Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Sunday4.January2015

Termíny červnových státnic a obhajob

Milí studenti,

ve STAGu jsou od dnešního dne otevřeny termíny  pro přihlášení na státnice a obhajoby. Přihlásit se můžete do 7.5.2015 do 11.00hod. , pak se STAG uzavře.

 

BSZZK: 3. + 4.6.2015

BCDP: 2.6.2015

SZZK: 8.+9.6.2015

MADP: 10.6.2015

 

Krylová
Thursday26.March2015

Studentská konference Think!

Katedry filosofie FF Univerzity Pardubice zve na studentskou konferenci Think!, která se uskuteční 18.-19. května 2015 v Klubu Divadla 29 v Pardubicích.

 Pozvánku na konferenci a bližší informace naleznete v příloze.

Krylová
Thursday26.March2015

Přihlášky do doktorského studia

Termín pro podání el. přihlášek do doktorského studia byl prodloužen do 30.4.2015

(http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/doktorske-studium-phd/prijimaci-rizeni/). 

 

Krylová
Wednesday25.March2015

Kacířství Patočkových „Kacířských esejů“

Přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 1. dubna 2015 Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), a to na téma "Kacířství Patočkových 'Kacířských esejů'". Více informací na stránkách katedry a kurzu. Je nanejvýš žádoucí, aby si účastníci přednášek přečetli celé Kacířské eseje o filosofii dějin (např. Praha: OIKOYMENH, 2007).

Příloha 1: chvatik.pdf
Tvrdý
Thursday19.March2015

Nabídka kurzu pro studenty navazujícího mgr. studia

Dovolujeme si Vás upozornit na volná místa ve speciálním kurzu, který studentům navazujícího magisterského studia přibližuje principy a náplň doktorského studia. 

V letním semestru se realizuje pod názvem„Jak na doktorské studium 2 (FIF/JDS2)“.

 

V rozvrhu na LS 2015 je předmět FIF/JDS2 vypsaný již na pátek 20. března 2015. Koná se od 9:00 zhruba do 14:30 v učebně č. 5 na Katedře romanistiky FF UP (Křížkovského 10, 1. p.). 

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu (hodnoceného 2 kredity) je aktivní účast na blokové výuce.

Kontakt a více informací najdete v přiloženém souboru.
Krylová
Thursday19.March2015

Tri modality transcendencie

Letošní šestou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 25. března 2015 prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), a to na téma "Tri modality transcendencie". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: marcelli.pdf
Tvrdý
Tuesday3.November2015

Kosmologický důkaz Boží existence

Letošní pátou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 18. března 2015 Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), a to na téma "Kosmologický důkaz Boží existence". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: dvorak.pdf
Tvrdý
Wednesday3.June2015

Pedofilie - věčný spor realismu s nominalismem

Čtvrtou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 11. března 2015 Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Pedofilie - věčný spor realismu s nominalismem". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: fafejta.pdf
Tvrdý
Tuesday3.February2015

Výuka na KFI ve dnech 9.+10.3.2015

Z důvodu konání mimořádných přednášek prof. Timothy Williamsona z New College na University of Oxford  ve dnech 9.-10. března 2015, se výuka v daný čas na filozofii RUŠÍ.

Realizace výuky, která následuje po skončení jeho přednášek (tj. od 13.15h a od 16.45h), je již zcela v kompetenci přednášejících  a na domluvě se studenty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

prof. Timothy Williamson 

pondělí 9.3.2015 (Kaple Božího těla)

11:30-13:00:  Acting on Knowledge

15:00-16:30:  Justifications, Excuses, and Sceptical Scenarios

 

úterý 10.3.2015 (učebna 2.18)

11:30-13:00: Philosophical Criticisms of Experimental Philosophy

15:00-16:30: Model-Building in Philosophy

 

Krylová
Tuesday3.February2015

Oslava - 25 let obnovení katedry filozofie

V pátek 12.6.2015 se uskuteční v prostorách katedry filosofie a na přilehlých parkánových zahradách neformální oslava  - 25 let od obnovení katedry filozofie.

Více informací najdete v přiloženém souboru.

Krylová
< Novější | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Starší >

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Bertrand 
Russell:

Já i moji přátelé jsme osobnosti udivujícího intelektu a ctnosti.
Je stěží pochopitelné, že by se tolik ducha a ctnosti mohlo vyskytovat nahodile.