Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday16.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici I

Na policích studovny Zbrojnice zanedlouho naleznete třiatřicet zbrusu nových průvodců filozofickými tématy od prestižních vydavatelství Cambridge a Oxford University Press:

 • The Cambridge Companion to Carnap
 • The Cambridge Companion to Darwin
 • The Cambridge Companion to Logical Empiricism
 • The Cambridge Companion to Pragmatism
 • The Cambridge Companion to Shakespeare
 • The Cambridge Companion to Utilitarianism
 • The Oxford Handbook of Aesthetics
 • The Oxford Handbook of Animal Ethics
 • The Oxford Handbook of Bioethics
 • The Oxford Handbook of Causation
 • The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy
 • The Oxford Handbook of Continental Philosophy
 • The Oxford Handbook of Epistemology
 • The Oxford Handbook of Ethical Theory
 • The Oxford Handbook of Free Will
 • The Oxford Handbook of Linguistic Typology
 • The Oxford Handbook of Metaphysics
 • The Oxford Handbook of Philosophy and Literature
 • The Oxford Handbook of Philosophy and Neuroscience
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Biology
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Language
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Mind
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Religion
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Time
 • The Oxford Handbook of Practical Ethics
 • The Oxford Handbook of Skepticism
 • The Oxford Handbook of the History of Ethics
 • The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy
 • The Oxford Handbook of the Self
 • The Oxford Handbook of Wittgenstein
 • The Oxford Handbook of World Philosophy

Přejeme příjemné prázdninové počtení!

Příloha 1: companions.jpg
Tvrdý
Saturday5.November2016

Konzultace k BSZZK

Studentům bakalářského studia, kteří se chystají ke státnicím, nabízíme možnost konzultací. Pokud máte problémy s některými otázkami, obraťte se na jednotlivé vyučující podle jejich specializace.


Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.: 1. Předsókratovská filosofie a doxografie, 2. Sókratés a Platón, 3. Aristotelés, 4. Helénské školy, 5. Novoplatonismus

 

Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.: 6. Patristika a raně středověká filosofie po Eriugenu, 7. Filosofie 11. a 12. století až k nástupu druhého aristotelismu, 8. Filosofie vrcholného středověku, 9. Filosofie v pozdním středověku: nominalismus a mystika, 10. Mikuláš Kusánský a humanismus, 11. Renesanční novoplatonismus a přírodní filosofie, 12. Renesanční aristotelismus a metodologie vědy

 

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.: 13. Racionalismus od Descarta po osvícenství, 14. Empirismus od Bacona po osvícenství, 15. Kant a novokantovství, 18. Pozitivismus a pragmatismus, 24. Frege a logický pozitivismus, 25. Wittgenstein a filosofie přirozeného jazyka, 26. Quine a jeho pokračovatelé


Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.: 16. Německý idealismus, 17. Iracionalistické tendence ve filosofii 19. století, 19. Marxismus a neomarxismus, 20. Fenomenologie a filosofická antropologie, 21. Heidegger a hermeneutika, 22. Existencialismus a filosofie dialogu, 23. Strukturalismus a postmodernismus

 

Tvrdý
Monday5.September2016

Studentská konference doktorandů filozofie

Ve čtvrtek a pátek 12.-13. května 2016 se na Katedře filozofie FF UP v Olomouci koná studentská konference doktorandů filozofie, na níž jste všichni srdečně zváni. V příloze najdete podrobný program a sborník abstraktů. Pokud byste potřebovali poradit například s ubytováním, kontaktní osobou je Mgr. Adéla Eichlerová.

Tvrdý
Thursday5.May2016

Etika, estetika, mystika

Poslední přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 11. května 2016 
Mgr. Roman Kucsa (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Etika, estetika, mystika: osobnost a myšlení Bernarda z Clairvaux a jeho pojetí architektury a umění". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu. Na středu je sice naplánováno rektorské volno, ale filozofové nesportují!

Příloha 1: kucsa-plakatek.pdf
Tvrdý
Thursday5.May2016

Zadání BP/DP

Milí studenti,

připomínáme studentům, kteří jsou v předposledním ročníku studia, že do pátku 20.5.2016 musí být vloženo zadané téma  vaši BP/DP ve STAGu.  Vedoucího práce si vyberte dle zaměření, musí být však z katedry filozofie.

Můžete si zvolit:

Doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D;  Prof. Ivan Blecha, CSc;  Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.; Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.; PhDr. Jozef Matula, Ph.D.; PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.; Doc. Marek Petrů, Ph.D.;  Mgr. Karel Šebela, Ph.D.; Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.; PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.

 

 

Krylová
Wednesday27.April2016

Přijímací řízení do doktorského studia

Připomínáme, že zájemci o doktorské studium oboru filozofie se mohou přihlásit do 30. dubna 2016. Požadavky a seznam povinných příloh k přihlášce najdete na stránkách Filozofické fakulty UP:

 

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/doktorske-studium-phd/prijimaci-rizeni

Tvrdý
Wednesday27.April2016

Polemika o vis viva: Du Châtelet versus Mairan

Dvanáctou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 4. května 2016 PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně), a to na téma "Polemika o vis viva: Du Châtelet versus Mairan". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
Saturday23.April2016

Humean Bundle Theory Meets Narrative Identity

Jedenáctou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 27. dubna 2016 Mgr. Lasse Nielsen (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Humean Bundle Theory Meets Narrative Identity". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
Wednesday13.April2016

Philosophical Criticism and Skepticism in Early Greek Thought

Desátou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 20. dubna 2016 prof. dr hab. Dariusz Kubok (Uniwersytet Śląski w Katowicach), a to na téma "Philosophical Criticism and Skepticism in Early Greek Thought". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: kubok-plakatek.pdf
Tvrdý
Sunday4.December2016

Konference "Témata španělské filosofie" (Univerzita Pardubice)

Univerzita Pardubice - Katedra filozofie zve na III. ročník česko-španělské konference "Témata španělské filosofie". Mezinárodní konference se bude konat 30. - 31. května 2016 . Podrobnější info naleznete v přiloženém souboru

Krylová
< Novější | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 18.10.2018
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na ...
Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Rudolf 
Carnap:

Metafyzikové jsou hudebníci bez muzikálních schopností.