Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Friday17.April2015

Problém monomýtie a polymýtie: je suis Odo Marquard

Desátou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 22. dubna 2015 prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., a to na téma "Problém monomýtie a polymýtie: je suis Odo Marquard". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: horyna.pdf
Tvrdý
Wednesday4.November2015

Konceptuální základy teorie vědomí

Devátou přednášku Jednoty filozofické pronesou ve středu 15. dubna 2015 doc. Tomáš Marvan, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze) a Mgr. Michal  Polák, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni), a to na téma "Konceptuální základy teorie vědomí". Více informací na stránkách katedry a kurzu.

Příloha 1: marvan.pdf
Tvrdý
Tuesday4.August2015

Přednáška: Polygeny, Pleiotropy, and Two Kinds of Concurrentist Ontology

Ve středu 15. dubna 2015, v 11:00hod. se na Katedře filosofie a patrologie CMTF UP v učebně U7 (CMTF UP, Univerzitní 22) uskuteční přednáška Michała Głowaly

(Wrocław University) na téma: Polygeny, Pleiotropy, and Two Kinds of Concurrentist Ontology.

 

Plakátek v příloženém souboru.

Příloha 1: plakat Glowala.docx
Krylová
Wednesday4.February2015

K problematice konspiračních teorií

Další přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 8. dubna 2015 Mgr. Zuzana Orságová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "K problematice konspiračních teorií". Více informací na stránkách katedry a kurzu. Studentům se doporučuje, aby se seznámili aspoň s některými webovými stránkami o konspiračních teoriích, např. AC24AeronetProtiproud, Osud, Svět kolem násOctování nebo Vesmírní lidé.

Příloha 1: orsagova.pdf
Tvrdý
Wednesday4.February2015

Schůzka o mezinárodních mobilitách

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP si vás dovoluje pozvat na informační schůzku o mezinárodních mobilitách. Zvláště vítáni jsou studenti, kteří se chystají vycestovat v roce 2016. Setkání se koná 28. dubna od 15:00 v aule Filozofické fakulty.

Tvrdý
Sunday4.January2015

Termíny červnových státnic a obhajob

Milí studenti,

ve STAGu jsou od dnešního dne otevřeny termíny  pro přihlášení na státnice a obhajoby. Přihlásit se můžete do 7.5.2015 do 11.00hod. , pak se STAG uzavře.

 

BSZZK: 3. + 4.6.2015

BCDP: 2.6.2015

SZZK: 8.+9.6.2015

MADP: 10.6.2015

 

Krylová
Thursday26.March2015

Studentská konference Think!

Katedry filosofie FF Univerzity Pardubice zve na studentskou konferenci Think!, která se uskuteční 18.-19. května 2015 v Klubu Divadla 29 v Pardubicích.

 Pozvánku na konferenci a bližší informace naleznete v příloze.

Krylová
Thursday26.March2015

Přihlášky do doktorského studia

Termín pro podání el. přihlášek do doktorského studia byl prodloužen do 30.4.2015

(http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/doktorske-studium-phd/prijimaci-rizeni/). 

 

Krylová
Wednesday25.March2015

Kacířství Patočkových „Kacířských esejů“

Přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 1. dubna 2015 Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (Filozofický ústav AV ČR v Praze), a to na téma "Kacířství Patočkových 'Kacířských esejů'". Více informací na stránkách katedry a kurzu. Je nanejvýš žádoucí, aby si účastníci přednášek přečetli celé Kacířské eseje o filosofii dějin (např. Praha: OIKOYMENH, 2007).

Příloha 1: chvatik.pdf
Tvrdý
Thursday19.March2015

Nabídka kurzu pro studenty navazujícího mgr. studia

Dovolujeme si Vás upozornit na volná místa ve speciálním kurzu, který studentům navazujícího magisterského studia přibližuje principy a náplň doktorského studia. 

V letním semestru se realizuje pod názvem„Jak na doktorské studium 2 (FIF/JDS2)“.

 

V rozvrhu na LS 2015 je předmět FIF/JDS2 vypsaný již na pátek 20. března 2015. Koná se od 9:00 zhruba do 14:30 v učebně č. 5 na Katedře romanistiky FF UP (Křížkovského 10, 1. p.). 

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu (hodnoceného 2 kredity) je aktivní účast na blokové výuce.

Kontakt a více informací najdete v přiloženém souboru.
Krylová
< Novější | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

W. V. O. 
Quine:

Patřím k té velké menšině nebo malé většině těch, kdo odmítají karteziánský sen o základech vědecké jistoty,
které by byly pevnější než sama vědecká metoda.