Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Sunday1.May2016

Sylaby předmětů AF, NLA a SKA

Na webu najdete aktualizované sylaby a harmonogramy těchto předmětů: Analytická filozofie (KFI/AF), Neformální logika a teorie argumentace (KFI/NLA), Střet kontinentální a analytické filozofie (KFI/SKA). Zápis předmětů do IS STAG začíná 19. ledna 2016.

Tvrdý
Friday18.December2015

Konference pro doktorandy z cyklu Mladá filozofia / Bratislava

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro doktorandy na téma Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2016, která je v rámci 13. ročníku cyklu Mladá filozofia. Konference se uskuteční ve dnech 31.3.2016 - 1.4.2016. 

Více v přiložených souborech (pozvánka a přihláška)

Krylová
Monday14.December2015

Erasmus+

Zájemci o studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ ať se laskavě ohlásí dr. Filipu Tvrdému. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2016/2017 bude dříve než obvykle, mezní termín je stanoven už na 15. leden 2016. Přehled pracovišť, s nimiž má naše katedra uzavřeny bilaterální smlouvy, najdete na těchto stránkách. V případě volné kapacity je možné vyjíždět i přes jiné katedry, seznam parnerských univerzit se nachází v příloze. Novinkou je, že studenti mohou v zahraničí absolvovat i povinné předměty typu A, a to po dohodě s koordinátorem a konkrétním vyučujícím.

Tvrdý
Sunday13.December2015

Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace

Poslední přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 16. prosince 2015 doc. Marek Petrů, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace". Více informací na stránkách kurzu.

 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na viděnou v příštím kalendářním roce!

Příloha 1: petru-plakatek.pdf
Tvrdý
Thursday12.March2015

"I am an American in my principles." Vliv Humova politického myšlení na americké otce zakladatele

Předposlední přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 9. prosince 2015 Mgr. Adéla Eichlerová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "'I am an American in my principles.' Vliv Humova politického myšlení na americké otce zakladatele". Více informací na stránkách kurzu.

Tvrdý
Thursday12.February2015

Naturalismus a pravda

Další přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 2. prosince 2015 Mgr. Stefanie Dach (Filozofická fakulta ZČU v Plzni), a to na téma "Naturalismus a pravda". Více informací na stránkách kurzu.

Příloha 1: dach-plakatek.pdf
Tvrdý
Tuesday24.November2015

Pasování 1.ročníku

Ve středu 2.12.2015 od 19hod. proběhne  v restauraci U Puškaře pasování 1.ročníku. Všichni jste srdečně zváni.

Krylová
Friday20.November2015

Termíny státnic a obhajob v lednu 2016

Ve STAgu jsou vypsány termíny na lednové státnice a obhajoby, na které se můžete od dnešního dne zapisovat. STAG bude pro zápis uzavřen ve čtvrtek 10.12.2015.  

 

Obhajoba DP: 19.1.2016 (úterý)

SZZK: 20.1.2016 (středa)

 

Obhajoba BP: 26.1.2016 (úterý)

BSZZK: 27.1.2016 (středa)

 

 

Krylová
Thursday19.November2015

Studentská konference FILEX - Brno

Zveme vás na studentsku konferenci FILEX 2015, která se koná 27. - 28. listopadu 2015  v Brně.  

Více informací v přiloženém plakátku a programu.

Příloha 1: PLAKÁT.jpg
Příloha 2: PROGRAM.pdf
Krylová
Thursday19.November2015

Rétorická účinnost Pascalovy sázky

Další přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 25. listopadu 2015 Mgr. Iva Svačinová (Filozofická fakulta MU v Brně), a to na téma "Rétorická účinnost Pascalovy sázky". Více informací na stránkách kurzu.

Tvrdý
< Novější | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Starší >

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Bertrand 
Russell:

Já i moji přátelé jsme osobnosti udivujícího intelektu a ctnosti.
Je stěží pochopitelné, že by se tolik ducha a ctnosti mohlo vyskytovat nahodile.