Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Thursday9.July2015

Analytic Philosophy Reading Group

V tomto semestru bude poprvé organizována Analytic Philosophy Reading Group (KFI/VP1A), která se bude konat každé úterý od 11:30 do 13:00 v místnosti KB 2.15 pod vedením Mgr. Lasseho Nielsena. Volitelný seminář je určen pro středně pokročilé, tj. pravděpodobně pro studenty 2. a 3. bloku, kteří již absolvovali povinnou přednášku Analytická filozofie. Obsahem kurzu je četba poquinovské filozofie na nejrůznější témata, přičemž kritériem pro výběr textů byla jejich zajímavost a zábavnost. Hlavním tématem tohoto semestru je metafilozofie, počínaje úvahami o vědě a naturalismu, přes problematickou udržitelnost apriorního poznání a myšlenkových experimentů, až po škodlivost obskurantního vyjadřování a postmoderní metodologie. Účastníci semináře musejí vykazovat znalost anglického jazyka, v němž budou dostupné nejen všechny texty, ale bude v něm vedena i celá hodina.

Příloha 1: VP1A.pdf
Tvrdý
Saturday9.May2015

Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma

Dne 25. září 2015 se v Kapli Božího těla na Uměleckém centru UP Konvikt koná konference "Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma", a to v rámci stejnojmenného projektu Studentské grantové soutěže UP (č.p. IGA_FF_2015_023). Cílem devíti příspěvků bude pokrýt stěžejní témata Humovy filozofie a ukázat, jaký vliv má skotský filozof na současná řešení problémů epistemologie, estetiky, etiky a politiky. Podrobný program naleznete na přiloženém plakátku, abstrakty a doporučená literatura jsou na těchto stránkách.

 

V návaznosti na konferenci bude v zimním semestru otevřen volitelný seminář David Hume (KFI/HUM, úterý 16:45-18:15, místnost KB 2.15), na němž budou čteny klíčové pasáže ze spisu A Treatise of Human Nature. Kurz je za čtyři kredity, vede jej Mgr. Adéla Eichlerová a dr. Filip Tvrdý, jeho anotace a program jsou zde.

Příloha 1: plakát-hume.pdf
Příloha 2: plakát-hume.png
Příloha 3: abstrakty-hume.pdf
Tvrdý
Friday31.July2015

ROZVRH na zimní semestr 2015

Rozvrh na ZS 2015 najdete  na http://www.kfil.upol.cz/dokumenty/rozvrh?lang=cz.

Ke stažení v přiloženém souboru.

Příloha 1: ROZVRH ZS _2015.pdf
Krylová
Friday31.July2015

HARMONOGRAM KATEDRY 2015/16

Je vyvěšen harmonogram katedry na ak.rok 2015/16. Ke shlédnutí  - na  http://www.kfil.upol.cz/dokumenty/harmonogram?lang=cz nebo přiloženém souboru.

Krylová
Thursday23.July2015

Seznam hostů na Jednotě filozofické

V zimním semestru 2015/16 budou přednášky Jednoty filozofické od 23. září do 16. prosince a vystoupí na nich tito přednášející: Mgr. Martin Vraný (Filozofická fakulta UK v Praze), doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), Mgr. Vít Punčochář (Filozofická fakulta UK v Praze), James A. T. Lancaster, Ph.D. (School of Advanced Study at the University of London), PhDr. Dezider Kamhal, Ph.D. (Fakulta matematiky UK v Bratislavě), doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně), prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), Mgr. Iva Svačinová (Filozofická fakulta MU v Brně), Mgr. Stefanie Dach (Filozofická fakulta ZČU v Plzni), Mgr. Adéla Eichlerová (Filozofická fakulta UP v Olomouci) a doc. Marek Petrů, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci). Kurz je možné zapisovat si pod zkratkou KFI/JF15Z, přednášky se konají každou středu od 13:15 do 14:45 v místnosti KB-2.18. Podrobné informace budou zveřejněny co nejdříve.

Tvrdý
Monday22.June2015

Letní filosofická škola!!!

Srdečně zveme studenty na tradiční Letní filosofickou školu, která doprovází naši katedru filozofie již od jejích počátků!

Šebela
Tuesday16.June2015

Termíny státnic a obhajob v září 2015

Milí studenti,

ve STAGu jsou zveřejněny zářijové termíny ke státnicím a obhajobám.

Máte možnost se zapsat do 25.6.2015, poté bude STAG uzavřen.

Termíny:

SZZK-26.8.2015, MADP-27.8.2015, BSZZK-2.9.2015 a BCDP-3.9.2015

 

Krylová
Friday6.November2015

Obhajoby disertačních prací

Ve středu 17.6.2015 se od 13.00 hod. budou konat v učebně 1.16 obhajoby disertačních prací:

Mgr. Tomáš Došek (téma: Antropologie ve Wittgensteinově pozdním myšlení) 

Mgr. Martin Zielina (téma: Aristotelova klasifikace živočichů)

 

Více informací  - viz přiložené pozvánky

Krylová
Friday6.November2015

OSLAVA - VÝROČÍ KATEDRY

Připomínáme, že již zítra proběhne oslava 25. výročí obnovení katedry filozofie.

Více na přiloženém plakátku.

Příloha 1: oslava-plakát.pdf
Krylová
Friday22.May2015

Změna místa konání přednášek prof. Singera

Z důvodů mimořádného zájmu jsme museli přesunout přednášky prof. Petera Singera do místnosti s větší kapacitou, konkrétně do Auditoria Pedagogické fakulty UP (Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc; mapa).

 

Stále probíhá registrace účastníků, je třeba vyplnit tento formulář. V příloze je ke stažení plakátek ve formátu JPG a PDF. Webové stránky s detailními informacemi naleznete zde, kontaktní osobou je dr. Filip Tvrdý.

 

Na místě bude možné zakoupit tyto knihy prof. Singera: The Most Good You Can Do: How Effective Altruism is Changing Ideas About Living Ethically (Yale University Press, 2015), Practical Ethics, 3rd Ed. (Cambridge University Press, 2011), The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral Progress (Princeton University Press, 2011), In Defense of Animals: The Second Wave (Wiley-Blackwell, 2005).

Příloha 1: plakat-singer.jpg
Příloha 2: plakat-singer.pdf
Tvrdý
< Novější | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech vrahů?
To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi noži, -
kdo z nás tuto krev smyje?