Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Friday20.February2015

O (ne)účinnosti logiky

Přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 25. února 2015 prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "O (ne)účinnosti logiky". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: stepan.pdf
Tvrdý
Friday20.February2015

OLEX 2015 - studentská filozofická konference

V pátek 27.2.2015 se od 13.00hod uskuteční v učebně č. 2.18 druhý ročník studentské filozofické konference - OLEX 2015

Program najdete v příloze.

Příloha 1: OLEX 2015_info.pdf
Krylová
Wednesday18.February2015

Úvod do Fregeho filozofie matematiky

Kurz KFI/VP2C Úvod do filozofie matematiky bude realizován od 5.3. 2015.

Šebela
Monday16.February2015

Výuka doc. Petrů

Přednášky a semináře doc. Petrů budou probíhat od 25.2.2015.

Krylová
Monday16.February2015

Výuka prof. Flosse

Výuka prof.Flosse bude realizována od 24.2.2015.

Krylová
Monday16.February2015

Soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon na FF UP

Soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon na FF UP.

Termín nominací je do 28.2.2015.

 

Informace v Žurnálu UP: http://www.zurnal.upol.cz/ff/zprava/clanek/nejlepsi-pedagog-filozoficke-fakulty-rozhodnou-studenti/

Informace na FB FF UP: https://www.facebook.com/ffup.cz?fref=nf

Podmínky soutěže: http://goo.gl/CXhv9o  

 

Krylová
Monday16.February2015

Izraelská demokracie prizmatem politické filozofie

První přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 18. února 2015 Mgr. Iva Balavajderová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Izraelská demokracie prizmatem politické filozofie". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: balavajderova.pdf
Tvrdý
Monday2.November2015

Program Jednoty filozofické

Izrael, logika, matematika, pedofilie, Bůh, transcendence, kacířství, konspirace, vědomí, monomýtie a polymýtie, Heidegger, objektivita a klasifikace věd... Jednota filozofická v letním semestru 2014/2015.

Příloha 1: JF2015L.pdf
Tvrdý
Monday2.November2015

Kognitivní věda a její budoucnost

V příloženém souboru najdete podrobnější info o  konferenci Kognitivní věda a její budoucnost, která proběhne na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 

18. 2. 2015.
 

Krylová
Saturday2.May2015

Seznam hostů na Jednotě filozofické

V tomto semestru k nám zavítají tito přednášející: Mgr. Iva Balavajderová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), Mgr. Zuzana Orságová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), doc. Tomáš Marvan, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., Mgr. Tereza Matějčková (Filozofická fakulta UK v Praze), Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové) a Mgr. Marek Nagy, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci). Podrobné informace budou zveřejněny co nejdříve.

Tvrdý
< Novější | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Starší >

Nejnovější aktuality

Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...
Sat, 3.3.2018
Program Olomouckého filozofického spolku na letní semestr 2017/2018.
Sat, 2.6.2018
Katedra klasické filologie nabízí na LS předměty typu "C": KKF/HF2 (History and ...
Tue, 30.1.2018
Centrum judaistických studií nabízí studentů filozofie C předmět "Engelmannův ...
Fri, 19.1.2018
Od února 2018 budou u magisterské státní závěrečné zkoušky používána ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Epikuros:

A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt,
a když je tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých,
ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.