Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Saturday6.August2016

Symposion 2016

Ve středu 15. června 2016 od 18:00 se v Jazz Tibet Clubu koná symposion studentů a pedagogů naší katedry. Všichni jste srdečně vítáni!

Tvrdý
Saturday6.February2016

Rozpis na BSZZK a BCDP

V přiloženém souboru najdete rozpis na Bc. státnice a obhajoby BP (7.+8.+9.6.2016).

 

Krylová
Monday23.May2016

Hradecké filozofické dny 2016 - Experimentální metody a evoluční modely ve filozofii

Na konferenci Experimentální metody a evoluční modely ve filozofii, která proběhne ve dnech 6. a 7. října 2016, je prodloužen termín přijímání příspěvků, a to do 18.června.

Bližší informace v přiloženém souboru.

Krylová
Monday23.May2016

John Searle v Praze

Prof. John Searle bude přednášet v Praze na téma "Institutions and Social Ontology", a to v pátek 27. května 2016 od 10:30 v hlavní budově Filozofické fakulty na nám. Jana Palacha 2, místnost 300. Odpoledne bude diskuse pro pokročilé na libovolná témata ze Searlova díla, zájemci ať se hlásí doc. Josefu Mouralovi.

 

Facebooková událost: http://www.facebook.com/events/1209739359060088/

Příloha 1: searle.jpg
Tvrdý
Monday23.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici V

Knihovna Zbrojnice získala další publikace v angličtině:

 • Alexander, Experimental Philosophy: An Introduction, 2012
 • Burke, A Philosophical Enquiry, 2015
 • Burke, Reflections on the Revolution in France, 2009
 • Davidson, Essays on Actions and Events, 2009
 • Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation, 2009
 • Davidson, Problems of Rationality, 2004
 • Davidson, Subjective, Intersubjective, Objective, 2009
 • Davidson, The Essential Davidson, 2006
 • Davidson, Truth, Language, and History, 2005
 • DePaul & Ramsey (eds.), Rethinking Intuition, 1998
 • Diamond, Collapse, 2011
 • Diamond, Guns, Germs and Steel, 2005
 • Diamond, The World Until Yesterday, 2013
 • Eagleman, Incognito, 2012
 • Evans & Frankish (eds.), In Two Minds, 2009
 • Evans, Thinking Twice: Two Minds in One Brain, 2010
 • Evatt, The Myth of Free Will, 2010
 • Gilovich (ed.), Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, 2002
 • Gray, Consciousness, 2004
 • Greene, Moral Tribes, 2014
 • Hamilton, The Federalist with Letters of "Brutus", 2003
 • Hirstein (ed.), Confabulation, 2009
 • Hodges, Alan Turing: The Enigma, 1992
 • Hood, The Self Illusion, 2011
 • Kahneman & Tversky (eds.), Choices, Values, and Frames, 2000
 • Kahneman (ed.), Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, 1982
 • Kornblith, On Reflection, 2012
 • Kuhse & Singer (eds.), Bioethics: An Anthology, 2006
 • Mosteller, Theories of Truth: An Introduction, 2014
 • Nadelhoffer (ed.), Moral Psychology: Historical and Contemporary Readings, 2010
 • Papineau, Reality and Representation, 1987
 • Papineau, Thinking about Consciousness, 2002
 • Rosenberg & Arp (eds.), Philosophy of Biology: An Anthology, 2010
 • Ruse (ed.), Philosophy After Darwin: Classic and Contemporary Readings, 2009
 • Schnider, The Confabulationg Mind, 2008
 • Sellars, Empiricism and the Philosophy of Mind, 1997
 • Stanovich, Rationality and the Reflective Mind, 2010
 • Turner, Explaining the Normative, 2010
 • van Eemeren, Fundamentals of Argumentation Theory, 2009
Příloha 1: anglicke.jpg
Tvrdý
Monday23.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici IV

Knihovna Zbrojnice získala další publikace v češtině:

 • Ariely, Jak drahá je intuice, 2011
 • Ariely, Jak drahá je nepoctivost, 2012
 • Ariely, Jak drahé je zdarma, 2008
 • Beck, Zakázaná rétorika, 2006
 • Bekoff, Na zvířatech záleží, 2009
 • Buchanan, Hranice slobody, 1996
 • Dostálová & Schuster (eds.), Studie k filosofii L. Wittgensteina, 2010
 • Dostálová (ed.), Eukleides: Základy geometrie, 2008
 • Eagleman, Inkognito, 2012
 • Eagleman, Suma, 2011
 • Fajkus, Současná filosofie a metodologie vědy, 1997
 • Gál & Novosad (eds.), O slobode a spravodlivosti, 1993
 • Gazzaniga, Kdo to tady řídí?, 2013
 • Gladwell, Bod zlomu, 2007
 • Gladwell, Mimo řadu, 2009
 • Gladwell, Mžik, 2007
 • Glombíček, Thomas Reid: Malý průvodce, 2015
 • Haidt, Morálka lidské mysli, 2013
 • Heath & Potter, Kup si svou revoltu!, 2012
 • Humphrey, Prach duše, 2012
 • Ingram, Divadlo mysli, 2010
 • Klein, Argumentace v komunikaci, 2007
 • Kuchyňka & Raclavský, Pojmy a vědecké teorie, 2014
 • Lehrer, Jak se rozhodujeme, 2010
 • Nosek (ed.), Funkcionalismus ve vědě a filosofii, 2001
 • Nosek (ed.), Konvence ve vědě a filosofii, 2000
 • Nosek, Mysl a tělo v analytické filosofii, 1997
 • Nosek (ed.), Úvahy o pravdivosti, 2001
 • Oravcová (ed.), Filozofia prirodzeného jazyka, 1992
 • Picha & Pichová, 100 myšlenkových experimentů ve filozofii, 2013
 • Picha, Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu, 2014
 • Ramachandran, Mozek a jeho tajemství, 2013
 • Scruton (ed.), Konzervativní myslitelé, 1994
 • Sharot, Iluze optimismu, 2013
 • Sobek, Argumenty teorie práva, 2008
 • Sobek, Nemorální právo, 2010
 • Sobek, Právní myšlení: kritika moralismu, 2011
 • Soutor et al. (eds.), Studie k filosofii B. Russella, 2013
 • Tavrissová & Aronson, Chyby se staly (ale ne mou vinou), 2012
 • Thaler & Sunstein, Nudge (Šťouch), 2010
 • Tondl, Věda, technika a společnost, 1994
 • Tononi, Pouť od mozku k duši, 2015
 • Wittgenstein, Filosofické poznámky, 2015
 • Žegklitz (ed.), Velké postavy politické filosofie, 1996
Příloha 1: ceske.jpg
Tvrdý
Friday20.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici III

Do fondu knihovny ve Zbrojnici jsou právě zařazovány následující svazky:

 • Bennett & Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience, 2003
 • Brooke, Science and Religion: Some Historical Perspectives, 1991
 • Burri, Language and Thought, 1997
 • Fairfield, Death: A Philosophical Inquiry, 2015
 • Faye, After Postmodernism: A Naturalistic Reconstruction of the Humanities, 2012
 • Garrett, Hume, 2015
 • Heil, Philosophy of Mind: A Guide and Anthology, 2004
 • Horyna, Filosofie skepse, 2008
 • Hunnings, The World and Language in Wittgenstein’s Philosophy, 1988
 • Kirk & Raven, The Presocratic Philosophers, 1963
 • Lebovic, The Philosophy of Life and Death, 2013
 • Magee, The Great Philosophers: An Introduction to Western Philosophy, 1987
 • O’Connor & Robb (eds.), Philosophy of Mind: Contemporary Readings, 2003
 • O’Connor, A Critical History of Western Philosophy, 1985
 • Papineau, Philosophical Devices, 2012
 • Pigliucci & Boudry (eds.), Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem, 2013
 • Pigliucci, Nonsense on Stilts: How to Tell Science from Bunk, 2010
 • Rorty, Essays on Heidegger and Others, 1991
 • Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, 1980
 • Rosenberg, Philosophy of Social Science, 4th Ed., 2012
 • Russell, Education and the Social Order, 1980
 • Russell, Logic and Knowledge, 1988
 • Russell, Outline of Philosophy, 1979
 • Russell, Principles of Social Reconstruction, 1980
 • Schilpp (ed.), The Philosophy of A. J. Ayer, 1992
 • Schilpp (ed.), The Philosophy of Alfred North Whitehead, 1999
 • Schilpp (ed.), The Philosophy of John Dewey, 1998
 • Zouhar, Medzi sémantikou a epistemológiou jazyka, 2010
 • Zouhar, Teória kvantifikácie a extenzionálna sémantika prirodzeného jazyka, 2009
 • … a další!

U vchodu do knihovny navíc najdete vyřazené knihy k rozebrání, které budou průběžně doplňovány.

Příloha 1: etc.jpg
Tvrdý
Tuesday17.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici II

V knihovně Zbrojnice přibude šestatřicet dalších knih o filozofii jazyka a mysli, analytické epistemologii a etice:

 • Agazzi, & Pauri (eds.), The Reality of the Unobservable 2000
 • Baker, Wittgenstein, Frege and the Vienna Circle, 1988
 • Blackmore, Consciousness: An Introduction, 2nd Ed., 2012
 • Boden, Artificial Intelligence and Natural Man, 1987
 • Boehm, Moral Origins, 2012
 • Boolos (ed.), Meaning and Method: Essays in Honor of Hilary Putnam, 1990
 • Bor, The Ravenous Brain, 2012
 • Burkhardt & Smith, Handbook of Metaphysics and Ontology, 1991
 • Cappelen, Philosophy without Intuitions, 2012
 • Carruthers, The Opacity of Mind, 2013
 • Caruso, Free Will and Consciousness, 2012
 • Copeland (ed.), The Essential Turing, 2004
 • Decock & Horsten (eds.), Quine, 2000
 • Fodor & Katz (eds.), The Structure of Language, 1964
 • Guttenplan, A Companion to the Philosophy of Mind, 1994
 • Haaparanta, Mind, Meaning and Mathematics, 1994
 • Hanfling (ed.), Essential Readings in Logical Positivism, 1981
 • Haugeland, Having Thought, 2000
 • Horwich, Truth, 1991
 • Katz, The Metaphysics of Meaning, 1992
 • Lycan, William (ed.), Mind and Cognition, 1990
 • May et al., Legal Philosophy, 2000
 • Mikhail, Elements of Moral Cognition, 2011
 • Orenstein & Koťátko, Knowledge, Language and Logic, 2000
 • Pereboom, Free Will, Agency, and Meaning in Life, 2014
 • Peterson, Wittgenstein's Early Philosophy, 1990
 • Pinker, The Better Angels of Our Nature, 2011
 • Platts (ed.), Reference Truth and Reality, 1980
 • Russell & Deery (eds.), The Philosophy of Free Will, 2013
 • Schwitzgebel, Perplexities of Consciousness, 2011
 • Simon, Law & Philosophy: An Introduction with Readings, 2001
 • Smithies & Stoljar (eds.), Introspection and Consciousness, 2012
 • Sullivan & Brandl (eds.), New Essays on the Philosophy of Michael Dummett, 1999
 • Turing, Alan M. Turing, 2012
 • Van Fraassen, An Introduction to the Philosophy of Time and Space, 1992
 • Williamson, Tetralogue: I'm Right, You're Wrong, 2015

Pokračování příště.

Příloha 1: books.jpg
Tvrdý
Monday16.May2016

Předmět "Filozofie a umění" - prof. Floss

Byly aktualizovány požadavky na kolokvium z předmětu Filozofie a umění a ve STAGu vypsány zkouškové termíny.

 

Krylová
Monday16.May2016

Nové knihy ve Zbrojnici I

Na policích studovny Zbrojnice zanedlouho naleznete třiatřicet zbrusu nových průvodců filozofickými tématy od prestižních vydavatelství Cambridge a Oxford University Press:

 • The Cambridge Companion to Carnap
 • The Cambridge Companion to Darwin
 • The Cambridge Companion to Logical Empiricism
 • The Cambridge Companion to Pragmatism
 • The Cambridge Companion to Shakespeare
 • The Cambridge Companion to Utilitarianism
 • The Oxford Handbook of Aesthetics
 • The Oxford Handbook of Animal Ethics
 • The Oxford Handbook of Bioethics
 • The Oxford Handbook of Causation
 • The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy
 • The Oxford Handbook of Continental Philosophy
 • The Oxford Handbook of Epistemology
 • The Oxford Handbook of Ethical Theory
 • The Oxford Handbook of Free Will
 • The Oxford Handbook of Linguistic Typology
 • The Oxford Handbook of Metaphysics
 • The Oxford Handbook of Philosophy and Literature
 • The Oxford Handbook of Philosophy and Neuroscience
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Biology
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Language
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Mind
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Religion
 • The Oxford Handbook of Philosophy of Time
 • The Oxford Handbook of Practical Ethics
 • The Oxford Handbook of Skepticism
 • The Oxford Handbook of the History of Ethics
 • The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy
 • The Oxford Handbook of the Self
 • The Oxford Handbook of Wittgenstein
 • The Oxford Handbook of World Philosophy

Přejeme příjemné prázdninové počtení!

Příloha 1: companions.jpg
Tvrdý
< Novější | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...
Fri, 4.5.2018
Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu. STAG je pro zápis otevřen ...
Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

J.W. 
Goethe:

Nenávidím vše, co mne pouze poučuje,
aniž by povzbuzovalo nebo bezprostředně oživovalo mou činnost.