Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Thursday3.November2016

Konference: Problematika vnímání mezi středověkou a novověkou filosofií (6.-7.10.2016)

Ve dnech 6.-7. října 2016 proběhne v Ostravě konference Problematika vnímání mezi středověkou a novověkou filosofií.

 

Více informací v přiloženém letáčku.

 

Krylová
Saturday3.September2016

Merleau-Pontyho filozofický projekt po fenomenologii vnímání

Změna programu!

 

Pátou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 16. března 2016 Mgr. Jan Halák, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci), a to na téma "Merleau-Pontyho filozofický projekt po fenomenologii vnímání". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: halak-plakatek.pdf
Tvrdý
Friday3.June2016

Logický pluralismus a význam logiky

Čtvrtou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 9. března 2016 Mgr. Pavel Arazim (Filozofická fakulta UK v Praze), a to na téma "Logický pluralismus a význam logiky". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: arazim-plakatek.pdf
Tvrdý
Wednesday3.February2016

Pozvánka na "Hradecké filozofické dny 2016"

Ve dnech 6.-7.10.2016 se v prostorách Univerzity Hradec Králové uskuteční konference Hradecké filozofické dny na téma: Experimentální metody a evoluční modely ve filozofii.

 

Více informací v přiloženém souboru.

Krylová
Sunday3.January2015

Letná škola antickej filozofie - Ružomberok (31.5.-3.6.2016)

Ve dnech 31.5.2016 - 3.6.2016 se bude konat "Letná škola antickej filozofie", kterou pořádá Katedra filozofie FF KU, Centrum pre interdisciplinárne štúdiá FF KU v Ružomberku.

Více informací najdete v přiloženém souboru.

Krylová
Friday26.February2016

Σχολή

Zveme vás na pražskou konferenci studentů filozofie Σχολή, která se koná 8.-9. dubna 2016. Abstrakty v rozsahu 400–600 znaků (včetně mezer a psané ve třetí osobě) zasílejte na adresu prazskaschole@gmail.com do 13. března 2016. Vítáni jsou všichni zájemci z řad studentů filozofie bakalářského, magisterského i doktorského studia na katedrách v České a Slovenské republice – konference není tematicky vyhrazena.

Příloha 1: schole_cfp.pdf
Tvrdý
Friday26.February2016

One week with Dan Zahavi and Thomas Szanto

Katedra filozofie Filozofické fakulty Trnavské univerzity vás zve na Open Lectures on Phenomenology, Selfhood, and the We, které pronesou Dan Zahavi a Thomas Szanto v týdnu od 29. února do 4. března 2016.

Příloha 1: zahavi_plagat.pdf
Tvrdý
Wednesday24.February2016

Literární dílo jako specifický způsob poznání

Třetí přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 2. března 2016 prof. PhDr. Sylvie Richterová (Sapienza – Università di Roma), a to na téma "Literární dílo jako specifický způsob poznání. Vztah etických, noetických a estetických složek díla". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
Saturday20.February2016

Explicitní a implicitní přesvědčení v hyperintenzionálním rámci

Druhou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 24. února 2016 doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně), a to na téma "Explicitní a implicitní přesvědčení v hyperintenzionálním rámci". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
Friday2.September2016

Studentská konference doktorandů filozofie

Dne 13. května 2016 se v Kapli Božího těla na Uměleckém centru UP Konvikt koná konference doktorandů filozofie, která je organizována Katedrou filozofie FF UP. Konference si klade za cíl poskytnout studentům filozofie doktorských programů možnost prezentovat vlastní projekty a získat zpětnou vazbu. Abstrakty o délce 150 slov posílejte nejpozději do 20. března 2016 na adresu adela.eichlerova01@upol.cz.

Tvrdý
< Novější | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...
Fri, 4.5.2018
Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu. STAG je pro zápis otevřen ...
Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.