Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Tuesday17.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici II

V knihovně Zbrojnice přibude šestatřicet dalších knih o filozofii jazyka a mysli, analytické epistemologii a etice:

 • Agazzi, & Pauri (eds.), The Reality of the Unobservable 2000
 • Baker, Wittgenstein, Frege and the Vienna Circle, 1988
 • Blackmore, Consciousness: An Introduction, 2nd Ed., 2012
 • Boden, Artificial Intelligence and Natural Man, 1987
 • Boehm, Moral Origins, 2012
 • Boolos (ed.), Meaning and Method: Essays in Honor of Hilary Putnam, 1990
 • Bor, The Ravenous Brain, 2012
 • Burkhardt & Smith, Handbook of Metaphysics and Ontology, 1991
 • Cappelen, Philosophy without Intuitions, 2012
 • Carruthers, The Opacity of Mind, 2013
 • Caruso, Free Will and Consciousness, 2012
 • Copeland (ed.), The Essential Turing, 2004
 • Decock & Horsten (eds.), Quine, 2000
 • Fodor & Katz (eds.), The Structure of Language, 1964
 • Guttenplan, A Companion to the Philosophy of Mind, 1994
 • Haaparanta, Mind, Meaning and Mathematics, 1994
 • Hanfling (ed.), Essential Readings in Logical Positivism, 1981
 • Haugeland, Having Thought, 2000
 • Horwich, Truth, 1991
 • Katz, The Metaphysics of Meaning, 1992
 • Lycan, William (ed.), Mind and Cognition, 1990
 • May et al., Legal Philosophy, 2000
 • Mikhail, Elements of Moral Cognition, 2011
 • Orenstein & Koťátko, Knowledge, Language and Logic, 2000
 • Pereboom, Free Will, Agency, and Meaning in Life, 2014
 • Peterson, Wittgenstein's Early Philosophy, 1990
 • Pinker, The Better Angels of Our Nature, 2011
 • Platts (ed.), Reference Truth and Reality, 1980
 • Russell & Deery (eds.), The Philosophy of Free Will, 2013
 • Schwitzgebel, Perplexities of Consciousness, 2011
 • Simon, Law & Philosophy: An Introduction with Readings, 2001
 • Smithies & Stoljar (eds.), Introspection and Consciousness, 2012
 • Sullivan & Brandl (eds.), New Essays on the Philosophy of Michael Dummett, 1999
 • Turing, Alan M. Turing, 2012
 • Van Fraassen, An Introduction to the Philosophy of Time and Space, 1992
 • Williamson, Tetralogue: I'm Right, You're Wrong, 2015

Pokračování příště.

Příloha 1: books.jpg
Tvrdý
Monday16.May2016

Předmět "Filozofie a umění" - prof. Floss

Byly aktualizovány požadavky na kolokvium z předmětu Filozofie a umění a ve STAGu vypsány zkouškové termíny.

 

Krylová
Monday16.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici I

Na policích studovny Zbrojnice zanedlouho naleznete třiatřicet zbrusu nových průvodců filozofickými tématy od prestižních vydavatelství Cambridge a Oxford University Press:

 • The Cambridge Companion to Carnap
 • The Cambridge Companion to Darwin
 • The Cambridge Companion to Logical Empiricism
 • The Cambridge Companion to Pragmatism
 • The Cambridge Companion to Shakespeare
 • The Cambridge Companion to Utilitarianism
 • The Oxford Handbook of Aesthetics
 • The Oxford Handbook of Animal Ethics
 • The Oxford Handbook of Bioethics
 • The Oxford Handbook of Causation
 • The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy
 • The Oxford Handbook of Continental Philosophy
 • The Oxford Handbook of Epistemology
 • The Oxford Handbook of Ethical Theory
 • The Oxford Handbook of Free Will
 • The Oxford Handbook of Linguistic Typology
 • The Oxford Handbook of Metaphysics
 • The Oxford Handbook of Philosophy and Literature
 • The Oxford Handbook of Philosophy and Neuroscience
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Biology
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Language
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Mind
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Religion
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Time
 • The Oxford Handbook of Practical Ethics
 • The Oxford Handbook of Skepticism
 • The Oxford Handbook of the History of Ethics
 • The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy
 • The Oxford Handbook of the Self
 • The Oxford Handbook of Wittgenstein
 • The Oxford Handbook of World Philosophy

Přejeme příjemné prázdninové počtení!

Příloha 1: companions.jpg
Tvrdý
Saturday5.November2016

Konzultace k BSZZK

Studentům bakalářského studia, kteří se chystají ke státnicím, nabízíme možnost konzultací. Pokud máte problémy s některými otázkami, obraťte se na jednotlivé vyučující podle jejich specializace.


Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.: 1. Předsókratovská filosofie a doxografie, 2. Sókratés a Platón, 3. Aristotelés, 4. Helénské školy, 5. Novoplatonismus

 

Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.: 6. Patristika a raně středověká filosofie po Eriugenu, 7. Filosofie 11. a 12. století až k nástupu druhého aristotelismu, 8. Filosofie vrcholného středověku, 9. Filosofie v pozdním středověku: nominalismus a mystika, 10. Mikuláš Kusánský a humanismus, 11. Renesanční novoplatonismus a přírodní filosofie, 12. Renesanční aristotelismus a metodologie vědy

 

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.: 13. Racionalismus od Descarta po osvícenství, 14. Empirismus od Bacona po osvícenství, 15. Kant a novokantovství, 18. Pozitivismus a pragmatismus, 24. Frege a logický pozitivismus, 25. Wittgenstein a filosofie přirozeného jazyka, 26. Quine a jeho pokračovatelé


Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.: 16. Německý idealismus, 17. Iracionalistické tendence ve filosofii 19. století, 19. Marxismus a neomarxismus, 20. Fenomenologie a filosofická antropologie, 21. Heidegger a hermeneutika, 22. Existencialismus a filosofie dialogu, 23. Strukturalismus a postmodernismus

 

Tvrdý
Monday5.September2016

Studentská konference doktorandů filozofie

Ve čtvrtek a pátek 12.-13. května 2016 se na Katedře filozofie FF UP v Olomouci koná studentská konference doktorandů filozofie, na níž jste všichni srdečně zváni. V příloze najdete podrobný program a sborník abstraktů. Pokud byste potřebovali poradit například s ubytováním, kontaktní osobou je Mgr. Adéla Eichlerová.

Tvrdý
Thursday5.May2016

Etika, estetika, mystika

Poslední přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 11. května 2016 
Mgr. Roman Kucsa (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Etika, estetika, mystika: osobnost a myšlení Bernarda z Clairvaux a jeho pojetí architektury a umění". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu. Na středu je sice naplánováno rektorské volno, ale filozofové nesportují!

Příloha 1: kucsa-plakatek.pdf
Tvrdý
Thursday5.May2016

Zadání BP/DP

Milí studenti,

připomínáme studentům, kteří jsou v předposledním ročníku studia, že do pátku 20.5.2016 musí být vloženo zadané téma  vaši BP/DP ve STAGu.  Vedoucího práce si vyberte dle zaměření, musí být však z katedry filozofie.

Můžete si zvolit:

Doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D;  Prof. Ivan Blecha, CSc;  Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.; Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.; PhDr. Jozef Matula, Ph.D.; PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.; Doc. Marek Petrů, Ph.D.;  Mgr. Karel Šebela, Ph.D.; Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.; PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.

 

 

Krylová
Wednesday27.April2016

Přijímací řízení do doktorského studia

Připomínáme, že zájemci o doktorské studium oboru filozofie se mohou přihlásit do 30. dubna 2016. Požadavky a seznam povinných příloh k přihlášce najdete na stránkách Filozofické fakulty UP:

 

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/doktorske-studium-phd/prijimaci-rizeni

Tvrdý
Wednesday27.April2016

Polemika o vis viva: Du Châtelet versus Mairan

Dvanáctou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 4. května 2016 PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně), a to na téma "Polemika o vis viva: Du Châtelet versus Mairan". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
Saturday23.April2016

Humean Bundle Theory Meets Narrative Identity

Jedenáctou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 27. dubna 2016 Mgr. Lasse Nielsen (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Humean Bundle Theory Meets Narrative Identity". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
< Novější | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 8.10.2018
Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. ...
Tue, 6.11.2018
Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte ...
Tue, 29.5.2018
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  ...
Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

William 
James:

Mnoho lidí se domnívá, že myslí,
ač jenom nově řadí své předsudky.