Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Saturday15.October2016

Významy v živých a umelých systémoch, inteligentné technológie a človek

Čtvrtou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 19. října 2016 RNDr. Martin Takáč, Ph.D. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě), a to na téma "Významy v živých a umelých systémoch, inteligentné technológie a človek". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: takac-plakatek.pdf
Tvrdý
Saturday10.December2016

One Week with David Ian Perrett

Centrum kognitívnych štúdií a Katedra filozofie FF TU s potešením oznamujú študentom a širšej kognitívno-vednej verejnosti, že v rámci tohtosemestrového One week with budeme mať onedlho príležitosť privítať medzi nami Prof. Davida Iana Perretta zo škótskej univerzity v St. Andrews. Prof. Perrett je Wardlaw profesorom psychológie a neurovied na St. Andrews University a riaditeľom tamojšieho The Perception Lab.

 

http://fff.truni.sk/david-ian-perrett/792.htm

Tvrdý
Sunday10.July2016

Explikácia a kritérium jednoduchosti

Třetí přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 12. října 2016 Mgr. Lukáš Bielik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě), a to na téma "Explikácia a kritérium jednoduchosti". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Příloha 1: bielik-plakatek.pdf
Tvrdý
Sunday10.April2016

Přihlášky do Erasmus+

Zájemci o studium v zahraničí v letním semestru tohoto akademického roku se mohou přihlásit pomocí webové aplikace programu Erasmus+. Na stránce naleznete výběrová řízení pro všechny partnerské univerzity, na nichž máme ještě volná místa; zcela zaplněné je nizozemské Groningen a španělský San Sebastian. Připomínáme, že studenti mohou vyjíždět na maximálně dvanáct měsíců v rámci každého stupně studia, tj. dvakrát na šest měsíců v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu.

Tvrdý
Thursday10.March2016

Výzva k předkládání projektů na zahr.mobilitu pro r.2017

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2017.  
Finančně budou podpořeny tyto mobility:  
Studijní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU v rámci bilaterálních smluv UP, příp. tzv. freemover pobyty.   
Podmínky účasti:

  • Studenti zapsáni do všech ročníků prezenčního studia na FF UP (včetně navazujícího Mgr. studia) s výjimkou prvního ročníku Bc. studia.  
  • V případě výjezdu v době ZS musí mít student splněny studijní povinnosti do 30. 06. 2017   
  • Mobilita v trvání minimálně 28 dní, max. 10 měsíců. 
  • Upřednostňovány jsou studijní pobyty mimo EU. 
  • Maximální výše požadovaného finančního příspěvku 20 000 Kč na měsíc.  

 

Náležitosti žádosti:

- Application Form

- Learning Agreement

- Žádost o příspěvek

- Prohlášení o účtu

- Motivační dopis   

 

Formuláře ke stažení:

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/pokyny-navody-formulare/  

 

Více informací k programu a podmínkám výběrového řízení naleznete na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/stipendijni-programy/stipendijnipobyty-v-ramci-mezinarodnich-smluv/#c22893

 
Termín podání podepsaných žádostí: do 26. 10. 2016 na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.07, Mgr. Zuzana Henešová.)  

Kompletní žádosti není nutné podat osobně, stačí vložit do určené schránky na dveřích kanceláře či nechat na podatelně na jméno Mgr. Henešové.  

Krylová
Friday30.September2016

Čo je a čo nie je univerzálne na morálnom usudzovaní?

Druhou přednášku Jednoty filozofické pronese ve středu 5. října 2016 doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě), a to na téma "Čo je a čo nie je univerzálne na morálnom usudzovaní? Antropologický prínos pre filozofické poznanie". Podrobné informace včetně anotace naleznete na stránkách sdružení, doporučenou literaturu na webu kurzu.

Tvrdý
Saturday24.September2016

Přednášky dr. Boudryho

Ve dnech 5. a 6. prosince 2016 bude v Kapli Božího těla přednášet dr. Maarten Boudry z Universiteit Gent o epidemiologii pseudovědy, oprávněnosti scientismu a kognitivním statusu náboženských přesvědčení. Studenti si cyklus přednášek můžou zapsat jako mimořádný kurz za dva kredity.

 

http://sites.google.com/site/soucasnafilosofie/boudry

Tvrdý
Friday23.September2016

Výuka Didaktiky filozofie

Zájemci o výuku Didaktiky filozofie si ve STAGu zapisují kód předmětu KFI/UZDI1. Výuka bude realizována blokově. Pro bližší informace se obracejte na dr. Martina Jabůrka.

Krylová
Wednesday21.September2016

Upozornění pro studenty kurzů ANFI a PF

U kurzu ANFI je třeba absolvovat 4 hodiny přednášky, u kurzu PF 4 hodiny semináře. Každý student, který se na příslušný kurz zapsal, byl proto automaticky zapsán na všechny rozvrhové akce přednášky resp. semináře kurzu. Pokud má kvůli tomu některý student potíž se setavením rozvrhu a chtěl by si proto příslušný kurz odepsat, nechť o to mailem požádá dr. Šebelu.

Šebela
Tuesday20.September2016

Výuka filozofie v rámci Doktorského studijního programu

Výuka filozofie pro doktorandy nefilozofických oborů začne až ve čtvrtek 29. 9. 2016.

Blecha
< Novější | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 18.10.2018
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na ...
Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech vrahů?
To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi noži, -
kdo z nás tuto krev smyje?