Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Thursday1.September2016

Evaluace EDIS

Milí studenti,

na FF UP je od zimního semstru 2015 zavedena jednotná evaluace EDIS. Najdete jej na adrese https://edis.upol.cz a přihlásíte se do něj pod svými STAGovými údaji.

Hlavní období pro evaluaci  je od 7. 12. 2015 do 14. 2. 2016. 

 

 

Více informací najdete zde:

http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/evaluace/ 

Krylová
Monday1.August2016

Obhajoby disertačních prací

V úterý 19.1.2016 se  budou v učebně č. 1.16 konat obhajoby disertačních prací:

13.30h - Mgr. Jiří Michalík (téma: Robert Fludd a Johannes Kepler: dvě podoby platónské tradice)

14.30h - Mgr. Hana Dobiášová (téma: Epistemologické aspekty Millova pojetí svobody)

 

Více informací  - viz přiložené pozvánky.

Krylová
Friday1.July2016

Microsite naší katedry

A je to tady!!! Katedra má svoje microsite, kde se dozvíte např.: proč studovat filozofii a s jakými obory, kdo vás bude učit,  kde můžete filozofii studovat i v zahraničí a mnoho dalších.

Stačí si jen rozkliknout odkaz: http://studuj.filozofii.upol.cz/ 

Krylová
Sunday1.May2016

Nové stránky Jednoty filozofické

Upozorňujeme na nový web Jednoty filozofické, kde najdete informace o všech minulých i chystaných přednáškách. Doporučené texty si budete moci nadále stahovat ze stránek kurzu. Nový cyklus začíná 17. února 2016 a vystoupí v něm třináct hostů, o přesném programu budeme informovat na začátku února. Těšíme se na viděnou!

Tvrdý
Sunday1.May2016

Sylaby předmětů AF, NLA a SKA

Na webu najdete aktualizované sylaby a harmonogramy těchto předmětů: Analytická filozofie (KFI/AF), Neformální logika a teorie argumentace (KFI/NLA), Střet kontinentální a analytické filozofie (KFI/SKA). Zápis předmětů do IS STAG začíná 19. ledna 2016.

Tvrdý
Friday18.December2015

Konference pro doktorandy z cyklu Mladá filozofia / Bratislava

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro doktorandy na téma Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2016, která je v rámci 13. ročníku cyklu Mladá filozofia. Konference se uskuteční ve dnech 31.3.2016 - 1.4.2016. 

Více v přiložených souborech (pozvánka a přihláška)

Krylová
Monday14.December2015

Erasmus+

Zájemci o studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ ať se laskavě ohlásí dr. Filipu Tvrdému. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2016/2017 bude dříve než obvykle, mezní termín je stanoven už na 15. leden 2016. Přehled pracovišť, s nimiž má naše katedra uzavřeny bilaterální smlouvy, najdete na těchto stránkách. V případě volné kapacity je možné vyjíždět i přes jiné katedry, seznam parnerských univerzit se nachází v příloze. Novinkou je, že studenti mohou v zahraničí absolvovat i povinné předměty typu A, a to po dohodě s koordinátorem a konkrétním vyučujícím.

Tvrdý
Sunday13.December2015

Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace

Poslední přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 16. prosince 2015 doc. Marek Petrů, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace". Více informací na stránkách kurzu.

 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na viděnou v příštím kalendářním roce!

Příloha 1: petru-plakatek.pdf
Tvrdý
Thursday12.March2015

"I am an American in my principles." Vliv Humova politického myšlení na americké otce zakladatele

Předposlední přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 9. prosince 2015 Mgr. Adéla Eichlerová (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "'I am an American in my principles.' Vliv Humova politického myšlení na americké otce zakladatele". Více informací na stránkách kurzu.

Tvrdý
Thursday12.February2015

Naturalismus a pravda

Další přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 2. prosince 2015 Mgr. Stefanie Dach (Filozofická fakulta ZČU v Plzni), a to na téma "Naturalismus a pravda". Více informací na stránkách kurzu.

Příloha 1: dach-plakatek.pdf
Tvrdý
< Novější | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Starší >

Nejnovější aktuality

Sat, 2.6.2018
Katedra klasické filologie nabízí na LS předměty typu "C": KKF/HF2 (History and ...
Tue, 30.1.2018
Centrum judaistických studií nabízí studentů filozofie C předmět "Engelmannův ...
Fri, 19.1.2018
Od února 2018 budou u magisterské státní závěrečné zkoušky používána ...
Thu, 18.1.2018
Přinášíme program studentské konference Philosophia, která se koná v Olomouci 15.-16. února ...
Wed, 17.1.2018
Přinášíme aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy určené studentům ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.