Kognitivní věda a její budoucnost

V příloženém souboru najdete podrobnější info o  konferenci Kognitivní věda a její budoucnost, která proběhne na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 

18. 2. 2015.
 

Krylová
Saturday2.May2015

Seznam hostů na Jednotě filozofické

V tomto semestru k nám zavítají tito přednášející: Mgr. Iva Balavajderová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), Mgr. Zuzana Orságová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), doc. Tomáš Marvan, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., Mgr. Tereza Matějčková (Filozofická fakulta UK v Praze), Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové) a Mgr. Marek Nagy, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci). Podrobné informace budou zveřejněny co nejdříve.

Tvrdý
Thursday2.April2015

Symposium Art Ethicum

Katedra etiky a aplikovanej etiky FF UMB v spolupráci s Katedrou výtvarnej kultúry PdF UMB si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné vedecko-umelecké podujatie s názvom Symposium Art Ethicum, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. až 16. apríla 2015 v Banskej Bystrici. Abstrakty svojich príspevkov v slovenskom a anglickom jazyku posielajte v rozsahu max. 800 znakov do 20. 3. 2015 na adresu daniela.kovacova@umb.sk.

Tvrdý
Tuesday20.January2015

Re: Nové béčkové předměty!!

Tak anotace nových volitelných kurzů jsou již doplněny, najdete je v sekci Anotace předmětů:-)

Šebela
Monday19.January2015

Nové béčkové předměty!!!

Upozorňujeme studenty na nabídku nových "béčkových" předmětů na letní semestr. Ve STAGu jsou poněkud skryté, proto na ně takto výslovně upozorňujeme. Anotace kurzů bude v nejbližších hodinách aktualizována a co nejdříve se rozšířené verze anotací objeví i na webu katedry (budeme informovat). Jedná se o tyto kurzy:

 

KFI/VP2A

Vnímání, obraz, řeč: Merleau-Pontyho teorie smyslu a produktivního výrazu

Mg. Jan Halák, Ph.D., Mgr. Pavel Němčík

 

VP2B

Základy logiky aristotelské tradice

Mgr. Karel Šebela, Ph.D.

 

VP2C

Úvod do Fregeho filozofie matematiky

Mgr. Jana Roztočilová

 

VP2D

Mechanický materialismus

Mgr. Vladimír Vodička

 

VP2E

Who? Personal Identity. Then and Now.

Mgr. Lasse Nielsen

 

VP2F

Svobodná vůle

Mgr. Michal Gondek

 

Šebela
Sunday1.November2015

Zápočet KFI/SVF

Navzdory pondělnímu stěhování katedry se zítřejší (pondělí 12. 1. 2015) zápočet z předmětu SVF u dr. Čížka uskuteční ve "starých" prostorách v Kateřinské ulici.

Čížek
Sunday1.November2015

Stěhování katedry

Milí studenti,  

v pondělí 12.1.2015 se katedra stěhuje zpět  do budovy na Křížkovského 12. Zatím nebudou funkční telefonní linky a internetové připojení. Proto, prosím, omluvte možné pozdější reakce na vaše emaily. 

Krylová
Tuesday1.September2015

Kurzy jazykové a interkulturní přípravy

Oddělení mezinárodních vztahů vám přináší aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2014/2015 určené studentům vyjíždějícím v LS 2014/2015 a ZS 2015/2016 na studijní pobyt či pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility. Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete v přiložené prezentaci a na posteru.

 

POZOR! Uzávěrka pro registraci na lednové/únorové kurzy Interkulturní kompetence pro profesní a osobní život ve virtuální učebně (varianta B/) je 16/01/2015!

Tvrdý
< Novější | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...
Fri, 4.5.2018
Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu. STAG je pro zápis otevřen ...
Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.