Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday16.February2015

Výuka doc. Petrů

Přednášky a semináře doc. Petrů budou probíhat od 25.2.2015.

Krylová
Monday16.February2015

Výuka prof. Flosse

Výuka prof.Flosse bude realizována od 24.2.2015.

Krylová
Monday16.February2015

Soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon na FF UP

Soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon na FF UP.

Termín nominací je do 28.2.2015.

 

Informace v Žurnálu UP: http://www.zurnal.upol.cz/ff/zprava/clanek/nejlepsi-pedagog-filozoficke-fakulty-rozhodnou-studenti/

Informace na FB FF UP: https://www.facebook.com/ffup.cz?fref=nf

Podmínky soutěže: http://goo.gl/CXhv9o  

 

Krylová
Monday16.February2015

Izraelská demokracie prizmatem politické filozofie

První přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 18. února 2015 Mgr. Iva Balavajderová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Izraelská demokracie prizmatem politické filozofie". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: balavajderova.pdf
Tvrdý
Monday2.November2015

Program Jednoty filozofické

Izrael, logika, matematika, pedofilie, Bůh, transcendence, kacířství, konspirace, vědomí, monomýtie a polymýtie, Heidegger, objektivita a klasifikace věd... Jednota filozofická v letním semestru 2014/2015.

Příloha 1: JF2015L.pdf
Tvrdý
Monday2.November2015

Kognitivní věda a její budoucnost

V příloženém souboru najdete podrobnější info o  konferenci Kognitivní věda a její budoucnost, která proběhne na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 

18. 2. 2015.
 

Krylová
Saturday2.May2015

Seznam hostů na Jednotě filozofické

V tomto semestru k nám zavítají tito přednášející: Mgr. Iva Balavajderová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), Mgr. Zuzana Orságová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), doc. Tomáš Marvan, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., Mgr. Tereza Matějčková (Filozofická fakulta UK v Praze), Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové) a Mgr. Marek Nagy, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci). Podrobné informace budou zveřejněny co nejdříve.

Tvrdý
Thursday2.April2015

Symposium Art Ethicum

Katedra etiky a aplikovanej etiky FF UMB v spolupráci s Katedrou výtvarnej kultúry PdF UMB si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné vedecko-umelecké podujatie s názvom Symposium Art Ethicum, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. až 16. apríla 2015 v Banskej Bystrici. Abstrakty svojich príspevkov v slovenskom a anglickom jazyku posielajte v rozsahu max. 800 znakov do 20. 3. 2015 na adresu daniela.kovacova@umb.sk.

Tvrdý
Tuesday20.January2015

Re: Nové béčkové předměty!!

Tak anotace nových volitelných kurzů jsou již doplněny, najdete je v sekci Anotace předmětů:-)

Šebela
Monday19.January2015

Nové béčkové předměty!!!

Upozorňujeme studenty na nabídku nových "béčkových" předmětů na letní semestr. Ve STAGu jsou poněkud skryté, proto na ně takto výslovně upozorňujeme. Anotace kurzů bude v nejbližších hodinách aktualizována a co nejdříve se rozšířené verze anotací objeví i na webu katedry (budeme informovat). Jedná se o tyto kurzy:

 

KFI/VP2A

Vnímání, obraz, řeč: Merleau-Pontyho teorie smyslu a produktivního výrazu

Mg. Jan Halák, Ph.D., Mgr. Pavel Němčík

 

VP2B

Základy logiky aristotelské tradice

Mgr. Karel Šebela, Ph.D.

 

VP2C

Úvod do Fregeho filozofie matematiky

Mgr. Jana Roztočilová

 

VP2D

Mechanický materialismus

Mgr. Vladimír Vodička

 

VP2E

Who? Personal Identity. Then and Now.

Mgr. Lasse Nielsen

 

VP2F

Svobodná vůle

Mgr. Michal Gondek

 

Šebela
< Novější | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Epikuros:

A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt,
a když je tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých,
ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.