Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Thursday19.November2015

Rétorická účinnost Pascalovy sázky

Další přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 25. listopadu 2015 Mgr. Iva Svačinová (Filozofická fakulta MU v Brně), a to na téma "Rétorická účinnost Pascalovy sázky". Více informací na stránkách kurzu.

Tvrdý
Friday11.December2015

Mýtus počátku: legitimizační strategie státnosti ve středověkých a raněnovověkých textech

Další přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 18. listopadu 2015 prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor naší univerzity, a to na téma "Mýtus počátku: legitimizační strategie státnosti ve středověkých a raněnovověkých textech". Více informací na stránkách kurzu.

Příloha 1: miller-plakatek.pdf
Tvrdý
Monday11.May2015

Interní relace jako imperativy a jejich reflexivní případy

Další přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 11. listopadu 2015 doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně), a to na téma "Interní relace jako imperativy a jejich reflexivní případy". Více informací na stránkách kurzu.

Příloha 1: macha-plakatek.pdf
Tvrdý
Wednesday11.February2015

6. ročník soutěže Nebojme se myslet!

Byl vyhlášen 6. ročník soutěže pro studenty středních škol Nebojme se myslet!

Autoři nejlepších filosofických esejí získají čtečky Amazon Kindle nebo také příležitost reprezentovat ČR na Mezinárodní filosofické olympiádě v belgickém Gentu.

Závazné přihlášky do soutěže je nutné zaslat na email nebojmesemyslet@upol.cz nejpozději do 4. prosince 2015 (je třeba uvést jméno a příjmení, email, školu a ročník soutěžícího).

Bližší informace naleznete na http://nebojmesemyslet.upol.cz/#tab=0

nebo na FB/Nebojme se myslet.

Program soutěžního dne v příloze. 

Čížek
Saturday24.October2015

Metafilozofia – wittgensteinovský pohľad

Další přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 4. listopadu 2015 PhDr. Dezider Kamhal, Ph.D. (Fakulta matematiky UK v Bratislavě), a to na téma "Metafilozofia – wittgensteinovský pohľad". Více informací na stránkách kurzu.

Příloha 1: kamhal-plakatek.pdf
Tvrdý
Sunday18.October2015

Prázdno a světlo: filozofické pozadí pokusů s vakuem Valeriana Magniho

Pátou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 21. října 2015 doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., vedoucí naší katedry, a to na téma "Prázdno a světlo: filozofické pozadí pokusů s vakuem Valeriana Magniho". Více informací na stránkách kurzu.

Tvrdý
Saturday10.October2015

Pravdivost a tvrditelnost v logice

Čtvrtou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 14. října 2015 Mgr. Vít Punčochář (Filozofická fakulta UK v Praze), a to na téma "Pravdivost a tvrditelnost v logice". Více informací na stránkách kurzu.

Tvrdý
Tuesday10.February2015

Evo-devo, epigenetika, biosémiotika: je darwinismus mrtev?

Třetí přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 7. října 2015 prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Evo-devo, epigenetika, biosémiotika: je darwinismus mrtev?". Více informací na stránkách kurzu.

Příloha 1: grim-plakatek.pdf
Tvrdý
Tuesday29.September2015

Výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2016

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2016. Pdorobnosti naleznete na přiloženém plakátku a na stránkách fakulty.

Tvrdý
Friday25.September2015

Last minute nabídka B předmětů!!!

Upozorňujeme studenty na možnost se zapsat (do 27.9.2015!) na nové B předměty.

Prvním předmětem je KFI/CRF7 - Četba a interpretace Aristotelových spisů, který bude přednášet dr. Pavel Hobza vždy v pondělí od 16.45-18.15 v učebně 2.18.

 

Druhým předmětem je KFI/VP2B - Základy logiky aristotelské tradice, jenž bude přednášet dr. Karel Šebela vždy ve čtvrtek od 15.00-16.30 v učebně 2.15.

 

Předměty jsou vhodné jak pro první ročník, tak i pro ostatní (i archivní) ročníky.

 

 

Krylová
< Novější | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 18.10.2018
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na ...
Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Edmund 
Burke:

Mají se odstranit všechny staré pomezní kameny,
aby se uvolnilo místo geometrické a aritmetické ústavě?