Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Saturday10.October2015

Pravdivost a tvrditelnost v logice

Čtvrtou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 14. října 2015 Mgr. Vít Punčochář (Filozofická fakulta UK v Praze), a to na téma "Pravdivost a tvrditelnost v logice". Více informací na stránkách kurzu.

Tvrdý
Tuesday10.February2015

Evo-devo, epigenetika, biosémiotika: je darwinismus mrtev?

Třetí přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 7. října 2015 prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Evo-devo, epigenetika, biosémiotika: je darwinismus mrtev?". Více informací na stránkách kurzu.

Příloha 1: grim-plakatek.pdf
Tvrdý
Tuesday29.September2015

Výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2016

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2016. Pdorobnosti naleznete na přiloženém plakátku a na stránkách fakulty.

Tvrdý
Friday25.September2015

Last minute nabídka B předmětů!!!

Upozorňujeme studenty na možnost se zapsat (do 27.9.2015!) na nové B předměty.

Prvním předmětem je KFI/CRF7 - Četba a interpretace Aristotelových spisů, který bude přednášet dr. Pavel Hobza vždy v pondělí od 16.45-18.15 v učebně 2.18.

 

Druhým předmětem je KFI/VP2B - Základy logiky aristotelské tradice, jenž bude přednášet dr. Karel Šebela vždy ve čtvrtek od 15.00-16.30 v učebně 2.15.

 

Předměty jsou vhodné jak pro první ročník, tak i pro ostatní (i archivní) ročníky.

 

 

Krylová
Thursday24.September2015

Estetika Thomase Reida

Druhou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 30. září 2015 Mgr. Petr Glombíček, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR v Praze), a to na téma "Estetika Thomase Reida". Více informací na stránkách kurzu.

Příloha 1: glombicek.pdf
Tvrdý
Thursday24.September2015

Ukončení zápisu předmětů ve STAGU

V neděli 27.září 2015 ve 24:00 končí zápis předmětů v IS STAG. Odzápis (příp. dodatečný zápis) předmětů po tomto termínu bude možný do 30 dní, a to na základě žádosti a pouze v závažných odůvodněných případech.

(Formulář žádosti o zapsání/odepsání najdete v přiloženém souboru)

Krylová
Friday18.September2015

Svobodná vůle mezi filozofií a psychologií

První přednášku Jednoty filozofické v zimním semestru akademického roku 2015/2016 pronese ve středu 23. září 2015 Mgr. Martin Vraný (Filozofická fakulta UK v Praze), a to na téma "Svobodná vůle mezi filozofií a psychologií". Více informací na stránkách kurzu.

Příloha 1: vrany.pdf
Tvrdý
Wednesday9.September2015

Jednota filozofická v zimním semestru 2015/16

Svobodná vůle a vědomí, estetika skotské školy, darwinismus pro 21. století, pravdivost a tvrditelnost, novověké pokusy s vakuem, analytická metafilozofie, Wittgensteinovo pojetí relací, legitimizace státnosti v raném novověku, Pascalova sázka, naturalistické pojetí pravdy, Humovo politické myšlení, experimentální výzkum afázie… Jednota filozofická v zimním semestru 2015/16.

Příloha 1: JF2015Z.pdf
Příloha 2: JF2015Z.png
Tvrdý
Sunday9.August2015

Stipendijní podpora k získání jazykových zkoušek

Univerzity Palackého v Olomouci nabízí svým studentům stipendijní podporu k získání mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z anglického či německého jazyka. Bližší informace se dozvíte z přiloženého letáčku.

Příloha 1: ZK_AJaNJ.pdf
Tvrdý
Sunday9.August2015

Konference pro studenty doktorského studia

Centrum jazykového vzdělání FF UP  zve studenty doktorského studia na studentskou konferenci v AJ (více informací v přiloženém souboru.)

Krylová
< Novější | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.