Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Tuesday4.August2015

Přednáška: Polygeny, Pleiotropy, and Two Kinds of Concurrentist Ontology

Ve středu 15. dubna 2015, v 11:00hod. se na Katedře filosofie a patrologie CMTF UP v učebně U7 (CMTF UP, Univerzitní 22) uskuteční přednáška Michała Głowaly

(Wrocław University) na téma: Polygeny, Pleiotropy, and Two Kinds of Concurrentist Ontology.

 

Plakátek v příloženém souboru.

Příloha 1: plakat Glowala.docx
Krylová
Wednesday4.February2015

K problematice konspiračních teorií

Další přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 8. dubna 2015 Mgr. Zuzana Orságová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "K problematice konspiračních teorií". Více informací na stránkách katedry a kurzu. Studentům se doporučuje, aby se seznámili aspoň s některými webovými stránkami o konspiračních teoriích, např. AC24AeronetProtiproud, Osud, Svět kolem násOctování nebo Vesmírní lidé.

Příloha 1: orsagova.pdf
Tvrdý
Wednesday4.February2015

Schůzka o mezinárodních mobilitách

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP si vás dovoluje pozvat na informační schůzku o mezinárodních mobilitách. Zvláště vítáni jsou studenti, kteří se chystají vycestovat v roce 2016. Setkání se koná 28. dubna od 15:00 v aule Filozofické fakulty.

Tvrdý
Sunday4.January2015

Termíny červnových státnic a obhajob

Milí studenti,

ve STAGu jsou od dnešního dne otevřeny termíny  pro přihlášení na státnice a obhajoby. Přihlásit se můžete do 7.5.2015 do 11.00hod. , pak se STAG uzavře.

 

BSZZK: 3. + 4.6.2015

BCDP: 2.6.2015

SZZK: 8.+9.6.2015

MADP: 10.6.2015

 

Krylová
Thursday26.March2015

Studentská konference Think!

Katedry filosofie FF Univerzity Pardubice zve na studentskou konferenci Think!, která se uskuteční 18.-19. května 2015 v Klubu Divadla 29 v Pardubicích.

 Pozvánku na konferenci a bližší informace naleznete v příloze.

Krylová
Thursday26.March2015

Přihlášky do doktorského studia

Termín pro podání el. přihlášek do doktorského studia byl prodloužen do 30.4.2015

(http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/doktorske-studium-phd/prijimaci-rizeni/). 

 

Krylová
Wednesday25.March2015

Kacířství Patočkových „Kacířských esejů“

Přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 1. dubna 2015 Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), a to na téma "Kacířství Patočkových 'Kacířských esejů'". Více informací na stránkách katedry a kurzu. Je nanejvýš žádoucí, aby si účastníci přednášek přečetli celé Kacířské eseje o filosofii dějin (např. Praha: OIKOYMENH, 2007).

Příloha 1: chvatik.pdf
Tvrdý
Thursday19.March2015

Nabídka kurzu pro studenty navazujícího mgr. studia

Dovolujeme si Vás upozornit na volná místa ve speciálním kurzu, který studentům navazujícího magisterského studia přibližuje principy a náplň doktorského studia. 

V letním semestru se realizuje pod názvem„Jak na doktorské studium 2 (FIF/JDS2)“.

 

V rozvrhu na LS 2015 je předmět FIF/JDS2 vypsaný již na pátek 20. března 2015. Koná se od 9:00 zhruba do 14:30 v učebně č. 5 na Katedře romanistiky FF UP (Křížkovského 10, 1. p.). 

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu (hodnoceného 2 kredity) je aktivní účast na blokové výuce.

Kontakt a více informací najdete v přiloženém souboru.
Krylová
Thursday19.March2015

Tri modality transcendencie

Letošní šestou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 25. března 2015 prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), a to na téma "Tri modality transcendencie". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: marcelli.pdf
Tvrdý
Tuesday3.November2015

Kosmologický důkaz Boží existence

Letošní pátou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 18. března 2015 Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), a to na téma "Kosmologický důkaz Boží existence". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: dvorak.pdf
Tvrdý
< Novější | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Edmund 
Burke:

Mají se odstranit všechny staré pomezní kameny,
aby se uvolnilo místo geometrické a aritmetické ústavě?