Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Monday23.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici IV

Knihovna Zbrojnice získala další publikace v češtině:

 • Ariely, Jak drahá je intuice, 2011
 • Ariely, Jak drahá je nepoctivost, 2012
 • Ariely, Jak drahé je zdarma, 2008
 • Beck, Zakázaná rétorika, 2006
 • Bekoff, Na zvířatech záleží, 2009
 • Buchanan, Hranice slobody, 1996
 • Dostálová & Schuster (eds.), Studie k filosofii L. Wittgensteina, 2010
 • Dostálová (ed.), Eukleides: Základy geometrie, 2008
 • Eagleman, Inkognito, 2012
 • Eagleman, Suma, 2011
 • Fajkus, Současná filosofie a metodologie vědy, 1997
 • Gál & Novosad (eds.), O slobode a spravodlivosti, 1993
 • Gazzaniga, Kdo to tady řídí?, 2013
 • Gladwell, Bod zlomu, 2007
 • Gladwell, Mimo řadu, 2009
 • Gladwell, Mžik, 2007
 • Glombíček, Thomas Reid: Malý průvodce, 2015
 • Haidt, Morálka lidské mysli, 2013
 • Heath & Potter, Kup si svou revoltu!, 2012
 • Humphrey, Prach duše, 2012
 • Ingram, Divadlo mysli, 2010
 • Klein, Argumentace v komunikaci, 2007
 • Kuchyňka & Raclavský, Pojmy a vědecké teorie, 2014
 • Lehrer, Jak se rozhodujeme, 2010
 • Nosek (ed.), Funkcionalismus ve vědě a filosofii, 2001
 • Nosek (ed.), Konvence ve vědě a filosofii, 2000
 • Nosek, Mysl a tělo v analytické filosofii, 1997
 • Nosek (ed.), Úvahy o pravdivosti, 2001
 • Oravcová (ed.), Filozofia prirodzeného jazyka, 1992
 • Picha & Pichová, 100 myšlenkových experimentů ve filozofii, 2013
 • Picha, Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu, 2014
 • Ramachandran, Mozek a jeho tajemství, 2013
 • Scruton (ed.), Konzervativní myslitelé, 1994
 • Sharot, Iluze optimismu, 2013
 • Sobek, Argumenty teorie práva, 2008
 • Sobek, Nemorální právo, 2010
 • Sobek, Právní myšlení: kritika moralismu, 2011
 • Soutor et al. (eds.), Studie k filosofii B. Russella, 2013
 • Tavrissová & Aronson, Chyby se staly (ale ne mou vinou), 2012
 • Thaler & Sunstein, Nudge (Šťouch), 2010
 • Tondl, Věda, technika a společnost, 1994
 • Tononi, Pouť od mozku k duši, 2015
 • Wittgenstein, Filosofické poznámky, 2015
 • Žegklitz (ed.), Velké postavy politické filosofie, 1996
Příloha 1: ceske.jpg
Tvrdý
Friday20.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici III

Do fondu knihovny ve Zbrojnici jsou právě zařazovány následující svazky:

 • Bennett & Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience, 2003
 • Brooke, Science and Religion: Some Historical Perspectives, 1991
 • Burri, Language and Thought, 1997
 • Fairfield, Death: A Philosophical Inquiry, 2015
 • Faye, After Postmodernism: A Naturalistic Reconstruction of the Humanities, 2012
 • Garrett, Hume, 2015
 • Heil, Philosophy of Mind: A Guide and Anthology, 2004
 • Horyna, Filosofie skepse, 2008
 • Hunnings, The World and Language in Wittgenstein’s Philosophy, 1988
 • Kirk & Raven, The Presocratic Philosophers, 1963
 • Lebovic, The Philosophy of Life and Death, 2013
 • Magee, The Great Philosophers: An Introduction to Western Philosophy, 1987
 • O’Connor & Robb (eds.), Philosophy of Mind: Contemporary Readings, 2003
 • O’Connor, A Critical History of Western Philosophy, 1985
 • Papineau, Philosophical Devices, 2012
 • Pigliucci & Boudry (eds.), Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem, 2013
 • Pigliucci, Nonsense on Stilts: How to Tell Science from Bunk, 2010
 • Rorty, Essays on Heidegger and Others, 1991
 • Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, 1980
 • Rosenberg, Philosophy of Social Science, 4th Ed., 2012
 • Russell, Education and the Social Order, 1980
 • Russell, Logic and Knowledge, 1988
 • Russell, Outline of Philosophy, 1979
 • Russell, Principles of Social Reconstruction, 1980
 • Schilpp (ed.), The Philosophy of A. J. Ayer, 1992
 • Schilpp (ed.), The Philosophy of Alfred North Whitehead, 1999
 • Schilpp (ed.), The Philosophy of John Dewey, 1998
 • Zouhar, Medzi sémantikou a epistemológiou jazyka, 2010
 • Zouhar, Teória kvantifikácie a extenzionálna sémantika prirodzeného jazyka, 2009
 • … a další!

U vchodu do knihovny navíc najdete vyřazené knihy k rozebrání, které budou průběžně doplňovány.

Příloha 1: etc.jpg
Tvrdý
Tuesday17.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici II

V knihovně Zbrojnice přibude šestatřicet dalších knih o filozofii jazyka a mysli, analytické epistemologii a etice:

 • Agazzi, & Pauri (eds.), The Reality of the Unobservable 2000
 • Baker, Wittgenstein, Frege and the Vienna Circle, 1988
 • Blackmore, Consciousness: An Introduction, 2nd Ed., 2012
 • Boden, Artificial Intelligence and Natural Man, 1987
 • Boehm, Moral Origins, 2012
 • Boolos (ed.), Meaning and Method: Essays in Honor of Hilary Putnam, 1990
 • Bor, The Ravenous Brain, 2012
 • Burkhardt & Smith, Handbook of Metaphysics and Ontology, 1991
 • Cappelen, Philosophy without Intuitions, 2012
 • Carruthers, The Opacity of Mind, 2013
 • Caruso, Free Will and Consciousness, 2012
 • Copeland (ed.), The Essential Turing, 2004
 • Decock & Horsten (eds.), Quine, 2000
 • Fodor & Katz (eds.), The Structure of Language, 1964
 • Guttenplan, A Companion to the Philosophy of Mind, 1994
 • Haaparanta, Mind, Meaning and Mathematics, 1994
 • Hanfling (ed.), Essential Readings in Logical Positivism, 1981
 • Haugeland, Having Thought, 2000
 • Horwich, Truth, 1991
 • Katz, The Metaphysics of Meaning, 1992
 • Lycan, William (ed.), Mind and Cognition, 1990
 • May et al., Legal Philosophy, 2000
 • Mikhail, Elements of Moral Cognition, 2011
 • Orenstein & Koťátko, Knowledge, Language and Logic, 2000
 • Pereboom, Free Will, Agency, and Meaning in Life, 2014
 • Peterson, Wittgenstein's Early Philosophy, 1990
 • Pinker, The Better Angels of Our Nature, 2011
 • Platts (ed.), Reference Truth and Reality, 1980
 • Russell & Deery (eds.), The Philosophy of Free Will, 2013
 • Schwitzgebel, Perplexities of Consciousness, 2011
 • Simon, Law & Philosophy: An Introduction with Readings, 2001
 • Smithies & Stoljar (eds.), Introspection and Consciousness, 2012
 • Sullivan & Brandl (eds.), New Essays on the Philosophy of Michael Dummett, 1999
 • Turing, Alan M. Turing, 2012
 • Van Fraassen, An Introduction to the Philosophy of Time and Space, 1992
 • Williamson, Tetralogue: I'm Right, You're Wrong, 2015

Pokračování příště.

Příloha 1: books.jpg
Tvrdý
Monday16.May2016

Předmět "Filozofie a umění" - prof. Floss

Byly aktualizovány požadavky na kolokvium z předmětu Filozofie a umění a ve STAGu vypsány zkouškové termíny.

 

Krylová
Monday16.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici I

Na policích studovny Zbrojnice zanedlouho naleznete třiatřicet zbrusu nových průvodců filozofickými tématy od prestižních vydavatelství Cambridge a Oxford University Press:

 • The Cambridge Companion to Carnap
 • The Cambridge Companion to Darwin
 • The Cambridge Companion to Logical Empiricism
 • The Cambridge Companion to Pragmatism
 • The Cambridge Companion to Shakespeare
 • The Cambridge Companion to Utilitarianism
 • The Oxford Handbook of Aesthetics
 • The Oxford Handbook of Animal Ethics
 • The Oxford Handbook of Bioethics
 • The Oxford Handbook of Causation
 • The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy
 • The Oxford Handbook of Continental Philosophy
 • The Oxford Handbook of Epistemology
 • The Oxford Handbook of Ethical Theory
 • The Oxford Handbook of Free Will
 • The Oxford Handbook of Linguistic Typology
 • The Oxford Handbook of Metaphysics
 • The Oxford Handbook of Philosophy and Literature
 • The Oxford Handbook of Philosophy and Neuroscience
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Biology
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Language
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Mind
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Religion
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Time
 • The Oxford Handbook of Practical Ethics
 • The Oxford Handbook of Skepticism
 • The Oxford Handbook of the History of Ethics
 • The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy
 • The Oxford Handbook of the Self
 • The Oxford Handbook of Wittgenstein
 • The Oxford Handbook of World Philosophy

Přejeme příjemné prázdninové počtení!

Příloha 1: companions.jpg
Tvrdý
Saturday5.November2016

Konzultace k BSZZK

Studentům bakalářského studia, kteří se chystají ke státnicím, nabízíme možnost konzultací. Pokud máte problémy s některými otázkami, obraťte se na jednotlivé vyučující podle jejich specializace.


Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.: 1. Předsókratovská filosofie a doxografie, 2. Sókratés a Platón, 3. Aristotelés, 4. Helénské školy, 5. Novoplatonismus

 

Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.: 6. Patristika a raně středověká filosofie po Eriugenu, 7. Filosofie 11. a 12. století až k nástupu druhého aristotelismu, 8. Filosofie vrcholného středověku, 9. Filosofie v pozdním středověku: nominalismus a mystika, 10. Mikuláš Kusánský a humanismus, 11. Renesanční novoplatonismus a přírodní filosofie, 12. Renesanční aristotelismus a metodologie vědy

 

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.: 13. Racionalismus od Descarta po osvícenství, 14. Empirismus od Bacona po osvícenství, 15. Kant a novokantovství, 18. Pozitivismus a pragmatismus, 24. Frege a logický pozitivismus, 25. Wittgenstein a filosofie přirozeného jazyka, 26. Quine a jeho pokračovatelé


Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.: 16. Německý idealismus, 17. Iracionalistické tendence ve filosofii 19. století, 19. Marxismus a neomarxismus, 20. Fenomenologie a filosofická antropologie, 21. Heidegger a hermeneutika, 22. Existencialismus a filosofie dialogu, 23. Strukturalismus a postmodernismus

 

Tvrdý
Monday5.September2016

Studentská konference doktorandů filozofie

Ve čtvrtek a pátek 12.-13. května 2016 se na Katedře filozofie FF UP v Olomouci koná studentská konference doktorandů filozofie, na níž jste všichni srdečně zváni. V příloze najdete podrobný program a sborník abstraktů. Pokud byste potřebovali poradit například s ubytováním, kontaktní osobou je Mgr. Adéla Eichlerová.

Tvrdý
Thursday5.May2016

Etika, estetika, mystika

Poslední přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 11. května 2016 
Mgr. Roman Kucsa (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Etika, estetika, mystika: osobnost a myšlení Bernarda z Clairvaux a jeho pojetí architektury a umění". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu. Na středu je sice naplánováno rektorské volno, ale filozofové nesportují!

Příloha 1: kucsa-plakatek.pdf
Tvrdý
Thursday5.May2016

Zadání BP/DP

Milí studenti,

připomínáme studentům, kteří jsou v předposledním ročníku studia, že do pátku 20.5.2016 musí být vloženo zadané téma  vaši BP/DP ve STAGu.  Vedoucího práce si vyberte dle zaměření, musí být však z katedry filozofie.

Můžete si zvolit:

Doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D;  Prof. Ivan Blecha, CSc;  Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.; Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.; PhDr. Jozef Matula, Ph.D.; PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.; Doc. Marek Petrů, Ph.D.;  Mgr. Karel Šebela, Ph.D.; Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.; PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.

 

 

Krylová
Wednesday27.April2016

Přijímací řízení do doktorského studia

Připomínáme, že zájemci o doktorské studium oboru filozofie se mohou přihlásit do 30. dubna 2016. Požadavky a seznam povinných příloh k přihlášce najdete na stránkách Filozofické fakulty UP:

 

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/doktorske-studium-phd/prijimaci-rizeni

Tvrdý
< Novější | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Starší >

Nejnovější aktuality

Fri, 9.3.2018
Datum zápisu do studia 2. a vyšších ročníků (tj. 1. 9. 2018), bude do systému automaticky ...
Mon, 27.8.2018
Zveřejňujeme program naší Jednoty filozofické v zimním semestru 2018/2019.
Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

W. V. O. 
Quine:

Patřím k té velké menšině nebo malé většině těch, kdo odmítají karteziánský sen o základech vědecké jistoty,
které by byly pevnější než sama vědecká metoda.