Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Saturday5.November2016

Konzultace k BSZZK

Studentům bakalářského studia, kteří se chystají ke státnicím, nabízíme možnost konzultací. Pokud máte problémy s některými otázkami, obraťte se na jednotlivé vyučující podle jejich specializace.


Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.: 1. Předsókratovská filosofie a doxografie, 2. Sókratés a Platón, 3. Aristotelés, 4. Helénské školy, 5. Novoplatonismus

 

Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.: 6. Patristika a raně středověká filosofie po Eriugenu, 7. Filosofie 11. a 12. století až k nástupu druhého aristotelismu, 8. Filosofie vrcholného středověku, 9. Filosofie v pozdním středověku: nominalismus a mystika, 10. Mikuláš Kusánský a humanismus, 11. Renesanční novoplatonismus a přírodní filosofie, 12. Renesanční aristotelismus a metodologie vědy

 

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.: 13. Racionalismus od Descarta po osvícenství, 14. Empirismus od Bacona po osvícenství, 15. Kant a novokantovství, 18. Pozitivismus a pragmatismus, 24. Frege a logický pozitivismus, 25. Wittgenstein a filosofie přirozeného jazyka, 26. Quine a jeho pokračovatelé


Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.: 16. Německý idealismus, 17. Iracionalistické tendence ve filosofii 19. století, 19. Marxismus a neomarxismus, 20. Fenomenologie a filosofická antropologie, 21. Heidegger a hermeneutika, 22. Existencialismus a filosofie dialogu, 23. Strukturalismus a postmodernismus

 

Tvrdý
Monday5.September2016

Studentská konference doktorandů filozofie

Ve čtvrtek a pátek 12.-13. května 2016 se na Katedře filozofie FF UP v Olomouci koná studentská konference doktorandů filozofie, na níž jste všichni srdečně zváni. V příloze najdete podrobný program a sborník abstraktů. Pokud byste potřebovali poradit například s ubytováním, kontaktní osobou je Mgr. Adéla Eichlerová.

Tvrdý
Thursday5.May2016

Etika, estetika, mystika

Poslední přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 11. května 2016 
Mgr. Roman Kucsa (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Etika, estetika, mystika: osobnost a myšlení Bernarda z Clairvaux a jeho pojetí architektury a umění". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu. Na středu je sice naplánováno rektorské volno, ale filozofové nesportují!

Příloha 1: kucsa-plakatek.pdf
Tvrdý
Thursday5.May2016

Zadání BP/DP

Milí studenti,

připomínáme studentům, kteří jsou v předposledním ročníku studia, že do pátku 20.5.2016 musí být vloženo zadané téma  vaši BP/DP ve STAGu.  Vedoucího práce si vyberte dle zaměření, musí být však z katedry filozofie.

Můžete si zvolit:

Doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D;  Prof. Ivan Blecha, CSc;  Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.; Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.; PhDr. Jozef Matula, Ph.D.; PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.; Doc. Marek Petrů, Ph.D.;  Mgr. Karel Šebela, Ph.D.; Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.; PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.

 

 

Krylová
Wednesday27.April2016

Přijímací řízení do doktorského studia

Připomínáme, že zájemci o doktorské studium oboru filozofie se mohou přihlásit do 30. dubna 2016. Požadavky a seznam povinných příloh k přihlášce najdete na stránkách Filozofické fakulty UP:

 

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/doktorske-studium-phd/prijimaci-rizeni

Tvrdý
Wednesday27.April2016

Polemika o vis viva: Du Châtelet versus Mairan

Dvanáctou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 4. května 2016 PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně), a to na téma "Polemika o vis viva: Du Châtelet versus Mairan". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
Saturday23.April2016

Humean Bundle Theory Meets Narrative Identity

Jedenáctou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 27. dubna 2016 Mgr. Lasse Nielsen (Filozofická fakulta UP v Olomouci), a to na téma "Humean Bundle Theory Meets Narrative Identity". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
Wednesday13.April2016

Philosophical Criticism and Skepticism in Early Greek Thought

Desátou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 20. dubna 2016 prof. dr hab. Dariusz Kubok (Uniwersytet Śląski w Katowicach), a to na téma "Philosophical Criticism and Skepticism in Early Greek Thought". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: kubok-plakatek.pdf
Tvrdý
Sunday4.December2016

Konference "Témata španělské filosofie" (Univerzita Pardubice)

Univerzita Pardubice - Katedra filozofie zve na III. ročník česko-španělské konference "Témata španělské filosofie". Mezinárodní konference se bude konat 30. - 31. května 2016 . Podrobnější info naleznete v přiloženém souboru

Krylová
Saturday4.June2016

The Political and Moral Aspects of Bacon's Cosmology

Devátou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 13. dubna 2016 James A. T. Lancaster, Ph.D. (Royal Holloway, University of London), a to na téma "The Political and Moral Aspects of Bacon's Cosmology". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
< Novější | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...
Fri, 4.5.2018
Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu. STAG je pro zápis otevřen ...
Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

W. V. O. 
Quine:

Patřím k té velké menšině nebo malé většině těch, kdo odmítají karteziánský sen o základech vědecké jistoty,
které by byly pevnější než sama vědecká metoda.